Bezpieczeństwo behawioralne a postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy

 

Bezpieczeństwo behawioralne a postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy

 

Autor: Agnieszka Szczygielska, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Źródło:  "Humanizacja Pracy” nr 1(279) 2015 (XLVIII), s. 217-237

 

W związku z negatywnymi konsekwencjami (społecznymi i ekonomicznymi) wypadków przy pracy zarówno dla mikro, jak i makrostruktur społecznych, przedstawiciele nauk społecznych poszukują metod poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw i ograniczania dewiacyjnych zachowań pracowników, prowadzących do wypadków. Cieszące się obecnie coraz większą popularnością behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy (ang. Behavioural-Based Safety) spotykają się nierzadko z krytyką ze strony przedstawicieli nauk technicznych, związaną z ograniczaniem działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy do zmiany sposobu zachowania się pracowników. W artykule zaproponowano rozszerzenie tradycyjnego podejścia behawioralnego o wzmocnienie behawioralnego komponentu postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy, który – jak pokazały wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej - jest skorelowany z wybranymi elementami środowiska pracy.

Analiza statystyczna została przeprowadzona metodą regresji wielokrotnej z wykorzystaniem wyników badania kwestionariuszowego zrealizowanego w 2010 r. na próbie 500 pracowników sekcji gospodarki o najwyższej wypadkowości (przetwórstwo przemysłowe, górnictwo i budownictwo). W dyskusji wyników odniesiono się m.in. do więziotwórczej i integrującej roli wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy, a także do wybranych wyników 6 rundy Europejskiego Sondażu Społecznego (2013 r.) i badania „Bezpieczeństwo pracy i bezpieczne zachowania w domu” (2013 r.). Zaproponowane w artykule podejście nie było dotychczas weryfikowane empirycznie, ale wnioski w nim zawarte mogą stanowić inspirację dla osób zajmujących się projektowaniem działań służących poprawie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo behawioralne, postawa wobec bezpieczeństwa pracy, behawioralny komponent postawy, bezpieczeństwo pracy

 

Przeczytaj cały artykuł …