EUROSHNET

 

EUROSHNET - EURopean Occupational Safety and Health NETwork, czyli europejska sieć specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony pracy, skupionych wokół tematyki normalizacji, badań i certyfikacji.

 

Sieć została utworzona w Dreźnie w październiku 2001 r., podczas konferencji „Standardisation, Testing and Certification – A Contribution to Occupational Health and Safety", a jej instytucjami założycielskimi były KAN (Niemcy), HVBG/BG-PRÜFCERT (Niemcy), EUROGIP (Francja) i INRS (Francja). Oprócz Niemiec i Francji członkami sieci EUROSHNET były początkowo również Hiszpania, Finlandia, Wielka Brytania i Polska, jako jedyny kraj kandydujący do Unii Europejskiej. Od 2004 r. sieć EUROSHNET rozpoczęła rozszerzanie swojej działalności na pozostałe kraje Unii Europejskiej. Organem decyzyjnym sieci jest Komitet Sterujący, wspomagany przez Grupę Roboczą.

Głównym celem utworzenia sieci jest wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie normalizacji, badań naukowych, certyfikacji i/lub innych działań pokrewnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 

 

  Cele szczegółowe sieci EUROSHNET:

  • ułatwienie i promowanie kontaktów i współpracy między europejskimi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  • promowanie dyskusji dotyczących problemów będących przedmiotem wspólnych zainteresowań ekspertów,
  • upowszechnianie istotnych informacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z innymi sieciami działającymi w tych samych lub pokrewnych dziedzinach.

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jest członkiem - założycielem sieci EUROSHNET, a przedstawiciel Instytutu, dr inż. Daniel Podgórski, jest członkiem Komitetu Sterującego tej Sieci.

Więcej informacji na temat działalności sieci EUROSHNET na stronie: www.euroshnet.eu