01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Dynamiczny rozwój działalności Instytutu na arenie międzynarodowej nastąpił w ciągu ostatniej dekady,
a zwłaszcza od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obecnie współpraca ta stanowi bardzo istotną część działalności Instytutu, a realizowana jest głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej,
które są największymi programami finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie.

Ponadto Instytut aktywnie uczestniczy w działalności europejskich platform technologicznych, współpracuje
z wiodącymi placówkami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Europy, USA i Kanady,
z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami doradczymi Komisji Europejskiej.

Więcej informacji
Projekty
międzynarodowe
Współpraca z instytucjami
i organizacjami
Instytuty
zagraniczne
Inne formy współpracy
międzynarodowej
CIOP-PIB

PEROSH

EUROSHNET

CIS