Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Poważne awarie przemysłowe


Książki - poważne awarie przemysłowe

 

System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Polskie przepisy, Dyrektywa Seveso II i Dyrektywa Seveso III
- – Agnieszka Gajek

W publikacji omówiono wszystkie procedury i elementy systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Przytoczono, wraz z komentarzem, fragmenty polskich przepisów – ustawy Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych, oraz przepisy Unii Europejskiej – Dyrektywy Seveso II wraz ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 2003/105/WE. Każdy z rozdziałów kończy się opisem zmian wprowadzonych Dyrektywą Seveso IIIdo prawa unijnego. Zmiany te zostaną wprowadzone do prawodawstwa polskiego do 2015 r.  W załączniku zamieszczono przepisy polskie i Unii Europejskiej odnoszące się do raportu o bezpieczeństwie, planów operacyjno-ratowniczych i informacji dotyczących zgłaszania poważnych awarii.

Cena: 20 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 200
ISBN: 978-83-7373-157-8
Rok wydania: 2013