Środki ochrony indywidualnej
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


ŚRODKI  OCHRONY  INDYWIDUALNEJ

 

WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

 

 ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD OCHRON OSOBISTYCH W LATACH 2020-2022

 

 

Symbol

 

Tytuł zadania / projektu

 

 

Kierownik

2.SP.11

Metoda usuwania zanieczyszczeń z odzieży ochronnej w celu ograniczenia narażenia  strażaków na szkodliwe czynniki chemiczne

 

Materiały informacyjne: "Odzież ochronna dla strażaków. Znaczenie czyszczenia odzieży po użytkowaniu" 

Zalecenia: "Zalecenia dot. czyszczenia odzieży ochronnej dla strażaków z zanieczyszczeń chemicznych powstałych podczas pożaru." 

dr inż. Sylwia Krzemińska

2.SP.19

Opracowanie aplikacji mobilnej wspomagającej prawidłowe dopasowanie półmasek do indywidualnych wymiarów twarzy użytkownika

 

Broszura "open access": "Dobór oczyszczającego sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem rzeczywistego wskaźnika ochrony. Wytyczne" 

Aplikacja mobilna

mgr Krzysztof Makowski

3.SP.01

Opracowanie metodyki badań i kryteriów oceny wpływu aktywnej odzieży ochronnej, w tym z wbudowanymi czujnikami i modułami mikroelektronicznymi, na obciążenie psychofizyczne człowieka w symulowanych warunkach użytkowania

 

Materiały informacyjne: "Możliwości badawcze laboratorium SMART PPE TESTLAB i ocena zaawansowanej technologicznie odzieży ochronnej" 

dr inż. Sylwia Krzemińska, dr hab. inż. Grażyna Bartkowiak

3.SP.02

Opracowanie metodyki oceny skuteczności i zasad doboru sprzętu ochrony układu oddechowego do stosowania podczas produkcji grafenu płatkowego oraz jego form pochodnych

 

Materiały informacyjne: "Wytyczne doboru sprzętu ochrony układu oddechowego do prac w narażeniu na grafen i jego formy pochodne" 

mgr Krzysztof Makowski

3.SP.03

Opracowanie zasad stosowania oraz metodyki badań sprzętu przeznaczonego do równoczesnej ochrony przed upadkiem z wysokości i pracy w zawieszeniu techniką „rope access”


"Parametry, wymagania i metody badań lin rdzeniowych w oplocie przeznaczonych do stosowania w technice dostępu linowego. Materiały informacyjne dla producentów i konstruktorów" 

"Praca na wysokości z wykorzystaniem techniki dostępu linowego – podstawowe informacje. Materiały informacyjne dla użytkowników sprzętu ochronnego" 

dr hab. inż. Krzysztof Baszczyński

3.SP.07

Opracowanie aplikacji użytkowej do doboru sprzętu ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem w wybranych środowiskach pracy


"Multimedialne materiały informacyjno-promocyjne dotyczące aplikacji Time4Mask" 

Wskazówki do rozszerzenia aplikacji Time4Mask

Aplikacja mobilna

Aplikacja internetowa

dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. Instytutu

3.SP.08

Opracowanie interaktywnej bazy wiedzy o regulacjach prawnych i zasadach bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej

dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. Instytutu

4.SP.03

Interaktywne kompendium szkoleniowe w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej  w życiu zawodowym i pozazawodowym dla uczniów szkół ponadpodstawowych

mgr inż. Krzysztof Łężak

4.SP.09

Opracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu doboru i użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości wykorzystujące technikę rzeczywistości wirtualnej

 

Materiały informacyjne: "Użytkowanie i dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości" 

dr inż. Marcin Jachowicz

4.SP.10

Opracowanie symulatora wybranych urządzeń laserowych z wykorzystaniem technologii rzeczywistości wirtualnej (VR)  do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp przy ich obsłudze

dr inż. Grzegorz Owczarek

I.PB.10

Opracowanie danych do nowego atlasu miar człowieka, związanych ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem wybranych parametrów widzenia

 

Materiały informacyjne: "Wartości naddatków wymiarowych jako dane wejściowe do projektowania ergonomicznego środowiska pracy" 

Materiały informacyjne: "Naddatki wymiarowe a bezpieczna interakcja człowieka ze środowiskiem pracy" 

Serwis internetowy

dr inż. Joanna Szkudlarek

III.PB.08

Opracowanie inteligentnej odzieży ciepłochronnej z synergicznym działaniem pasywnych i aktywnych materiałów o właściwościach termoregulacyjnych dla osób pracujących w warunkach mikroklimatu zimnego

 

Materiały informacyjne: "Inteligentna odzież ciepłochłonna wspomagająca termoregulację użytkownika" 

Film (pl): "Innowacyjna kamizelka ciepłochronna" 

Film (en): "Innovative thermal vest" 

mgr inż. Agnieszka Greszta

III.PB.09

Opracowanie odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia wykorzystującą zjawisko termoelektryczne (ogniwa Peltiera)

 

Materiały informacyjne: "Odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia wykorzystująca zjawisko termoelektryczne" 

Film (pl): "Odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia" 

Film (en): "Protective clothing with active cooling function - (PPE)" 

dr inż. Anna Dąbrowska

III.PB.10

Opracowanie filtrów ułatwiających rozpoznawanie barw w środowisku pracy dla osób z dysfunkcją widzenia barw

 

Materiały informacyjne: "Filtry ułatwiające rozpoznawanie barw w środowisku pracy i życiu codziennym" 

dr inż. Grzegorz Owczarek

III.PB.11

Zastosowanie autonomicznych mechanizmów o właściwościach samonaprawiających uszkodzenia mechaniczne materiałów przeznaczonych na spody obuwia ochronnego

 

Materiały informacyjne: "Podeszwy obuwia o właściwościach samonaprawiających" 

mgr inż. Agnieszka Adamus-Włodarczyk

III.PB.12

Zastosowanie mechanizmów biomimetycznych w celu poprawy właściwości adhezyjnych i hydrofobowych materiałów polimerowych stosowanych w rękawicach ochronnych

dr hab. inż. Emilia Irzmańska

III.PB.13

Zastosowanie nanododatków mineralnych w konstytutywnych strukturach bionicznych w celu poprawy odporności na przecięcie materiałów rękawic ochronnych

mgr inż. Paulina Kropidłowska

III.PB.14

Opracowanie samodopasowującego się uszczelnienia części twarzowych sprzętu ochrony układu oddechowego

 

Materiały informacyjne dotyczące dopasowania sprzętu ochrony układu oddechowego. 

dr Małgorzata Okrasa

III.PB.15

Opracowanie urządzenia do dynamicznego skracania drogi spadania w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości

 

Materiały informacyjne: "Urządzenie do dynamicznego skracania drogi spadania w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości" 

dr inż. Marcin Jachowicz

III.PB.16

Opracowanie szelek bezpieczeństwa umożliwiających bezpieczne oczekiwanie na pomoc po powstrzymaniu spadania

 

Materiały informacyjne: "Bezpieczne stosowanie uprzęży ochronnych w warunkach przemysłowych" 

dr hab. inż. Krzysztof Baszczyński

III.PB.17

Opracowanie systemu monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu zużycia sprzętu ochrony układu oddechowego pochłaniającego substancje organiczne o niskim progu wyczuwalności zapachowej

 

Film: "System monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu zużycia sprzętu ochrony układu oddechowego pochłaniającego substancje organiczne o niskim progu wyczuwalności zapachowej" 

dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, mgr inż. Aleksandra Nowak

III.PB.18

Opracowanie półmaski do ochrony przed smogiem  w środowisku życia

Poster: "PÓŁMASKA DO OCHRONY PRZED SMOGIEM" 

dr hab. inż. Agnieszka Brochocka


ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ  ZAKŁAD OCHRON OSOBISTYCH W LATACH 2017-2019

 

 

     Symbol

 

Tytuł zadania / projektu

 

 

Kierownik

3.G.05

Opracowanie wytycznych do ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa w systemach inteligentnych środków ochrony indywidualnej


Poradnik SOI ochrona danych osobowych

dr inż. Grzegorz Owczarek

3.G.06

Opracowanie metodyki oraz stanowisk do badań akcesoriów odblaskowych stosowanych jako sprzęt ochrony indywidualnej


Materiały informacyjne

dr inż. Adam Pościk

3.G.07

Opracowanie metodyki badań oraz modelu odzieży chroniącej przed ugryzieniem przez kleszcze (Ixodidae) dla pracowników leśnictwa i rolnictwa

dr inż. Adam Pościk

3.G.08

Opracowanie kryteriów oceny oraz wytycznych do konstruowania i użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w oparciu o badania z użyciem manekina antropomorficznego


Materiały informacyjne dla Producentów
Materiały informacyjne dla Użytkowników

dr inż. Krzysztof Baszczyński

3.G.09

Opracowanie kryteriów oceny bezpiecznego stosowania rękawic i obuwia ochronnego z pasywnymi i aktywnymi systemami ogrzewania w warunkach uwzględniających zimne środowisko pracy

dr hab. inż. Emilia Irzmańska

3.G.10

Opracowanie metod badania i wyznaczania odporności na uderzenie i ściskanie ochron palców stopy

mgr inż. Paulina Kropidłowska

3.G.11

Opracowanie wymagań, metod badań oraz programu doboru sprzętu ochrony układu oddechowego przed nanocząstkami

mgr Krzysztof Makowski

3.G.12

Opracowanie zasad kompletowania zestawów: odzież ochronna wierzchnia/odzież spodnia z uwzględnieniem rozwiązań wspomagających termoregulację mikroklimatu pododzieżowego w warunkach zagrożenia czynnikami gorącymi i płomieniem

 

Poradnik doboru odzieży ochronnej i spodniej
P
rogram komputerowy doboru odzieży ochronnej i spodniej

dr hab. inż. Grażyna Bartkowiak

3.G.13

Opracowanie metodyki badania i oceny odzieży ostrzegawczej wyposażonej w aktywne źródła światła

 

Materiały informacyjne

mgr inż. Krzysztof Łężak

I.N.15 

Modele optycznych filtrów ochronnych do stosowania przez osoby z zaimplementowanymi soczewkami wewnątrzgałkowymi (IOL)


Materiały informacyjne - 1
Materiały informacyjne - 2 Wytyczne

dr inż. Grzegorz Owczarek

III.N.09 

Zastosowanie materiałów amortyzacyjnych  o cechach cieczy nienewtonowskiej w konstrukcji środków ochrony głowy.


