Europejskie badania przedsiębiorstw ESENER

 

Europejskie badania przedsiębiorstw ESENER

 

 

 

Europejskie badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER to jeden ze sztandarowych projektów EU-OSHA. Badanie to, cyklicznie  przeprowadzane i analizowane, wskazuje bodźce i bariery wpływające na zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ryzyka psychospołecznego związanego z pracą.


Link do strony ESENER:

https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/executive-summary-health-and-safety-risks-workplace-joint/view

 

Zaproszenie do udziału w konferencji online:

pn. „Praca w czasach pandemii”, 
23 listopada 2020 r.

 

Świat pracy zmienił się w ciągu ostatnich miesięcy w sposób, którego nie przewidziano w żadnych prognozach.  Pandemia zmieniła sposób wykonywania pracy: spowodowała wzrost liczby osób pracujących w domu przy wykorzystaniu platform cyfrowych, w wielu zakładach pracy przyspieszyła digitalizację i robotyzację. Zarówno dla pracodawców, jak i pracowników oznaczało to,  i nadal oznacza konieczność przystosowania się i wypracowania nowych sposobów zarządzania i komunikowania się oraz podejmowanie innych niż dotychczas działań dla utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji i przeciwdziałania spadkowi wydajności zespołów pracowniczych.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy od lat prowadzi projekty w zakresie nowych i narastających zagrożeń w świecie pracy. W raportach z cyklicznego europejskiego badania przedsiębiorstw w tym zakresie już od 2009 r. wskazywała na problemy psychospołeczne związane z pracą oraz na potrzebę zarządzania tym rodzajem ryzyka zawodowego. Obecnie ten temat nabiera nowego wymiaru, ponieważ zagrożenia związane ze stresem, przemocą i nękaniem w pracy mogą się potęgować wskutek podwyższonego napięcia społecznego, obaw dotyczących zdrowotnych i ekonomicznych skutków pandemii oraz  zmian w relacjach międzyludzkich wynikających z upowszechnienia nowych form pracy.

Zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której poruszmy tematy dotyczące problemów w obszarze zdrowia i dobrostanu pracowników spowodowane pandemią koronawirusa. Naukowcy i praktycy opowiedzą o wynikach badań w tym zakresie oraz o tym, jakie zmiany pozwolą pracodawcom i pracownikom  sprostać  wyzwaniom, które pojawiły się w świecie pracy.

 

Program konferencji

 

Wydarzenie online, udział bezpłatny po zarejestrowaniu się pod linkiem: http://enewsroom.pl/?page=trans_link&id=OA==

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt:

Wioleta Klimaszewska, CIOP-PIB

wioleta.klimaszewska@ciop.pl

tel. 22 623 36 77

 

 

Konferencja pn. Stres w pracy. Wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER II. Warszawa, 14 listopada  2018 r.

 

Program
Formularz zgłoszenia

 

 

 

 PREZENTACJE

Nowe i powstające czynniki ryzyka zawodowego a zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – wyniki ogólnoeuropejskiego badania przedsiębiorstw ESENER 
 dr Zofia Pawłowska, CIOP-PIB

Stres w pracy – czym jest i jak go ograniczać na poziomie organizacji
– dr Dorota Żołnierczyk, CIOP-PIB

Zapobieganie mobbingowi
– dr Magdalena Warszewska – Makuch, CIOP-PIB

Jak stworzyć miejsce pracy, w którym wszyscy dobrze się czują
– dr Przemysław Duchniewicz, Trener Kursów Certyfikujących MBTI, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Ile pracodawców kosztuje stres
– dr Dorota Molek - Winiarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Prowadzenie konferencji: dr Zofia Pawłowska, CIOP-PIB