Działalność Krajowej Sieci Partnerów KPC EU-OSHA

 

Spotkania KSP KPC EU-OSHA  w 2021 r

 

1.

Spotkanie 25 marca 2021 r. 
  25.03.2021 Program spotkania
 
    Prezentacja "KPC sprawozdanie..."  
    Prezentacja "Projekty..."  
    Prezentacja "Inne przedsięwzięcia..."  
    Sprawozdanie z działań  
         

 

 

Spotkania KSP KPC EU-OSHA  w 2019 r

 

1.

Spotkanie 28 lutego 2019 r. 
  28.02.2019 Program spotkania
 
    Podsumowanie działań podejmowanych przez Krajowy Punkt Centralny i Krajową Sieć Partnerów w 2018 r.
-  Wiktor M. Zawieska
 
    Plany EU-OSCHA i KPC na 2019 r. i dalsze lata  - W. Klimaszewska  

 

 

Spotkania KSP KPC EU-OSHA  w 2018 r

 

1.

Spotkanie 28 lutego 2018 r. 
  28.02.2018 Program spotkania
 
    Działalność Krajowego Punktu Centralnego w 2017 r. spotkanie KSP - W. Klimaszewska  
    Przedstawienie planiów EU-OSHA
- D. Pięta
 
    Substancje niebezpieczne w miejscu pracy - M. Pośniak  
    Substancje rakotwórcze - J. Skowroń  
    BAZA ChemPył 2018 - E. Dobrzyńska  
    BioInfo 2018 - M. Gołofit-Szymczak  
    Prezentacja założeń, materiałów informacyjnych  - W. Klimaszewska  
    Plan KPC i KSI na 2018 r.
- W. M. Zawieska
 

 

Spotkania  2015 -  2017

 

5.

Spotkanie Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego
EU-OSHA
, Centrum Bankowo – Finansowe "Nowy Świat" S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa 
  29.06.2017 Program spotkania
 
    Prezentacje ze spotkania    
    Podsumowanie działań podejmowanych przez Krajowy Punkt Centralny i Krajową Sieć Partnerów w latach 2016 - 2017  
    Przedstawienie kampanii 2018-2019 dotyczącej niebezpiecznych substancji chemicznych  

4.

Spotkanie Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego
EU-OSHA
, Warszawa, TECH-SAFE-BIO, CIOP-BIP, ul. Czerniakowska 16    
  7.12.2016 Program spotkania
 
    Prezentacje ze spotkania    
    Podsumowanie przedsięwzięć zrealizowanych przez KPC i KSP w 2016 r.  
    Aktualne działania, plany i projekty EU-OSHA na lata 2017-2019  
    Propozycja działań KPC i KSI w 2017 r.  
     Galeria zdjęć ze spotkania  Zobacz

 

 

3.

Spotkanie uczestników Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Warszawa, centrum TECH-SAFE-BIO, CIOP-BIP, ul. Czerniakowska 16    
  18.05.2016 Program spotkania
 
    Prezentacje ze spotkania    
   
      Polski Krajowy Punkt Centralny 
      i Krajowa Sieć Partnerów EU-OSHA
 
          Działalność polskiego KPC i KSP
      2015 i 2016 r
 
          EU-OSHA activities and core projects  
     Galeria zdjęć ze spotkania  Zobacz

 

 

2.

Spotkanie uczestników Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Warszawa, Kino Praha, ul. Jagiellońska 26
   23.10.2015 Program spotkania     
    Prezentacje ze spotkania  

1.

Spotkanie uczestników Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Kraków, Hotel Radisson Blue, ul. Straszewskiego 17
       22.06.2015 r. Program spotkania     
    Prezentacje ze spotkania:

 

    
     Konkurs Dobrych Praktyk - rozwiązania    
     Bieżąca działalność KPC w 2015 r.    
     Kampania 2016-2017    
     Informacje o EUOSHA na stronie www