Materiały informacyjne

dr inż. Marcin Jachowicz

III.N.10 

Opracowanie modelowego barierowego materiału ochronnego o właściwościach samonaprawiających się przeznaczonego do ochrony przed wybranymi czynnikami chemicznymi

 

Materiały informacyjne

mgr inż. Agnieszka Adamus-Włodarczyk

III.N.11 

Opracowanie prognostycznego modelu mikrobiologicznego do oceny bezpieczeństwa stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego w środowisku szkodliwych bioaerozoli


Materiały informacyjne dla Producentów
Materiały informacyjne dla Użytkowników

dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka

III.N.12 

Wielofunkcyjny sprzęt ochrony układu oddechowego na bazie włókninowych kompozytów zeolitowych do ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem lotnych związków chemicznych w środowisku zagrożonym niedoborem tlenu


Materiały informacyjne

dr hab. inż. Agnieszka Brochocka

 III.N.13

Kaptur ucieczkowy o podwyższonym poziomie widoczności zintegrowany z systemem zdalnej lokalizacji użytkownika do stosowania podczas poważnych awarii związanych z emisją substancji niebezpiecznych


Materiały informacyjne

dr Małgorzata Okrasa

III.N.14 

Modelowanie odporności na przenikanie ciepła przez tekstylne struktury materiałowe z warstwą aerożelu pod kątem ich zastosowania w odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi


Materiały informacyjne

dr inż. Sylwia Krzemińska

III.N.15 

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej do zasilania elementów aktywnych w inteligentnej odzieży ochronnej dla ratowników górskich


Materiały informacyjne

dr inż. Anna Dąbrowska

III.N.16 

Opracowanie i ocena funkcjonalności modelu systemu sygnalizacji zagrożeń do zastosowania w inteligentnej odzieży ochronnej z uwzględnieniem przewidywanych warunków jej stosowania


Materiały informacyjne - systemy sygnalizacji

dr inż. Anna Dąbrowska


ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD OCHRON OSOBISTYCH W LATACH 2014-2016

 

 

    Symbol

 

 

Tytuł zadania / projektu

 

Kierownik

3.Z.09

Dostosowanie metody badania penetracji aerozoli ciekłych w filtrującym sprzęcie ochrony układu oddechowego z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych

dr inż. Agnieszka Brochocka

3.Z.10

Metody wyznaczania pracy oddychania i przestrzeni martwej sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem sztucznych płuc i modeli głowy odzwierciedlających różne wymiary twarzy

mgr Krzysztof Makowski

3.Z.11

Metoda badania penetracji filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wobec aerozoli stałych z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych

mgr Krzysztof Makowski

3.Z.12.

Opracowanie wytycznych dla użytkowników oraz wymagań i metod badań hełmów ochronnych przeznaczonych do równoczesnego stosowania z innymi rodzajami środków ochrony indywidualnej

 

Materiały informacyjne

dr inż. Krzysztof Baszczyński

3.Z.13

Opracowanie wytycznych konstrukcyjnych, wymagań i metod badań systemów kotwiczących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonych do stosowania przez kilku użytkowników

 

Wytyczne

dr inż. Krzysztof Baszczyński

3.Z.14

Opracowanie stanowisk i metod badań przestrzennych parametrów konstrukcyjnych hełmów dla potrzeb oceny ich właściwości ochronnych oraz  projektowania z uwzględnieniem indywidualnych cech użytkowników

 

Materiały informacyjne

dr inż. Marcin Jachowicz

3.Z.15

Opracowanie metodyki badań i oceny ergonomicznej nowych konstrukcji odzieży ochronnej, uwzględniającej jej funkcje i przewidywane warunki użytkowania

dr inż. Grażyna Bartkowiak

3.Z.17

Ocena właściwości barierowych materiałów przeznaczonych na odzież i rękawice chroniące przed cytostatykami aplikowanymi w formie roztworów

 

Materiały informacyjne

dr inż. Sylwia Krzemińska

3.Z.18

Opracowanie kryteriów oceny okularów korekcyjnych o właściwościach ochronnych do wykorzystania przez ich producentów

dr inż. Adam Pościk

3.Z.19

Dostosowanie metody badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały odzieży, rękawic i obuwia ochronnego z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy europejskiej

dr Paulina Chęsy

3.Z.20

Opracowanie wytycznych doboru obuwia ochronnego stosowanego przez pracowników starszych w celu ograniczania ryzyka upadku w wyniku poślizgnięcia

dr inż. Emilia Irzmańska

4.Z.03

Pakiet multimedialnych materiałów szkoleniowych dotyczących doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej dla pracowników

dr inż. Grzegorz Owczarek

4.Z.09

Materiały multimedialne do kształtowania kultury bezpieczeństwa z uwzględnieniem stosowania środków ochrony indywidualnej wśród dzieci i młodzieży

mgr inż. Krzysztof Łężak

I.P.25

Badanie właściwości ergonomicznych rękawic ochronnych z zastosowaniem elektromiografii powierzchniowej

dr inż. Emilia Irzmańska

III.P.02

Opracowanie w technologii PVD (Phisical Vapour Deposition) nanostrukturalnych powłok zmniejszających wpływ promieniowania cieplnego na środki ochrony głowy i twarzy

dr inż. Marcin Jachowicz

III.P.03

Modelowy czujnik  par związków organicznych na bazie cienkich  warstw nanorurek węglowych

dr Małgorzata Okrasa

III.P.04

Polimerowe materiały hybrydowe z udziałem nanocząstek do zastosowania w środkach ochrony

dr inż. Sylwia Krzemińska

III.P.05

Bioaktywne włókniny filtracyjne do zastosowania w sprzęcie ochrony układu oddechowego wielokrotnego użycia

dr inż. Katarzyna Majchrzycka

III.P.07

Aktywna odzież z materiałami z pamięcią kształtu  (SMM) do ochrony pracowników przed  czynnikami gorącymi

 

Materiały informacyjne

dr inż. Grażyna Bartkowiak

III.P.09

Opracowanie modelu szacowania izolacyjności cieplnej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych do projektowania odzieży ciepłochronnej

 

Infografika

mgr inż. Anna Dąbrowska

III.P.11

Opracowanie modelu materiału z naniesionymi ścieżkami elektroprzewodzącymi w celu implementacji w inteligentnej odzieży ochronnej

dr Agnieszka Kurczewska

III.P.12

Włókninowe kompozyty do środków ochrony układu oddechowego w warunkach ciężkiej pracy fizycznej

dr inż. Agnieszka Brochocka

III.P.18

Opracowanie modelu filtru optycznego o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym, przeznaczonego do  zastosowania w środkach ochrony oczu na stanowiskach zagrożonych niebezpiecznym promieniowaniem podczerwonym

 

Materiały informacyjne

dr inż. Grzegorz Owczarek

III.P.19

Opracowanie metody projektowania elementów konstrukcyjnych obuwia ochronnego oraz masek i półmasek twarzowych z wykorzystaniem cyfrowego odwzorowania wymiarów antropometrycznych

 

Materiały informacyjne

mgr Krzysztof Makowski

III.P.21

Opracowanie architektury systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem zaawansowanych technologii i rozwiązań stosowanych w dziedzinie inteligentnego środowiska pracy

dr inż. Grzegorz Gralewicz

 
 
 WYNIKI PRAC BADAWCZYCH - Materiały Informacyjne

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2020 - 2022, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Odzież ochronna dla strożaków. Znaczenie czyszczenia odzieży po użytkowaniu 
Autorzy: dr inż. Sylwia Krzemińska, dr hab. inż. Małgorzata Szewczyńska
2021 r.

 

Zalecenia dotyczące czyszczenia odzieży ochronnej dla strażaków z zanieczyszczeń chemicznych powstałych podczas pożaruj.
Autorzy: dr inż. Sylwia Krzemińska, dr hab. inż. Małgorzata Szewczyńska
2021 r.

Zadanie 2.SP.11 Metoda usuwania zanieczyszczeń z odzieży ochronnej w celu ograniczenia narażenia strażaków na szkodliwe czynniki chemiczne

 

 

Dobór oczyszczającego sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem rzeczywistego wskaźnika ochrony. Wytyczne (broszura "open access")
Autor: mgr Krzysztof Makowski
2021 r.

Zadanie 2.SP.19: Opracowanie aplikacji mobilnej wspomagającej prawidłowe dopasowanie półmasek do indywidualnych wymiarów twarzy użytkownika

 

Podstawowe informacje na temat oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. Materiały informacyjne
Autor: mgr inż. Agnieszka Stefko
2022 r.

Zadanie 3.SP.15: Wspomaganie krajowych podmiotów gospodarczych we wdrażaniu do krajowej praktyki gospodarczej wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej

 

Parametry, wymagania i metody badań lin rdzeniowych w oplocie przeznaczonych do stosowania w technice dostępu linowego. Materiały informacyjne dla producentów i konstruktorów
Autor: dr hab. inż. Krzysztof Baszczyński
2022 r.


Praca na wysokości z wykorzystaniem techniki dostępu linowego – podstawowe informacje. Materiały informacyjne dla użytkowników sprzętu ochronnego
Autor: dr hab. inż. Krzysztof Baszczyński
2022 r.

 

Zadanie 3.SP.03: Opracowanie zasad stosowania oraz metodyki badań sprzętu przeznaczonego do równoczesnej ochrony przed upadkiem z wysokości i pracy w zawieszeniu techniką „rope access”

 

 

 

 


INTERAKTYWNA BAZA WIEDZY O ŚRODKACH OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

 

Zadanie 3.SP.08: Opracowanie interaktywnej bazy wiedzy o regulacjach prawnych i zasadach bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej

 

Wartości naddatków wymiarowych jako dane wejściowe do projektowania ergonomicznego środowiska pracy

Autorzy: dr inż. Joanna Szkudlarek, dr inż. Grzegorz Owczarek
2022 r.

