Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Środki ochrony indywidualnej
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

 

 

EFEKTYWNA OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO PRZED PARAMI I GAZAMI ORGANICZNYMI
- P. Pietrowski

Poradnik został przygotowany na podstawie analizy publikowanych wyników prac naukowo-badawczych i doświadczeń poświęconych zjawisku adsorpcji w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym zastosowaniom w ochronie układu oddechowego. Poradnik zawiera krótką charakterystykę porowatych ciał stałych stosowanych do oczyszczania powietrza ze szkodliwych par i gazów, opis teorii adsorpcji oraz omówienie praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem pochłaniaczy, umożliwiające pogłębienie stanu wiedzy w tym zakresie wykładowcom studiów podyplomowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz personelowi odpowiedzialnemu za właściwy dobór środków ochrony układu oddechowego. Szczególny nacisk w poradniku został położony na elementarne zasady użytkowania pochłaniaczy par substancji organicznych i gazów organicznych.


Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 54
ISBN: 83-7373-121-0
Rok wydania: 2004


Jak zapewnić komfort fizjologiczny użytkownikom obuwia ochronnego
- W. KamińskaFormat: 14,5 x 20,5 cm - A5
Liczba stron: 33
ISBN: 83-7373-021-4
Rok wydania: 2004


EFEKTYWNA OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO PRZED ZAGROŻENIAMI PYŁOWYMI
- L. Gradoń, K. Majchrzycka

Obecność aerozoli w atmosferze stanowisk pracy powoduje szczególne zagrożenie dla układu oddechowego. Identyfikacja rodzaju najbardziej niebezpiecznych cząstek jest podstawą projektowania i produkcji środków ochrony indywidualnej o odpowiedniej konstrukcji. Książka jest przeznaczona dla inżynierów zajmujących się projektowaniem i kontrolą filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego. Może także służyć jako podręcznik dla słuchaczy i wykładowców studiów podyplomowych w dziedzinie bhp.


Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 96
ISBN: 83-88703-08-0
Rok wydania: 2001


Szczelna odzież ochronna. Można pracować wygodniej
- G. BartkowiakFormat: 14,5 x 20,5 cm - A5
Liczba stron: 23
ISBN: 83-88703-72-2
Rok wydania: 2001


Zasady użytkowania ochronników słuchu na hałaśliwych stanowiskach pracy
- E. KotarbińskaFormat: 14,5 x 21 cm - A5
Liczba stron: 23
ISBN: 83-88703-18-8
Rok wydania: 2001


DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
- red. A. Pościk

Obszerne opracowanie stanowiące cenną pomoc dla każdego pracodawcy. Pracodawca ma bowiem obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych I szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. W książce scharakteryzowano poszczególne czynniki, przedstawiono strategię doboru środków ochrony indywidualnej i szczegółowo omówiono rodzaje oraz przeznaczenie konkretnych ochron.


Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 320
ISBN: 83-88703-01-3
Rok wydania: 2000


01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy