Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. „STRES W PRACY – skala problemu, konsekwencje, profilaktyka”
25 listopada 2015 r., Warszawa, Centrum Konferencyjne EUROCENTRUM

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

zapraszają na konferencję

pn. „STRES W PRACY – skala problemu, konsekwencje, profilaktyka”

która odbędzie się 25 listopada 2015 r. w Warszawie,

w Centrum Konferencyjnym EUROCENTRUM, Al. Jerozolimskie 134

 

Europejskie sondaże pokazują, że 7 na 10 pracowników w Unii Europejskiej uskarża się na stres w miejscu pracy. Jednocześnie ponad 65% pracodawców nie wprowadza żadnych działań, które zapobiegałyby problemowi stresu.

Polskie badania na temat stresu zawodowego[1] pokazują, że równie wielu pracowników uskarża się na wysoki poziom stresu. Na brak satysfakcji z pracy mają wpływ przede wszystkim: niezadowalająca wysokość wynagrodzenia i świadczeń socjalnych, ograniczone możliwości rozwoju zawodowego oferowane przez firmę oraz warunki, w jakich praca jest wykonywana.

Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują, że pracownicy uskarżający się na stres zawodowy, są średnio o 3 dni dłużej na zwolnieniach lekarskich niż pozostali pracownicy oraz że zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania to trzecia, po schorzeniach neurologicznych i nowotworach, przyczyna absencji chorobowej liczonej liczbą dni zwolnienia lekarskiego.

 

Celem konferencji jest zarysowania skali problemu stresu zawodowego i jego wpływu na funkcjonowanie zarówno pracowników, jak i organizacji oraz wskazanie, jakie środki można zastosować w celu redukcji stresu i poprawy psychospołecznych warunków pracy.

 

Program konferencji

Formularz zgłoszenia

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania miejsc. [1] Instytut Medycyny Pracy, 2012

 

Dla kogo jest ta konferencja

 

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do:

 • menedżerów i osób kierujących pracownikami
 • pracowników administracji publicznej i zawodów związanych z obsługą klienta
 • pracowników działów HR
 • pracodawców i ich organizacji
 • specjalistów bhp
 • osób zajmujących się promocją zdrowia w miejscu pracy

 

Zapraszamy także przedstawicieli służby medycyny pracy oraz studentów kierunków związanych z psychologią, socjologią, zarządzaniem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, administracją państwową.

 

Biogramy prelegentów (w kolejności wystąpień podczas konferencji)

 

Dorota Żołnierczyk – Zreda

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) i kierownik Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy w CIOP-PIB. Od 20 lat zajmuje się problematyką stresu w pracy i zagrożeń psychospołecznych, a szczególnie prewencją i przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Prowadziła szereg badań nad skutecznością różnych treningów antystresowych w takich grupach zawodowych jak: kierownicy, pracownicy banków, opieki społecznej, nauczyciele, pielęgniarki. Jest licencjonowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym.

 

Anna Kucharska

Psycholog, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Od 2010 roku jest koordynatorem programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” na poziomie województwa lubelskiego. Prowadzi szkolenia dla pracodawców, pracowników oraz partnerów społecznych dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i stresowi zawodowemu, a także badania nad stresem zawodowym w zakładach pracy. Ponadto udziela wsparcia i porad pracownikom doświadczającym mobbingu, uczestniczy w kontrolach dotyczących tego problemu, we współpracy z inspektorami pracy z okręgu lubelskiego.

 

Joanna Bugajska

Doktor nauk medycznych, pracownik naukowy CIOP-PIB i kierownik Zakładu Ergonomii w Instytucie. Autorka ponad 120 wystąpień i publikacji dotyczących czynników warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. W swoich pracach badawczych zajmuje się przede wszystkim dostosowaniem obciążenia fizycznego i psychicznego podczas pracy do potrzeb osób starszych i osób niepełnosprawnych.

 

Magdalena Warszewska - Makuch

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, pracownik naukowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. W 2014 r. obroniła pracę doktorską poświęconą zagadnieniom mobbingu w pracy. Jest autorką poradników: „Ocena ryzyka mobbingu w pracy”, „Przeciwdziałanie przemocy w administracji publicznej”, „Przemoc i sposoby jej przeciwdziałania w zakładach przetwórstwa przemysłowego” innych licznych publikacji na ten temat.