Naddatki wymiarowe a bezpieczna interakcja człowieka ze środowiskiem pracy

Autorzy: dr inż. Joanna Szkudlarek, dr inż. Grzegorz Owczarek
2022 r.


 

Projekt I.PB.10: Opracowanie danych do nowego atlasu miar człowieka, związanych ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem wybranych parametrów widzenia

 

 

 

PÓŁMASKA DO OCHRONY PRZED SMOGIEM. Poster
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, inż. Wiktor Orlikowski
2022 r.

Projekt III.PB.18: Opracowanie półmaski do ochrony przed smogiem w środowisku życia

 

 

 

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE Z LAT POPRZEDNICH

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Odzieży Ochronnej (NO3)

"III.N.15 "Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej do zasilania elementów aktywnych w inteligentnej odzieży ochronnej dla ratowników górskich"", okres realizacji 2017-2019

 

Celem projektu była analiza możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii elektrycznej (AZE) do zasilania elementów aktywnych (np. GPS, smarfona) w inteligentnej odzieży ochronnej dla ratowników górskich. W wyniku realizacji projektu opracowano 3-częściowy zestaw odzieżowy, składający się z kurtki, narzutki z ogniwami fotowoltaicznymi (PV) mocowanej do kurtki lub zakładanej na plecak oraz spodni kompatybilnych z zakładanym na nogę generatorem elektromagnetycznym (GEM). Przeprowadzone badania wykazały, iż opracowana odzież dzięki systemowi zasilania z ogniwami PV jest w stanie zapewnić maksymalną moc 0,8 W dla napięcia 6 V przy natężeniu promieniowania słonecznego 635,6 W/m2, natomiast dzięki systemowi zasilania z generatorem GEM możliwe jest wygenerowanie napięcia na poziomie 2,86 V.
Ponadto wykazano, iż system zasilania z ogniwami PV pozwala na wydłużenie czasu pracy elementów aktywnych (odbiorników energii) o ok. 55 min (ok. 45%), natomiast system z generatorem GEM jedynie o ok. 5 min (ok. 2,8%).

 

Alternatywne źródła energii elektrycznej do zasilania elementów aktywnych w inteligentnej odzieży ochronnej dla ratowników górskich – rekomendacje dotyczące ich wykorzystania i sposobu rozmieszczenia w odzieży
Autor: dr inż. Anna Dąbrowska, dr hab. inż. Grażyna Bartkowiak, mgr inż. Agnieszka Greszta
2019 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Odzieży Ochronnej (NO3)

"III.N.16 "Opracowanie i ocena funkcjonalności modelu systemu sygnalizacji zagrożeń do zastosowania w inteligentnej odzieży ochronnej z uwzględnieniem przewidywanych warunków jej stosowania", okres realizacji 2017-2019

 

Celem projektu była analiza wpływu przewidywanych warunków stosowania systemów sygnalizacji zagrożeń (SSZ) w inteligentnej odzieży ochronnej dla strażaków na funkcjonalność i użyteczność tych systemów. W wyniku realizacji projektu powstały 3 modelowe rozwiązania systemu sygnalizacji zagrożeń (SSZ) w formie opasek: SSZ z wyświetlaczem LCD, SSZ z diodami LED oraz SSZ z elementem wibracyjnym. Przeprowadzone badania użytkowe z udziałem strażaków w zadanych warunkach środowiskowych (warunki klimatyczne, oświetlenie, zadymienie, hałas) potwierdziły istotny wpływ warunków użytkowania na funkcjonalność SSZ, a wnioski z przeprowadzonych badań stanowiły wytyczne do stosowania przez producentów odzieży ochronnej i systemów sygnalizacji zagrożeń.

 

Systemy sygnalizacji zagrożeń do zastosowania w inteligentnej odzieży ochronnej dla strażaków
Autorzy: dr inż. Anna Dąbrowska, dr hab. inż. Grażyna Bartkowiak, mgr inż. Agnieszka Greszta
2019 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Odzieży Ochronnej, Pracownia Ochron Rąk i Nóg

"3.Z.17 Ocena właściwości barierowych materiałów przeznaczonych na odzież i rękawice chroniące przed cytostatykami aplikowanymi w formie roztworów", okres realizacji 2014-2016

 

Głównym celem zadania jest zmniejszenie narażenia osób pracujących w kontakcie z niebezpiecznymi dla zdrowia cytostatykami poprzez opracowanie wytycznych umożliwiających prawidłowy dobór odzieży i rękawic ochronnych oraz odpowiedniej metodyki umożliwiającej badania odporności materiałów o właściwościach barierowych przeznaczonych na wyroby ochronne.

 

Stosowanie odzieży i rękawic podczas prac w narażeniu na kontakt z cytostatykami
Autor: dr inż. Sylwia Krzemińska, dr inż. Emilia Irzmańska, dr Paulina Chęsy
2016 r.

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości

"3.Z.13 Opracowanie wytycznych konstrukcyjnych, wymagań i metod badań systemów kotwiczących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonych do stosowania przez kilku użytkowników”, okres realizacji 2014-2016

 

Głównym celem zadania była poprawa parametrów ochronnych oraz użytkowych systemów kotwiczenia dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, przeznaczonych do równoczesnego stosowania przez kilku użytkowników. Cel ten został osiągnięty dzięki opracowaniu kryteriów oceny, procedury i stanowiska do badań systemów kotwiczenia.

 

Wytyczne dla producentów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonego do równoczesnego użytkowania przez więcej niż jednego użytkownika
Autor: dr inż. Krzysztof Baszczyński
2016 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości

"3.Z.12 Opracowanie wytycznych dla użytkowników oraz wymagań i metod badań hełmów ochronnych przeznaczonych do równoczesnego stosowania z innymi rodzajami środków ochrony indywidualnej”, okres realizacji 2014-2015

 

W ramach zadania przeprowadzono teoretyczną analizę możliwości łącznego stosowania hełmów z innymi środkami ochrony indywidualnej oraz niebezpiecznych zjawisk mogących temu towarzyszyć. Analizowano zarówno sytuację normalnego użytkowania jak i uderzenia przez poruszający się obiekt. W efekcie opracowano stanowiska i metody badawcze pozwalające na ocenę sprzętu oraz tych zjawisk w warunkach laboratoryjnych.

 

Samodzielne sprawdzanie możliwości równoczesnego stosowania przemysłowych hełmów ochronnych z: odzieżą ochronną, środkami ochrony oczu i twarzy, środkami układu oddechowego
Autor: dr inż. Krzysztof Baszczyński
2015 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości

"3.Z.14 Opracowanie stanowisk i metod badań przestrzennych parametrów konstrukcyjnych hełmów dla potrzeb oceny ich właściwości ochronnych oraz  projektowania z uwzględnieniem indywidualnych cech użytkowników”, okres realizacji 2014-2016

 

Celem zadania była poprawa właściwości ochronnych i użytkowych hełmów przez stworzenie nowych metod badawczych opierających się na technice skanowania 3D. W związku z tym opracowano metody badań i stanowisko badawcze, którego głównym elementem jest skaner ScanBright firmy SmartTech3D wraz z oprogramowaniem SmartTech3Dmeasure.  Realizacja niniejszego zadania pokazała, że jest możliwe zastosowanie techniki skanowania 3D, wykorzystującej białe światło strukturalne, do tworzenia kompleksowego, przestrzennego obrazu makiety głowy z założonym hełmem i wykonania na jego podstawie między innymi pomiarów parametrów konstrukcyjnych. Możliwe jest także wykorzystanie opracowanej metody do projektowania hełmów ochronnych z uwzględnieniem indywidualnych cech użytkowników

 

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D.
Autor: dr inż. Marcin Jachowicz
2016 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Odzieży Ochronnej

"III.P.07 Aktywna odzież z materiałami z pamięcią kształtu  (SMM) do ochrony pracowników przed  czynnikami gorącymi”, okres realizacji 2014-2016

 

Celem projektu badawczego było zaprojektowanie oraz wykonanie modelu aktywnej odzieży ochronnej, w której na określonej powierzchni występują układy materiałów tekstylnych z elementami z pamięcią kształtu.  Aplikacja SMA w określone miejsca odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi, a więc płomieniem, promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym, rozpryskami stopionych metali, pozwoli na rezygnację z ciężkich układów tradycyjnych materiałów dających przez cały czas użytkowania bardzo wysoki poziom ochrony i na zastąpienie ich lżejszymi materiałami ze stopami z pamięcią kształtu, aktywnie dostosowującymi poziom ochrony do istniejącego zagrożenia.

W wyniku projektu opracowano model aktywnej odzieży ochronnej z elementami z pamięcią kształtu (SMA) wraz z dokumentacją techniczno technologiczną. Model został zweryfikowany pozytywnie podczas badań laboratoryjnych obejmujących zarówno badania materiałów zastosowanych w odzieży oraz konstrukcję. Do Urzędu Patentowego RP zgłoszono wzór użytkowy modelu aktywnej odzieży ochronnej z elementami z SMA.

 

Aktywna odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi z elementami z pamięcią kształtu.
Autor: dr inż. Grażyna Bartkowiak, mgr inż. Anna Dąbrowska
2016 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Odzieży Ochronnej

"3.Z.17 Ocena właściwości barierowych materiałów przeznaczonych na odzież i rękawice chroniące przed cytostatykami aplikowanymi w formie roztworów”, okres realizacji 2014-2016

 

Głównym celem zadania było opracowanie metodyki badania odporności odzieżowych materiałów powlekanych oraz wyrobów całogumowych stosowanych do wytwarzania rękawic chroniących przed cytostatykami występującymi w formie roztworu, przygotowanie wytycznych dotyczących stosowania odzieży i rękawic zabezpieczających przed cytostatykami oraz poradnika na temat zagrożenia zawodowego cytostatykami i środków prewencji. W trakcie realizacji zadania przeprowadzono analizę zagrożeń związaną ze stosowaniem cytostatyków przez personel medyczny na podstawie badań ankietowych. W wyniku realizacji zadania opracowano procedurę badania odporności materiałów barierowych na przenikanie cytostatyków w formie roztworu, wytyczne dotyczące stosowania odzieży i rękawic podczas prac z narażeniem na kontakt z cytostatykami oraz poradnik dotyczący zagrożenia zawodowego cytostatykami i środków prewencji, w szczególności środków ochrony skóry (odzież i rękawice ochronne) wydany drukiem

 

Stosowanie odzieży i rękawic podczas prac w narażeniu na kontakt z cytostatykami (wytyczne dla pracowników).
Autor: dr inż. Sylwia Krzemińska, dr inż. Emilia Irzmańska, dr Paulina Chęsy
2016 r.

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Sprzętu Ochrony układu oddechowego

"III.P.19 Opracowanie metody projektowania elementów konstrukcyjnych obuwia ochronnego oraz masek i półmasek twarzowych z wykorzystaniem cyfrowego odwzorowania wymiarów antropometrycznych”, okres realizacji 2014-2016

 

Celem głównym niniejszego projektu była poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników obuwia o cechach ochronnych oraz części twarzowych sprzętu ochrony układu oddechowego tj. masek i półmasek poprzez dopasowanie konstrukcji wyrobów do wymiarów antropometrycznych użytkowników.
Celami pośrednimi projektu były sprawdzenie możliwości wykorzystania skanera 3D do rejestracji wymiarów antropometrycznych stóp i twarzy użytkowników, opracowanie na ich podstawie modeli obuwia i części twarzowych sprzętu ochrony układu oddechowego oraz przeprowadzenie oceny parametrów ochronnych i użytkowych ww. modeli, a także dodatkowo obuwia wyposażonego we wkładki anatomiczne.

 

Materiały informacyjne dla producentów obuwia ochronnego oraz masek i półmasek twarzowych w zakresie projektowania wyrobów z wykorzystaniem skanera 3D.
Autor: mgr inż. Krzysztof Makowski
2016 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia ochron oczu i twarzy

"III.P.18 Opracowanie modelu filtru optycznego o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym, przeznaczonego do zastosowania w środkach ochrony oczu na stanowiskach zagrożonych niebezpiecznym promieniowaniem podczerwonym”, okres realizacji 2014-2016

 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób narażonych na promieniowanie podczerwone w miejscu pracy poprzez zastosowanie środków ochrony oczu, dla których można dopasować stopień przepuszczania filtra do zmieniającego się natężenia promieniowania w paśmie widzialnym. Realizacja prac badawczych w projekcie umożliwiła opracowanie modelu filtra optycznego, dla którego można dopasować stopień przepuszczania filtra do zmieniającego się natężenia promieniowania w paśmie widzialnym. Model tego filtra posłużył do skonstruowania modelu okularów ochronnych przeznaczonych do zastosowania na stanowiskach zagrożonych niebezpiecznym promieniowaniem podczerwonym.

 

Aktywne i pasywne optyczne filtry ochronne – zasada działania, podstawy konstrukcji.
Autor: dr inż. Grzegorz Owczarek, dr inż. Grzegorz Gralewicz
2016 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia ochron oczu i twarzy

"4.Z.03 Pakiet multimedialnych materiałów szkoleniowych dotyczących doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej”, okres realizacji 2014-2015

 
Celem zadania była poprawa stanu wiedzy i świadomości w zakresie metod doboru i zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej poprzez prowadzenie szkoleń. Realizacja zadania 4.Z.03 przyczyniła się do rozwoju bazy szkoleniowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Nowe, opracowane w ramach realizacji niniejszego zadania materiały szkoleniowe oraz prowadzona na wielu płaszczyznach działalność szkoleniowa wpisuje się bezpośrednio w nadrzędny cel zadania, czyli poprawę stanu wiedzy i świadomości w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej.

 

Poradnik dla wykładowców (zagadnienia z obszaru środków ochrony indywidualnej)
Autor: dr inż. Grzegorz Owczarek
2015 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości

"Opracowanie metody badania hełmów ochronnych w zakresie skuteczności ochrony przed uderzeniami poruszających się obiektów.”, okres realizacji 2011-2013

 

W ramach zadania przeprowadzono teoretyczną analizę zachowania hełmów ochronnych podczas uderzenia ruchomego obiektu. W jej wyniku ustalono, że dla scharakteryzowania zachowania hełmu jest konieczne określenie: siły, którą przekazuje poprzez więźbę na głowę użytkownika, deformacji więźby i skorupy podczas uderzenia oraz pochłaniania energii uderzającego obiektu. Następnie sformułowano założenia do metody badań, które dotyczyły pomiaru przebiegu czasowego siły działającej na makietę głowy, deformacji hełmu oraz pochłaniania energii uderzającego obiektu i przygotowano założenia do budowy stanowiska badawczego. Na ich podstawie zbudowano modelowe rozwiązanie, w którym zastosowano przetwornik pomiarowy siły połączony z systemem akwizycji danych oraz szybką kamerę cyfrową do rejestracji deformacji hełmu. Wykorzystując opracowaną metodę i stanowisko badawcze przeprowadzono badania przemysłowych hełmów ochronnych o różnych konstrukcjach i wykonanych z różnych materiałów. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę hełmów, kondycjonowanych  w różnych warunkach termicznych, w zakresie pochłaniania energii uderzenia poruszającego się obiektu. Dzięki temu sformułowano wskazówki do konstruowania nowych rozwiązań hełmów o lepszych parametrach ochronnych.

 

Metoda badania hełmów w zakresie skuteczności ochrony przed uderzeniami ruchomych obiektów.
Autor: dr inż. Krzysztof Baszczyński
2013 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości

"Opracowanie modelowych rozwiązań detektorów zadziałania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości”, okres realizacji 2011-2011

 

W wyniku realizacji prac wykonanych w ramach projektu badawczego zaprojektowano i wykonano trzy modelowe rozwiązania detektorów zadziałania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Detektory zadziałania to dodatkowe elementy integrowane ze sprzętem, których zadaniem jest powiadomienie użytkownika o konieczności jego przeglądu bądź wymiany. Stan detektorów pozwala na ocenę możliwości ponownego użycia sprzętu biorącego udział w powstrzymywaniu spadania, a także określenie jego dalszej funkcjonalności i parametrów ochronnych. W każdym przypadku ocena zniszczenia detektora jest jednoznaczna, a jego użycie w żaden negatywny sposób nie wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.

 

Informacje dla producentów dotyczące celowości i sposobów stosowania detektorów zadziałania w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.
Autor: dr inż. Marcin Jachowicz
2013 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia ochron oczu i twarzy

"Poprawa bezpieczeństwa pracy spawaczy poprzez zastosowanie modułu rzeczywistości wzbogaconej wbudowanego w osłonę spawalniczą”, okres realizacji 2011-2013

 
Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa spawaczy poprzez zastosowanie w przyłbicy spawalniczej modułu rzeczywistości wzbogaconej, który służy do informowania spawacza o zaistnieniu w otoczeniu spawania sytuacji niebezpiecznych. W ramach projektu opracowano model systemu rzeczywistości wzbogaconej (AR) integrujący dwa rodzaje wyświetlaczy informacji graficznych i obrazu (pryzmatyczny i przezroczysty) z przyłbicą spawalniczą. Prace konstrukcyjne koncentrowały się głównie na opracowaniu optymalnego sposobu wykorzystania wyświetlacza AR wewnątrz korpusu przyłbicy spawalniczej do wyświetlania i przetwarzania informacji dodatkowych (np. pojawiające się zagrożenia) z otoczenia spawania. Opracowany model pozwala na rozszerzenie funkcji aktualnie stosowanych osłon spawalniczych o szereg dodatkowych funkcji, takich jak: obserwacja otoczenia obszaru spawania, informowanie spawacza o parametrach i warunkach spawania, oraz o zagrożeniach środowiskowych, informowanie spawacza o defektach obrabianego materiału.

 

Wytyczne do konstrukcji osłon spawalniczych z wbudowanym modułem rzeczywistości wzbogaconej
Autor: dr inż. Grzegorz Owczarek
2013 r.

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Odzieży Ochronnej

"Aktywny układ chłodzący do stosowania pod odzieżą ochronną w gorącym środowisku pracy”, okres realizacji 2011-2013

 

Ogólnym celem projektu było zmniejszenie obciążenia cieplnego pracowników wykonujących pracę w odzieży ochronnej w gorącym środowisku pracy poprzez stosowanie przez pracowników w warunkach mikroklimatu gorącego, pod odzieżą ochronną indywidualnego układu chłodzenia, który będzie odbierał nadmiar ciepła z organizmu osoby, wykonującej pracę w odzieży ochronnej w środowisku gorącym. Na podstawie analizy warunków pracy na gorących stanowiskach pracy opracowano numeryczny model wymiany ciepła między człowiekiem wykonującym pracę w gorącym środowisku pracy a otoczeniem - bez układu chłodzącego oraz z układem chłodzenia cieczą. Model indywidualnego aktywnego układu chłodzącego składa się z: wyrobu odzieżowego wykonanego z dzianiny z modułem dystansowym z wbudowanym układem rozprowadzającym medium chłodzące oraz czujnikiem temperatury mikroklimatu pododzieżowego, mobilnego agregatu chłodzącego z modułem sterującym temperaturą cieczy chłodzącej na podstawie temperatury mikroklimatu pododzieżowego, systemu połączenia układu rozprowadzającego medium chłodzące z agregatem chłodzącym. Wyniki badań opracowanego modelu indywidualnego układu chłodzenia w warunkach mikroklimatu gorącego potwierdziły korzystny wpływ chłodzenia na kształtowanie się średniej ważonej temperatury skóry, parametrów fizycznych mikroklimatu pod odzieżą oraz na subiektywną ocenę badanych osób, co pozwala na pozytywną ocenę opracowanego modelu

 

Obciążenie termiczne pracowników w mikroklimacie gorącym i sposoby jego redukcji dzięki zastosowaniu układów chłodzących.
Autor: dr inż. Grażyna Bartkowiak, mgr inż. Anna Dąbrowska
2013 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Odzieży Ochronnej

"Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych”, okres realizacji 2011-2013

 

