HABILITACJA W CIOP-PIB

 

Od września 2022 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nadaje w CIOP-PIB, w drodze decyzji administracyjnej, Rada Naukowa CIOP-PIB.

 

Przeczytaj: