Wykaz
Opis

Nagroda I stopnia za ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
43 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Warszawa, 30.09.2015 r.

 

Nagroda I stopnia
za ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Kategoria: przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne
43 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy
Warszawa, 30.09.2015 r.

zgłaszający: PFRON i CIOP-PIB