Głównym celem zadania było opracowanie metodyki badania odporności materiałów barierowych stosowanych do wytworzenia odzieży i rękawic chroniących przed ciekłymi substancjami chemicznymi, uwzględniającej odkształcanie próbki materiału barierowego, symulujące dynamiczne warunki użytkowania wyrobów w trakcie jednoczesnego procesu przenikania substancji chemicznych. W wyniku realizacji zadania opracowano metodę badania odporności barierowych materiałów polimerowych na przenikanie ciekłych substancji chemicznych w warunkach jednoczesnego oddziaływania odkształcenia mechanicznego, uwzględniającą zalecenia normy PN-EN 6529:2005. W ramach zadania opracowano i wytworzono celki przenikania do umieszczania badanych próbek, stanowiące główny element stanowiska badawczego pod kątem zastosowania do badań w warunkach jednoczesnego oddziaływania odkształcenia mechanicznego, zróżnicowanego pod względem mechanizmu powodującego odkształcenie próbki (rozciąganie lub zginanie). Przeprowadzone zostały badania odporności materiałów barierowych na przenikanie wytypowanych substancji chemicznych w warunkach symulujących odkształcenie mechaniczne próbki. Badania dotyczyły przenikania rozpuszczalników przez różnorodne materiały polimerowe w formie błony lub tkaniny, wytworzone z dwóch rodzajów kauczuków (kauczuk butylowy, kauczuk chloroprenowy). W trakcie badań prowadzono weryfikację metody badania, a następnie opracowano procedurę badania odporności materiałów barierowych na przenikanie substancji chemicznych podczas dynamicznych odkształceń

 

Badanie odporności na przenikanie substancji chemicznych podczas dynamicznych odkształceń materiałów.
Autor: dr inż. Sylwia Krzemińska
2013 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Odzieży Ochronnej

"Opracowanie metody badania procesu przenikania rozpuszczalników organicznych w warunkach niskich temperatur przez barierowe  materiały powleczone modyfikowane nanonapełniaczami”, okres realizacji 2011-2013

 

Głównym celem zadania było opracowanie metody badania procesu przenikania rozpuszczalników organicznych w niskich temperaturach przez elastomerowe materiały barierowe. Zbudowano stanowisko do badania przenikania rozpuszczalników organicznych przez materiały barierowe w temperaturach [+20;-20] oC. Wtworzono w warunkach laboratoryjnych modelowe błony z usieciowanego kauczuku butylowego (IIR) bez napełniacza i z glinokrzemianowym, płytkowym nanonapełniaczem Nanobent ZR1 i przeprowadzono eksperymentalne badania przenikania w temperaturach [20, -10, -20] 0C lotnych rozpuszczalników organicznych. Opracowano procedurę badania przenikania ciekłych organicznych substancji chemicznych przez materiały barierowe w warunkach niskich temperatur.

 

Odzież chroniąca przed działaniem szkodliwych rozpuszczalników organicznych w zakresie zachowania parametrów ochronnych podczas użytkowania w różnych warunkach temperatury otoczenia.
Autor: mgr inż. Krzysztof Łężak
2013 r.

 

Zakład Ergonomii
Pracownia Obciążeń termicznych

"Indywidualnie modyfikowany ubiór do prac w zimnym środowisku”, okres realizacji 2011-2013

 

Celem zadania było opracowanie zasad konstrukcji ubioru do samodzielnego kształtowania ciepłochronności dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy w zimnym środowisku oraz wytworzenie prototypu odzieży ochronnej chroniącej przed stratami ciepła. W ramach realizacji pracy opracowano zasady konstrukcji odzieży oraz dokumentację techniczną. Na podstawie tych ustaleń wytworzone zostały dwa wstępne modele odzieży: jeden dla kobiet i jeden dla mężczyzn, które poddano weryfikacji w badaniach użytkowych na stanowiskach pracy, a następnie w badaniach laboratoryjnych w komorze klimatycznej z udziałem pracowników zimnych środowisk pracy. Wnioski i uwagi zebrane podczas badań posłużyły do wytworzenia prototypu ubioru do prac w zimnym środowisku.

 

Nowy ubiór do pracy w zimnym środowisku – z możliwością indywidualnego doboru jego ciepłochronności
Autor: dr Anna Marszałek
2013 r.

 

 

Oddziaływanie wybranych aerozoli przemysłowych na elektrostatyczne materiały filtracyjne stosowane do ochrony układu oddechowego.

Depozycja cząstek pyłu we włókninowych materiałach filtracyjnych podczas ich użytkowania w sprzęcie ochrony układu oddechowego (filtry, półmaski filtrujące) może spowodować utratę skuteczności tego sprzętu, nawet poniżej wartości krytycznej, zdefiniowanej jako klasa ochronna: P1, P2, P3. Zjawisko to dotyczy wysokoskutecznych materiałów filtracyjnych z naniesionym ładunkiem elektrostatycznym, znacznie poprawiającym początkową skuteczność depozycji. Celem projektu badawczego jest określenie jak wybrane cechy aerozoli rozkład wymiarowy i stopień naelektryzowania cząstek pyłu, wpływają na zmianę w czasie użytkowania efektywności filtracji materiałów z naniesionym ładunkiem elektrostatycznym. Pozwoli to na sformułowanie szczegółowych zasad doboru filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego dla wybranych aerozoli przemysłowych, destrukcyjnie wpływających na jego skuteczność lenie określeniu czasu bezpiecznego stosowania sprzętu.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego


Włókniny pneumotermiczne II generacji do ochrony układu oddechowego przed aerozolami.

Wymagania stawiane przeciwpyłowym środkom ochrony układu oddechowego stanowią kompromis pomiędzy ich skutecznością a oporami oddychania. Dlatego dążąc do opracowania coraz to skuteczniejszych materiałów filtracyjnych należy równolegle prowadzić prace w zakresie doboru ich struktur, w celu zapewnienia maksymalnego z możliwych, komfortu użytkowania. Kierunkiem badań zmierzających do opracowania takich struktur filtracyjnych są prace nad pneumotermicznymi elektretami. Celem projektu badawczego jest opracowanie technologii wytwarzania wysokoskutecznych włóknin pneumotermicznych II generacji stosowanych do produkcji filtrujących elementów sprzętu ochrony układu oddechowego, w oparciu o wykorzystanie dwóch wytłaczarek i różnego sposobu elektryzacji strugi polimeru.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego


Indywidualna ochrona układu oddechowego personelu medycznego przed aerozolem biologicznym.

Aerozol biologiczny obecny w atmosferze pomieszczeń szpitalnych stanowi jedną z ważniejszych przyczyn zakażeń. Zjawisko to, rozumiane jako zagrożenie środowiska pracy dotyczy personelu medycznego, a jako źródło zakażeń także pacjentów. W celu zabezpieczenia personelu medycznego przed aerozolem biologicznym, a także przed wydostawaniem się mikroorganizmów z ich nosogardzieli, powszechnie stosowane są półmaski chirurgiczne. Obecnie nie podlegają one badaniom w zakresie wymagań stawianym filtrującym ochronom układu oddechowego. Ze względu na specyfikę warunków stosowania półmasek chirurgicznych konieczne jest opracowanie nie standardowej metody badań, odpowiedniej dla tego typu sprzętu. Celem projektu jest opracowanie metod badań oraz kryteriów oceny półmasek chirurgicznych stosowanych do ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami aerozolem biologicznym. Propozycje nowej metody badań dotyczą dwóch podstawowych parametrów ochronnych: penetracji na testowy aerozol o charakterystyce aerozolu biologicznego oraz szczelności wyrażonej poprzez nominalny wskaźnik ochrony.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego


"Opracowanie modelowych rozwiązań przenośnych systemów mocowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości"

Wykonujący pracę w warunkach zagrożenia upadkiem z wysokości, mimo posiadania indywidualnego wyposażenia ochronnego, mogą w pewnych sytuacjach mieć trudności z jego zastosowaniem. Sytuacja taka występuje na stanowiskach pracy na wysokości pozbawionych punktów kotwiczenia na konstrukcji stałej - umożliwiających przyłączanie systemu ochronnego. Prowadzony projekt badawczy ma na celu rozwiązanie tego problemu w odniesieniu do prac wykonywanych na powierzchniach poziomych lub zbliżonych do poziomych, na których możliwe jest zastosowanie przenośnych systemów mocowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w postaci tzw. "bezwładnych mas".
Celem projektu badawczego jest:
- opracowanie modelowych konstrukcji przenośnych systemów mocowania sprzętu
  chroniącego przed upadkiem z wysokości w postaci "bezwładnych mas",
- stworzenie podstaw merytorycznych do ich projektowania, badań i oceny,
- opracowanie zasad prawidłowego instalowania i użytkowania tych urządzeń na
  stanowiskach pracy.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości


Opracowanie modelu konstrukcji przemysłowego hełmu o podniesionym stopniu ochrony przed uderzeniem bocznym"

Analiza literatury i norm wskazuje, że w chwili obecnej należycie opracowano jedynie problem uderzeń centralnych, czyli w część wierzchołkową hełmu. Badania statystyczne wykazały, że ok. 70% uderzeń w hełm, występujących w warunkach przemysłowych, jest niecentralnych. W pracy przeprowadzono analizę teoretyczną wpływu punktu przyłożenia siły na parametry ochronne hełmu. Dokonano jej dla rzeczywistych konstrukcji hełmów stosowanych w Polsce. Przy obciążeniu siłą skupioną o określonej wartości działającą w kierunku normalnym do powierzchni analizowano odkształcenia hełmu wynikające z pochłaniania energii uderzenia oraz przekazywanie siły o określonej wartości na głowę i kręgosłup użytkownika. Opracowano metody badań umożliwiające ocenę parametrów ochronnych hełmów, a podstawę oceny stanowią zdolność amortyzacji, odporność na uderzenie i odporność na przebicie. Skonstruowano stanowisko umożliwiające realizację powyższych metod badań, dokonano jego wyposażenia w dodatkowe elementy (nowe makiety głowy, przystawkę ustawiającą makietę głowy, system pomiarowy opóźnień bijaka). Przeprowadzono badania hełmów ochronnych stosowanych w Polsce a ich wyniki poddano analizie. W ramach tematu opracowany będzie model konstrukcji hełmu o zwiększonym stopniu ochrony przed uderzeniem niecentralnym. Przeprowadzana będzie analiza zmian koniecznych do polepszenia stopnia ochrony przed uderzeniem niecentralnym w wybranych typach hełmów ochronnych polskiej produkcji.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości


Kompozycje materiałowe poprawiające właściwości biofizyczne odzieży ochronnej.

Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na zachowanie optymalnych warunków, w jakich powinien żyć i pracować człowiek. Manualne i intelektualne zdolności człowieka osiągają swoje optimum w warunkach komfortu cieplnego. Problem komfortu cieplnego nabiera szczególnego znaczenia w przypadku pracy w odzieży ochronnej. Podstawowym celem projektu badawczego jest opracowanie nowych kompozycji materiałowych, które zastosowane w odzieży podbarierowej wpłyną na zmniejszenie obciążenia cieplnego użytkownika odzieży ochronnej. Prace badawcze dotyczą zastosowania w układach odzieży ochronnej wielowarstwowych dzianin o wysokich walorach fizjologiczno-higienicznych (biofizycznych). Projekt obejmuje również tematykę związaną z oceną możliwości zastosowania nowych kompozycji materiałów w odzieży ochronnej. W ramach pracy badawczej skonstruowano stanowisko i opracowano metodę badania zmian wilgotności mikroklimatu pododzieżowego po symulowanych impulsach potowych.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Odzieży Ochronnej


Barierowa odzież ochronna dla personelu medycznego w prewencji chorób przenoszonych przez krew.

W związku z narażeniem pracowników służby zdrowia na działanie zakaźnych czynników biologicznych w środowisku pracy a szczególnie wirusów zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) oraz HIV podjęto badania nad opracowaniem odzieży ochronnej dla personelu medycznego.
W wyniku wcześniejszych prac badawczych nad tym zagadnieniem prowadzonych przez CIOP opracowano metody badania parametrów ochronnych materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed czynnikami biologicznymi dla personelu bloku operacyjnego oraz kryteria oceny tej odzieży pod względem bezpieczeństwa.
Celem prowadzonej pracy badawczej było zaprojektowanie i wykonanie odzieży ochronnej z materiału barierowego gwarantującego skuteczną ochronę i wysoki komfort użytkowania. W wyniku prowadzonych badań ustalono zależności pomiędzy strukturą a właściwościami ochronnymi i komfortem użytkowania odzieży wykonanej z materiałów barierowych oraz zaprojektowano materiał paroprzepuszczalny przeznaczony na odzież dla personelu bloku operacyjnego stanowiący barierę dla krwi i mikroorganizmów.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Odzieży Ochronnej


Badanie przenikania ciekłych substancji chemicznych przez materiały powleczone, stosowane na odzież izolującą od otoczenia w skrajnych warunkach temperaturowych.

Celem projektu badawczego jest określenie wpływu temperatur na proces przenikania ciekłych substancji chemicznych (z grupy związków organicznych i mineralnych) w skrajnych warunkach termicznych przez powleczone materiały włókiennicze stosowane do produkcji niektórych typów odzieży ochronnej.
Zbudowane zostało stanowisko badawcze do pomiaru szybkości przenikania ciekłych substancji chemicznych przez wymienione materiały w zakresie temperatur (od -30 do +40)°C
Opracowane zostały charakterystyki wybranych włókienniczych materiałów powleczonych i błon polimerowych oraz wytyczne do projektowania, doboru i użytkowania odzieży izolującej od otoczenia.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Odzieży Ochronnej


Opracowanie sposobów poprawy skuteczności ochrony osłon spawalniczych przez zastosowanie materiałów kompozytowych

Produkowane dotychczas w Polsce osłony spawalnicze nie zawsze były dobrej jakości i miały krótki czas użytkowania. Często nie spełniały wymagań dotyczących parametrów ochronnych określonych w normach europejskich. W związku z tym podjęto się opracowania sposobów poprawy skuteczności ochrony spawalniczych tarcz i przyłbic przez zastosowanie nowych materiałów kompozytowych. Wytworzone modele spawalniczych osłon powinny zapewniać wysoki stopień ochrony i poprawić komfort użytkowania. Powinny one także spełniać wymagania przepisów prawnych Unii Europejskiej i Polskich Norm, zharmonizowanych z normami europejskimi.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochrony Oczu i Twarzy


Opracowanie bazy danych służącej doborowi środków ochrony indywidualnej

Program ten, pn. "STER-DOBÓR" adresowany jest do specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, m.in.: pracowników służb bhp pracujących w dużych i średnich zakładach pracy, inspektorów pracy oceniających prawidłowość zastosowania środków ochrony indywidualnej.
Prace nad programem prowadzono w 2 etapach. Podczas wykonywania 1 etapu tematu 03.9.21 opracowano m.in. założenia do projektu programu doboru w celu zapewnienia współpracy z programem STER, poddano weryfikacji szczegółowe procedury doboru poszczególnych grup środków ochrony indywidualnej do czynników szkodliwych i niebezpiecznych, pod kątem ich wykorzystania w projekcie programu; określono wzajemne powiązania między informacjami oraz klucze ich wyszukiwania; opracowano strukturę bazy danych.
Zakres merytoryczny realizacji 2 etapu tematu 03.9.21 obejmował: opracowanie oprogramowania wersji pilotażowej programu doboru środków ochrony indywidualnej pod nazwą "STER-DOBÓR" (przeznaczonej do współpracy z programem STER); testowanie poprawności działania procedur doboru środków ochrony indywidualnej, opracowanie i wdrożenie procedury bezkolizyjności stosowania środków ochrony indywidualnej, a także stworzenie prototypu systemu pomocy tekstowej dostępnej w programie.
W programie "STER-DOBÓR" uwzględniono wszystkie grupy środków ochrony indywidualnej:
- sprzęt ochrony układu oddechowego;
- odzież ochronną;
- rękawice ochronne;
- obuwie ochronne;
- sprzęt ochrony oczu i twarzy;
- ochronniki słuchu;
- sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Dobór wymienionych wyżej środków ochrony indywidualnej dokonywany jest do następujących czynników szkodliwych i niebezpiecznych: chemicznych, pyłów, biologicznych, mechanicznych, termicznych, promieniowania optycznego, porażenia prądem elektrycznym, hałasu. Uwzględniono również zagrożenia związane z koniecznością pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem.
W programie wykorzystano metody doboru zawarte w: normach europejskich; Polskich Normach; instrukcjach opracowanych przez Komisję Europejską DGV; dokumentach normatywnych, wydanych w formie przewodników, raportów technicznych lub instrukcji, opracowanych przez Komitet Technicznych CEN, publikacjach.
Dzięki uwzględnieniu wszystkich grup środków ochrony indywidualnej i typowych zagrożeń występujących na stanowiskach pracy program ten jest unikatowym narzędziem w skali ogólnoświatowej. Ponadto informacje, zawarte w systemie pomocy tekstowej programu, dotyczące parametrów ochronnych, obszaru stosowania poszczególnych typów środków ochrony indywidualnej, ich zdjęć lub rysunków, a także znakowania stanowią kompendium wiedzy na temat tych środków. Program zawiera również narzędzia umożliwiające analizę możliwości stosowania razem poszczególnych grup środków ochrony indywidualnej (w postaci procedury bezkolizyjności stosowania tych środków).

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochrony Oczu i Twarzy


Badania na zastosowaniem ochron kontaktowych chroniących przed promieniowaniem laserowym

Podczas wykonywania zabiegów medycznych polegających na naświetlaniu promieniowaniem laserowym miejsc bliskich gałce ocznej okulary i gogle nie są wstanie zapewnić skutecznej ochrony oka. Jedyną skuteczna ochrona w tym przypadku są kontaktowe ochrony przed promieniowaniem laserowym. W związku z powyższym podjęto działania zmierzające do:
- opracowania stanowisk i metod badań kontaktowych ochron oczu;
- ustalenia optymalnego kształtu tych ochron;
- wykonania modeli kontaktowych ochron oczu i sprawdzenie ich przydatności
  podczas doświadczalnego użytkowania.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochrony Oczu i Twarzy


Opracowanie wytycznych dla optymalizacji konstrukcji automatycznych filtrów spawalniczych, uwzględniających rzeczywiste warunki użytkowania

Rzeczywiste warunki użytkowania automatycznych filtrów spawalniczych wymagają optymalizacji konstrukcji tych filtrów. Jakość obserwacji stanowiska spawania zależy m.in. od kątowego ustawienia przyłbicy spawalniczej z zamontowanymi automatycznymi filtrami. W zadaniu badawczym podjęto się opracowania metodyki pomiarów współczynników przepuszczania światła automatycznych filtrów spawalniczych określanych pod różnymi kątami oraz budowy urządzenia współpracującego ze spektrofotometrem, umożliwiającego pomiar tych współczynników w stanie ciemnym. Wykonana zostanie także modernizacja stanowiska do wyznaczania czasu zadziałania automatycznych filtrów spawalniczych o zróżnicowanej konstrukcji, z uwzględnieniem wpływu zmiennych warunków użytkowania: natężenia oświetlenia, temperatury oraz kąta ustawienia filtru. Realizacja zadania badawczego umożliwi pełna ocenę automatycznych filtrów spawalniczych w zmiennych warunkach użytkowania.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochrony Oczu i Twarzy


Opracowanie metodyki badania skuteczności rozpoznawania barw przez użytkowników filtrów optycznych w warunkach zmiennego oświetlenia oraz wytycznych dla ich optymalizacji

