Wykaz
Opis

Nagroda II stopnia za techniczne metody kształtowania środowiska akustycznego pomieszczeń edukacyjnych poprawiające zrozumiałość mowy przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
43 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, Warszawa, 30.09.2015 r.

 

Nagroda II stopnia
za techniczne metody kształtowania środowiska akustycznego pomieszczeń edukacyjnych poprawiające zrozumiałość mowy
przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Kategoria: rozwiązania techniczne i technologiczne
43 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy
Warszawa, 30.09.2015 r.