 

Łukasz Baka

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, pracownik naukowy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, adiunkt w Zakładzie Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Interesuje się problematyką stresu w pracy oraz jego zdrowotnymi i organizacyjnymi konsekwencjami, jak również pozytywną psychologią pracy – m.in.: rolą zasobów osobistych w rozwoju zaangażowania w pracy i postaw obywatelskich w organizacji. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów na ten temat, a także dwóch monografii książkowych.

 

Dorota Winiarska – Molek

Z wykształcenia psycholog oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracuje w Katedrze Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 15 lat pracuje również jako doradca personalny w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii zarządzania i doskonalenia kompetencji przywódczych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje przede wszystkim zagadnienie stresu w pracy, psychologii zdrowia zawodowego oraz efektywności i opłacalności inwestycji z zakresu ZZL. Jest autorką ponad 40 publikacji krajowych i zagranicznych. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz European Association of Work and Organizational Psychology. W Polsce jest jednym z nielicznych ekspertów w dziedzinie wdrażania programów redukcji stresu i promocji zdrowia zawodowego w organizacjach. Za działalność wdrożeniową otrzymała I nagrodę w polskiej edycji Konkursu Dobrych Praktyk organizowanego w ramach kampanii "Stres w pracy? Nie, dziękuję" oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków pracy organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Mateusz Warchał

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki. W latach 2005-2010 specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, gdzie koordynował w skali ogólnopolskiej programy prewencyjne dotyczące m.in. oceny ryzyka zawodowego oraz czynników stresogennych w pracy. Jest autorem pierwszego w Polsce poradnika dot. oceny stresogenności cech pracy pt. „Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne”  (Wydawnictwo Głównego Inspektoratu Pracy, Warszawa 2010). Jest ponadto autorem ponad 80 artykułów publikowanych w kraju i za granicą.

 

Zofia Pawłowska

Pracownik naukowy i kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  CIOP-PIB, doktor nauk technicznych. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące różnych aspektów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i oceny ryzyka zawodowego. Zajmuje się również zagadnieniami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, promując w swoich pracach integrowanie zasad społecznej odpowiedzialności z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. Bierze udział w pracach Komitetów Technicznych PKN, ustanawiających normy dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i wytyczne społecznej odpowiedzialności. Jest także wykładowcą Centrum Edukacyjnego CIIP-PIB.

 

Mirosław Słowikowski

Autor i współautor czterech bestsellerowych książek dotyczących przeciwdziałaniu stresowi i  rozwojowi osobistemu, miedzy innymi „Powiedz Stop …” i „9 milowych kroków do sukcesu zawodowego i osobistego”.  Z wykształcenia magister ekonomii, z doświadczeniem kilkunastu lat pracy w koncernach Sony i General Motors. Z zamiłowania pasjonat i badacz ludzkiej osobowości. Od dwunastu lat trener biznesu, współautor specjalistycznych narzędzi diagnostyczno- rozwojowych SMART9. Współtwórca innowacyjnej  organizacji szkoleniowej TiM TRAINING, wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, wysoko oceniony przez jej studentów i uczestników szkoleń.

 

 

Informacje praktyczne

 

     Miejsce konferencji

Kompleks Eurocentrum jest zlokalizowany w obszarze ulicy Aleje Jerozolimskie, 5 min od centrum miasta. Jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów biznesowych stolicy, wzdłuż którego lokowane są reprezentacyjne budynki biurowe. Aleje Jerozolimskie stanowią również jedną z głównych osi komunikacyjnych miasta, dzięki czemu dojazd do Eurocentrum jest dogodny ze wszystkich warszawskich dzielnic oraz miast wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Metropolitarnego.

 

Budynek cechuje się nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami architektonicznymi i technicznymi.

 

 

 Dojazd i parking

 

 

EuroCentrum Konferencyjne, Al. Jerozolimskie 134

Odległość od Dworca Centralnego: 1,5 km

Dojazd samochodem: 5 minut

 

Autobusy

Bezpośrednie linie autobusowe:

 • 127 kierunek: Nowe Włochy
  -przystanek Grzymały - Sokołowskiego
  - czas podróży: 8 minut jazdy + 3 minuty pieszo
 • 158 kierunek: CH Reduta
  - przystanek Grzymały Sokołowskiego
  - czas podróży: 8 minut jazdy + 3 minuty pieszo

WKD
Czas podróży: 4minuty jazdy + 15 minut pieszo (520 metrów)
Kierunek jazdy: Grodzisk Mazowiecki
Przystanek: Warszawa Zachodnia

 

Parking przed kompleksem jest objęty strefą płatnego parkowania.