Podczas kierowania pojazdami oraz na stanowiskach pracy związanych, np.: z obsługą dźwigów, suwnic, naprawą dróg czy w policji występują zagrożenia związane z zakłóceniem odbioru bodźców wzrokowych, w tym z niedostatecznym rozpoznawaniem barw świateł sygnałowych oraz odzieży ostrzegawczej, spowodowane zmiennymi warunkami oświetlenia. Wzrastająca liczba osób poszkodowanych przez pojazdy lub ruchome maszyny w czasie wykonywania pracy (w warunkach zarówno zbyt intensywnego oświetlenia jak i złej widoczności), wskazuje na konieczność podjęcia prac badawczych zmierzających do określenia wymagań stawianych filtrom optycznym i odzieży ostrzegawczej, dotyczących rozpoznawania barw tej odzieży oraz świateł sygnałowych. Celem prezentowanego projektu jest stworzenie metodyki umożliwiającej badania: skuteczności rozpoznawania barw m.in. odzieży ostrzegawczej przez użytkowników filtrów chroniących przed olśnieniem świetlnym; przydatności do stosowania filtrów chroniących przed olśnieniem świetlnym, w warunkach zmiennego oświetlenia. Na podstawie analizy laboratoryjnych metod oraz doświadczalnego użytkowania, wyżej wymienionych ochron osobistych, zostaną opracowane również wytyczne dotyczące obszaru stosowania tych ochron. Wytyczne te będą skierowane zarówno do użytkowników, jak i producentów filtrów chroniących przed olśnieniem świetlnym oraz odzieży ostrzegawczej. Wyniki prezentowanego projektu badawczego umożliwią również prowadzenie kompleksowych badań oraz oceny filtrów chroniących przed olśnieniem świetlnym i odzieży ostrzegawczej dla potrzeb certyfikacji tych wyrobów.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochrony Oczu i Twarzy


Wielofunkcyjne ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi

Zapotrzebowanie na rękawice wielofunkcyjne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi istnieje wśród strażaków z jednostek ratowniczo-gaśniczych, leśników pracujących przy pozyskiwaniu drewna, rolników, pracowników zatrudnionych w budownictwie i transporcie itp. W oparciu o analizę zagrożeń występujących na konkretnych stanowiskach pracy i oczekiwań zatrudnionych tam osób, sprecyzowano wymagania, którym powinny odpowiadać opracowywane wzory rękawic, aby mogły w możliwie najlepszy sposób spełniać wszystkie założone funkcje ochronne i użytkowe. Produkowane dotychczas rękawice spełniają wprawdzie wymagania ujęte w obecnie obowiązujących normach, ale niektóre z ich parametrów ochronnych i użytkowych kształtują się na niskim poziomie. Zastrzeżenia wzbudza głównie niska odporność rękawic na przecięcie i niska termoizolacyjność w kontakcie z gorącym lub zimnym przedmiotem.
Zadaniem podjętych prac było w pierwszym rzędzie opracowanie warunków wytwarzania przędz i dzianin, które nadałyby opracowywanym wzorom rękawic wysoką odporność na przecięcie i które jednocześnie wykazywałyby odporność na działanie wysokiej temperatury. Przeprowadzone próby doprowadziły do wytworzenia dzianin, które spełniały  podane warunki. Ze względu jednak na obecność  w ich strukturze drutu stalowego charakteryzowały się one zbyt dużą sztywnością,  co mogło wpłynąć negatywnie na komfort użytkowania rękawic. Z tego względu w dalszej części pracy kontynuowano poszukiwania wariantów dzianin o równie korzystnych właściwościach ochronnych, ale bardziej miękkim i delikatnym chwycie. W wyniku przeprowadzonych prób otrzymano dzianinę rdzeniową z udziałem jedwabiu szklanego i włókien  Kevlar, która spełniała wszystkie stawiane jej wymagania.
W ramach tematu opracowano założenia do wykonania modeli rękawic i zaproponowano materiały  do wytworzenia poszczególnych elementów rękawic. Ich przydatność do konstrukcji rękawic została sprawdzona w badaniach laboratoryjnych. Zasadniczym etapem prowadzonych prac były kompleksowe badania właściwości ochronnych i użytkowych wielowarstwowych układów wybranych materiałów. Badania te pozwoliły na wybór optymalnych wariantów układów, z których wykonano trzy modele rękawic wielofunkcyjnych:
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, wysoką temperaturą i wodą (dla straży pożarnej)- dwa modele,
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, niską temperaturą i wodą - jeden model.
Wykonane w oparciu o przygotowaną dokumentację techniczno-technologiczną modele rękawic wielofunkcyjnych spełniają wymagania ujęte w podstawowych kryteriach oceny wyrobów na znak bezpieczeństwa i przewyższają  swoimi parametrami ochronnymi  i użytkowymi wzory dostępne na rynku.
Pozytywne wyniki badań laboratoryjnych modelowych rozwiązań rękawic uzasadniają celowość prowadzenia dalszych prac nad wdrożeniem technologii wytwarzania rękawic.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochron Rąk i Nóg


Opracowanie modelu rękawic ochronnych nie powodujących zmian chorobowych na skórze u pracowników służby zdrowia

W ostatnich latach odnotowuje się w służbie zdrowia wzrost liczby zachorowań spowodowanych kontaktem pracowników z rękawicami wykonanymi ze zwulkanizowanego lateksu kauczuku naturalnego, przy czym rozróżnia się trzy typy reakcji:
- Zapalenie skóry wywołane przez podrażnienie.
- Reakcje typu opóźnionego związane z IV mechanizmem alergii.
- Reakcje typu natychmiastowego związane z pierwszym mechanizmem alergii i zależne od przeciwciał  IgE.
Ten ostatni typ reakcji na lateks skupia obecnie główną uwagę alergologów.
Celem podjętych badań było opracowanie i wykonanie modelu rękawic dla personelu medycznego nie powodujących zmian chorobowych na skórze a jednocześnie stanowiących skuteczną barierę dla drobnoustrojów chorobotwórczych i charakteryzujących się korzystnymi właściwościami wytrzymałościowymi i użytkowymi. W ramach prowadzonych prac dokonano analizy wymagań dotyczących rękawic medycznych i metod ich badań, określonych w normach europejskich i międzynarodowych oraz dokonano przeglądu istniejących przepisów dotyczących ochrony pracowników służby zdrowia. Badania eksperymentalne prowadzono według dwóch wariantów. Wariant I obejmował możliwą eliminację białek z lateksu kauczuku naturalnego stosowanego w technologii wytwarzania gumy. Zbadano wpływ płukania, płukania z dodatkiem środków powierzchniowo-czynnych (siarczan dodecylo-sodowy) oraz enzymu proteolitycznego Neutrase.
W oddzielnej serii eksperymentów zbadano skuteczność destrukcji i ekstrakcji białek za pomocą chloru. Potwierdzono, że obróbka rękawic chlorem w ostatniej fazie procesu produkcyjnego jest nie tylko skuteczną metodą zapewniającą redukcję zawartości białek, ale daje  także możliwość wytwarzania rękawic bezpudrowych dzięki odpowiedniej modyfikacji ich powierzchni, co ma istotne znaczenie dla zapobiegania chorobom alergicznym.
Powszechnie uważa się, że puder, głównie skrobia kukurydziana, wchłania białka i inne resztkowe chemikalia z lateksu i może przenosić alergeny również drogą powietrzną. Skuteczność wybranych metod oraz środków oceniono na podstawie zmian zawartości azotu oznaczonego metodą mikro-Kiejdahla oraz zawartości białek oznaczonych metodą Lowry.   W oparciu o wyniki przeprowadzonych prac sformułowano wytyczne, skierowane głównie do producentów rękawic, zawierające propozycje działań pozwalających na zmniejszenie zawartości białek lateksowych. Dla osób uczulonych na białka występujące w lateksie kauczuku naturalnego zaproponowano wytwarzanie rękawic z dyspersji wodnej poliuretanu alifatycznego ACRALEN U500 produkowanego przez Spółkę Polymer Latex GmbH&Co. (wariant II) i opracowano schemat procesu technologicznego. Oprócz tego, że preparat poliuretanowy stanowi produkt bezbiałkowy, jego cenną zaletą jest to, że nie wymaga on  stosowania chemicznych środków sieciujących i przyspieszaczy, co  jest bardzo istotne w przypadku osób, wykazujących nadwrażliwość na te związki. Dokonano oceny właściwości ochronnych, wytrzymałościowych i użytkowych zaproponowanych modeli rękawic. Korzystne obniżenie zawartości białek w rękawicach lateksowych po ich obróbce chlorem i brak konieczności ich pudrowania skłoniły do wykonania  serii 100 par rękawic chlorowanych w Wytwórni Wyrobów z Lateksu "POLGUM" w Krakowie, która jest jedynym producentem rękawic medycznych w naszym kraju. Przyjęte stężenie chloru w kąpieli równe 0,10% i czas obróbki około 5 min nie spowodowały istotnego pogorszenia właściwości wytrzymałościowych rękawic, nawet po przyspieszonym starzeniu, a umożliwiły osiągnięcie  zamierzonego efektu. Dzięki procesowi chlorowania zawartość białek została obniżona do 40mg/g. Wykonane w Instytucie Leków testy wykazały, że opracowany wzór rękawic lateksowych chlorowanych nie wykazuje  działania miejscowo drażniącego. W ramach prac prowadzonych według wariantu II zastąpiono  w kąpieli koagulacyjnej, proponowany wstępnie kaolin - preparatem dolomitowym o nazwie Microdol Ekstra firmy A/S Norwegian Talc, co rozwiązało problem zdejmowania rękawic z form i wpłynęło korzystnie na jakość i równomierność grubości powstałego filmu. Opracowany model rękawic z poliuretanu dorównuje pod względem   wytrzymałości na rozciąganie rękawicom wykonanym ze zwulkanizowanego lateksu kauczuku naturalnego. W przypadku rękawic z poliuretanu mniejsze jest wydłużenie względne przy zerwaniu i większe naprężenie przy wydłużeniu 300%, co oznacza mniejszą wygodę użytkowania tych rękawic. Znalazło to potwierdzenie w opinii osób testujących rękawice. Mniej korzystna ocena parametrów użytkowych rękawic z poliuretanu w porównaniu z lateksowymi chlorowanymi nie przekreśla ich zalet wynikających z faktu, że otrzymuje się je z produktu bezbiałkowego nie wymagającego stosowania chemicznych przyspieszaczy, które są powodem nadwrażliwości typu opóźnionego. Badania wykonane w Centrum Mikrobiologii i Wirusologii w Łodzi przy użyciu aparatu Complete F-903 Penetration Test Apparatus potwierdziły spełnienie przez obydwa opracowywane wzory rękawic warunków barierowości w odniesieniu do krwi i płynów ustrojowych.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochron Rąk i Nóg


