Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Działalność wydawnicza Instytutu służy upowszechnianiu wyników prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych prowadzonych w ramach problematyki związanej z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy. Poza upowszechnianiem osiągnięć badawczych CIOP-PIB, wydawnictwa Instytutu pełnią istotną rolę w popularyzowaniu wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii, a także kreowaniu społecznej świadomości o zagrożeniach zawodowych oraz potrzebie i metodach skutecznej profilaktyki.
Aktualna oferta wydawnicza CIOP-PIB obejmuje zarówno wydawnictwa ciągłe, jak i liczne książki – monografie, podręczniki, serie wydawnicze dużych publikacji tematycznych oraz inne opracowania z dziedzin związanych z problematyką bhp, a ponadto broszury, poradniki, dyrektywy i listy kontrolne.

 

Kontakt:
p.o. Kierownik Działu Wydawnictw
mgr Kamil Jach
e-mail: kajac@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
p. o. Kierownik Działu Wydawnictw
mgr Kamil Jach
kajac@ciop.pl
Pracownie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redakcja Wydawnictw Naukowych
Redakcja Kwartalnika „International Journal of Occupational Safety and Ergonomics"
Redakcja Miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy"
Redakcja Kwartalnika "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy"
Pracownicy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj