01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Bezpieczeństwo behawioralne

Bezpieczeństwo behawioralne

Podejście określane jako bezpieczeństwo behawioralne (ang. Behavioural-Based Safety - w skrócie BBS) czasem także jako bezpieczeństwo oparte na obserwacji zachowań czy bezpieczeństwo oparte na zachowaniach zostało opracowane na podstawie wyników prac behawiorystów, którzy zakładali, że ludzie uczą się na efektach swoich zachowań, mając tendencję do powtarzania takich zachowań, które przyniosły im przyjemność, a powstrzymywania się od takich, które przyniosły przykrość.

W podejściu BBS przyjęto, że skuteczniejsze od prób zmiany zachowań poprzez motywację oraz wprowadzanie działań mających na celu zmianę postawy wobec bezpieczeństwa pracy jest wpływanie na zachowania ludzi.

Więcej informacji

Skuteczność programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych - doświadczenia zagranicznych przedsiębiorstw

Programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych - wyniki wdrażania
w Polsce

Bezpieczeństwo behawioralne
a postawy pracowników wobec
bezpieczeństwa pracy

Kontrola społeczna
a przeciwdziałanie dewiacyjnym zachowaniom w przedsiębiorstwach

Dobre praktyki
w polskich przedsiębiostwch

Baza behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy

Narzędzia wspomagające

Wyniki badania poziomu świadomości i wiedzy
na temat behawioralnych metod poprawy
bezpieczeństwa pracy w małych, średnik i dużych przedsiębiorstwach