Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie EUROFOUND

 

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) to trójstronny organ Unii Europejskiej, którego rola polega na dostarczaniu informacji w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia. Eurofound utworzono w 1975 r. aby przyczyniała się do planowania i opracowywania lepszych warunków życia i pracy w Europie. Główną rolą Eurofound jest przeprowadzanie badań społecznych i analiz, a dzięki nim dostarczanie informacji, rekomendacji i wiedzy specjalistycznej na temat warunków życia i pracy, stosunków przemysłowych i zarządzania zmianą w Europie. Eurofound stara się wspierać kształtowanie polityki przez oddziaływanie na pracodawców, decydentów UE, administracje rządowe, związki zawodowe I  instytucje badawcze.

 

https://www.eurofound.europa.eu/pl