Europejskie badania przedsiębiorstw ESENER

 

Europejskie badania przedsiębiorstw ESENER

 

 

 

Europejskie badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER to jeden ze sztandarowych projektów EU-OSHA. Badanie to, cyklicznie  przeprowadzane i analizowane, wskazuje bodźce i bariery wpływające na zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ryzyka psychospołecznego związanego z pracą.


Link do strony ESENER:

https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/executive-summary-health-and-safety-risks-workplace-joint/view

 

Konferencja pn. Stres w pracy. Wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER II. Warszawa, 14 listopada  2018 r.

 

Program
Formularz zgłoszenia

 

 

 

 PREZENTACJE

Nowe i powstające czynniki ryzyka zawodowego a zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – wyniki ogólnoeuropejskiego badania przedsiębiorstw ESENER 
 dr Zofia Pawłowska, CIOP-PIB

Stres w pracy – czym jest i jak go ograniczać na poziomie organizacji
– dr Dorota Żołnierczyk, CIOP-PIB

Zapobieganie mobbingowi
– dr Magdalena Warszewska – Makuch, CIOP-PIB

Jak stworzyć miejsce pracy, w którym wszyscy dobrze się czują
– dr Przemysław Duchniewicz, Trener Kursów Certyfikujących MBTI, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Ile pracodawców kosztuje stres
– dr Dorota Molek - Winiarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Prowadzenie konferencji: dr Zofia Pawłowska, CIOP-PIB