Wykorzystanie dronów w BHP

System opracowany w CIOP-PIB

Celem projektu jest określenie potencjalnego zakresu wykorzystania technologii teleinformatycznych, mobilnych czujników oraz bezzałogowych pojazdów latających - DRONÓW do wspomagania monitorowania bezpieczeństwa i ochrony pracy na obszarach, gdzie mogą pojawić się szkodliwe substancje, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników i innych osób narażonych na oddziaływanie szkodliwych substancji lotnych uwalnianych w sposób niekontrolowany...

Przegląd innych rozwiązań

Małe, bezzałogowe pojazdy latające (UAV) - DRONY - zmieniają dotychczasowe podejście do badań zanieczyszczenia powietrza i badań atmosferycznych. Istnieją dwa podstawowe sposoby próbkowania pierwszy polega na pobraniu próbki powietrza (mieszaniny gazów, w tym szkodliwych), a następnie na naziemnej analizie materiału badań, zaś drugi, tzw. pomiar on-line wykorzystuje czujniki cząstek stałych i elektrochemiczne czujniki gazów, z których dane są odczytywane i przesyłane do operatora w czasie rzeczywistym.

 
0
0
0
0
9
3
5
7