Prace CIOP-PIB - Środki ochrony indywidualnej

Czym są środki ochrony indywidualnej?

Według dyrektywy 89/656/EWG pojęcie "indywidualne wyposażenie ochronne" oznacza każdy sprzęt przeznaczony do używania lub noszenia przez pracownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo i higienę pracy, jak również wszelkie wyposażenie dodatkowe użyte w tym celu.
Definicja środków ochrony indywidualnej określona w Rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/425 jest szersza i obejmuje również wyposażenie przeznaczone do użytku pozazawodowego, m.in. stosowane podczas uprawiania sportu i rekreacji.

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Wyniki prac badawczych - Zakład Ochron Osobistych

Zadanie 2.SP.19: Opracowanie aplikacji mobilnej wspomagającej prawidłowe dopasowanie półmasek do indywidualnych wymiarów twarzy użytkownika

Zakład Ochron Osobistych
mgr Krzysztof Makowski

Zadanie 3.SP.15: Wspomaganie krajowych podmiotów gospodarczych we wdrażaniu do krajowej praktyki gospodarczej wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej

Zakład Ochron Osobistych
mgr inż. Agnieszka Stefko

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
3
0
0
1