Bezpieczeństwo behawioralne

Wprowadzenie

Podejście określane jako bezpieczeństwo behawioralne (ang. Behavioural-Based Safety - w skrócie BBS) czasem także jako bezpieczeństwo oparte na obserwacji zachowań czy bezpieczeństwo oparte na zachowaniach zostało opracowane na podstawie wyników prac behawiorystów, którzy zakładali, że ludzie uczą się na efektach swoich zachowań, mając tendencję do powtarzania takich zachowań, które przyniosły im przyjemność, a powstrzymywania się od takich, które przyniosły przykrość.

W podejściu BBS przyjęto, że skuteczniejsze od prób zmiany zachowań poprzez motywację oraz wprowadzanie działań mających na celu zmianę postawy wobec bezpieczeństwa pracy jest wpływanie na zachowania ludzi.

Więcej informacji

Dobre Praktyki