Programy

Edukacji Zdrowotnej

Edukacja zdrowotna to „zaplanowane, różnorodne działania edukacyjne, ukierunkowane na udzielanie ludziom pomocy w uzyskaniu kompetencji, dzięki którym mogą oni podejmować działania dla zachowania (ochrony), utrzymania i doskonalenia / umacniania zdrowia własnego i innych ludzi”

(Woynarowska 2017, s. 96)

Więcej
 
0
0
0
0
1
8
7
2