Wpływ struktury fizykochemicznej polimerowych barier ochronnych na właściwości użytkowe rękawic wielofunkcyjnych

Rękawice ochronne wykonane z błon polimerowych i materiałów powlekanych znajdują bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu z uwagi na możliwość zastosowania ich w pracach, przy wykonywaniu których istnieje zagrożenie związane z jednoczesnym występowaniem na stanowiskach pracy kilku czynników niebezpiecznych. Rękawice te przy odpowiednim doborze surowców mogą chronić przed zagrożeniami mechanicznymi i chemicznymi, niektóre z nich mogą być również stosowane do prac w niskiej temperaturze
Celem projektu jest zbadanie wpływu struktury fizykochemicznej błon polimerowych i materiałów powlekanych na właściwości ochronne i użytkowe rękawic pełniących rolę ochron wielofunkcyjnych. Dla rękawic różniących się między sobą składem surowcowym i strukturą ( ilość warstw polimerowych, rodzaj zastosowanych surowców, skład mieszanki polimerowej ) zbadane będą ich parametry ochronne charakteryzujące odporność na czynniki mechaniczne, chemiczne i niską temperaturę jak również wpływ poszczególnych czynników na pozostałe parametry.
Na podstawie wyników badań opracowane będą charakterystyki poszczególnych rękawic ułatwiające dokonanie doboru odpowiednich rękawic na stanowiskach pracy, na których jednocześnie występuje kilka czynników niebezpiecznych i szkodliwych.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochron Rąk i Nóg


Dobór materiałów tłumiących i rękawic ochronnych do ograniczania drgań oddziałujących na pracowników w celu profilaktyki choroby wibracyjnej.

Celem podjętego zadania jest opracowanie zasad doboru materiałów tłumiących i rękawic ochronnych do prac w warunkach użytkowania różnych narzędzi ręcznych oraz opracowanie przewodnika dla producentów i użytkowników narzędzi zawierającego wypracowane zasady doboru, a także konkretne informacje, jaki środek lub środki ochrony należy zastosować do określonych, wybranych typów narzędzi czy urządzeń.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Drgań Mechanicznych


"Ocena właściwości akustycznych ochronników słuchu dla przemysłowych hałasów impulsowych"

Celem niniejszego zadania badawczego jest podjęcie próby określenia, które parametry ochronników słuchu - istniejące w dostępnych danych katalogowych albo wyznaczone jako parametry nowe - mogą reprezentować własności ochronnika słuchu przy ochronie przed hałasem impulsowym. Ważność tego problemu wynika z faktu, że liczne obserwacje lat wcześniejszych wskazują na to, że hałasy impulsowe lub hałasy impulsowe występujące na tle hałasu ciągłego są szczególnie niebezpiecznym źródłem ubytków słuchu u pracowników. Problem znalezienia sposobu na właściwy dobór ochronników słuchu pod kątem ochrony przed hałasem impulsowym nie został w pełni rozwiązany i szereg ośrodków badawczych interesuje się tym zagadnieniem.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Zwalczania Hałasu


Badania właściwości ochronnych i użytkowych nauszników przeciwhałasowych w funkcji czasu i sposobu eksploatacji"

Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu na właściwości ochronne wybranych wzorów niezależnych nauszników przeciwhałasowych następujących czynników: - Czasu i sposobu użytkowania, - Czasu oddziaływania naturalnych czynników klimatycznych (temperatura powietrza, opady deszczu i śniegu, oddziaływanie promieni słonecznych, itp.), - Czasu składowania w prawidłowych warunkach, zgodnych z zaleceniami producenta. Przedmiotem badań są cztery wzory niezależnych nauszników przeciwhałasowych - dwa krajowe i dwa zagraniczne o porównywalnych właściwościach ochronnych. Czas trwania badań przewidziano na trzy lata. Badania prowadzone są w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych - na wytypowanych stanowiskach pracy w czterech zakładach przemysłowych.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Zwalczania Hałasu


"Komputerowe metody doboru ochronników słuchu po wielkości charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy"

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnego programu komputerowego doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas na stanowisku pracy, zgodnego z wymaganiami aktualnych norm krajowych (zharmonizowanych z normami europejskimi)i europejskich. Program doboru ochronników słuchu umożliwia obliczanie poziomu dźwięku A pod ochronnikiem słuchu trzema różnymi metodami. W zależności od rodzaju danych wejściowych, którymi użytkownik programu dysponuje, tzn. danych pomiarowych hałasu na stanowisku pracy oraz danych katalogowych ochronnika słuchu (tłumienia dźwięku, parametrów ochronnych H, M, L, SNR), dokonywany jest wybór metody doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Zwalczania Hałasu


"Opracowanie nowych rozwiązań ochronników słuchu"

Celem zadania badawczego było opracowanie modeli nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem spełniających wymagania Dyrektywy Europejskiej 89/686/EWG dotyczącej Środków Ochrony Indywidualnej oraz projektu normy europejskiej pr EN 352-4 "Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear-muffs" określającej wymagania bezpieczeństwa i metody badań nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem. W ramach niniejszego projektu przeanalizowano wymagania ogólne dotyczące ochronników słuchu zawarte w Dyrektywie Europejskiej 89/686/EWG, oraz wymagania szczegółowe zawarte w projekcie normy prEN 352-4. Dokonano analizy właściwości akustycznych oraz działania układów akustycznych wybranych, nowoczesnych, istniejących na rynku nauszników z regulowanym tłumieniem. Wyniki analizy stanowiły podstawę opracowania układu elektronicznego i konstrukcji modelu nausznika z regulowanym tłumieniem. W kolejnych etapach pracy zaprojektowano i wykonano trzy wersje układu elektronicznego z automatyczną regulacją wzmocnienia. Opracowany układ elektroniczny wmontowano w czasze tłumiące klasycznych niezależnych nauszników przeciwhałasowych FASER N1. Prototyp opracowanego nausznika przeciwhałasowego z regulowanym tłumieniem został zaprezentowany na 49 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS EUREKA 2000" w Brukseli, na których został nagrodzony Srebrnym Medalem oraz prestiżowym medalem Międzynarodowej Fundacji na Rzecz Nauki "Eureka International".

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Zwalczania Hałasu


Aktywny ochronnik słuchu z systemem łączności wewnętrznej przeznaczony do stosowania na stacjonarnych stanowiskach pracy

Tematyka projektu dotyczy poprawy skuteczności działania ochronników słuchu w zakresie niskich częstotliwości przy użyciu metod aktywnej kompensacji dźwięku. Istniejące dotychczas tego typu rozwiązania przenośne ze względu na ograniczenia co do masy i zasilania układu pozwalają jedynie na zastosowanie pewnej uproszczonej formy tego rozwiązania technicznego. Nowe rozwiązanie adresowane będzie dla osób, których praca nie wymaga przemieszczenia się w ramach danego stanowiska pracy. Do grupy tej należą przede wszystkim operatorzy maszyn ciężkich (takich jak np. koparki, spychacze, walce, urządzenia wydobywcze), piloci samolotów i helikopterów, maszyniści itd. Umieszczenie układu poza czaszami ochronnika pozwoli na:
- zmniejszenie masy samego ochronnika słuchu, co stanowi większą wygodę dla
  użytkownika,
- wykorzystanie do zasilania urządzenia napięcia dostępnego bezpośrednio w
  maszynie, w której zlokalizowane jest stanowisko pracy,
- zastosowanie innych bardziej złożonych metod sterowania wykonawczymi
  elementami układu tłumiącego: analogowych, cyfrowych lub będących ich
  połączeniem
- wykorzystanie innych niż akustyczne czujników referencyjnych, co powinno
  zlikwidować niekorzystny efekt akustycznego sprzężenia zwrotnego i
  przekompensowanie w zakresie wyższych częstotliwości,
- integrację z układem aktywnej redukcji dźwięku systemów łączności przewodowej
  lub bezprzewodowej.
Opisane powyżej rozwiązanie techniczne będzie wynikiem kompleksowych badań dotyczących nowych metod sterowania układami aktywnej kompensacji dźwięku, algorytmów sterujących, a także badaniami nad stabilnością tych układów.
Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych w ramach Programu Wieloletniego (b. SPR-1) pod tytułem "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy".

Zakład Zagrożeń Akustycznych i Elektromagnetycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu
"Opracowanie nowych ochron skóry rąk przed podrażnieniami w skutek działania wodnych roztworów kwasów i rozpuszczalników organicznych"

Opracowanie receptur środków ochrony skóry przed wodnymi roztworami kwasów i rozpuszczalnikami organicznymi, oraz metod badań barierowych właściwości tych środków.

Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
Pracownia Technologii Chemicznych


Modelowe struktury barier chroniących przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Ryzyko związane z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego o nadmiernym lub niebezpiecznym natężeniu występuje przy eksploatacji źródeł promieniowania energii elektromagnetycznej jak np. urządzenia grzejne, maszty stacji radiowych i telewizyjnych, urządzenia radionawigacyjne i radiolokacyjne, urządzenia fizykoterapeutyczne i diagnostyczne.
W przypadkach, gdy nie jest możliwe zabezpieczenie człowieka  przed promieniowaniem mikrofalowym przez dokładne ekranowanie źródeł promieniowania i stanowisk pracy zachodzi konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej w postaci ubioru otaczającego ciało pracownika na całej powierzchni, jednocześnie niepalnego, higienicznego, z warstwą elektrycznie izolującą. W chwili obecnej rynek krajowy nie dysponuje żadnymi ubiorami ochronnymi, które mogłyby być stosowane przy obsłudze urządzeń emitujących promieniowanie mikrofalowe. Konieczne staje się zatem opracowanie ubioru ochronnego, charakteryzującego się odpowiednimi właściwosciami ochronnymi i użytkowymi oraz wdrożenie technologii wytwarzania ubiorów do produkcji. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy podjęto działania zmierzające do opracowania i wytworzenia ubioru chroniącego przed promieniowaniem mikrofalowym.
Pierwszy etap prac obejmował zaprojektowanie i wykonanie dwóch rodzajów tkanin, stanowiacych barierę wobec promieniowania mikrofalowego. Efekt ochronny uzyskano przez włączenie w skład przędzy elementu metalowego. Otrzymane tkaniny charakteryzują się skutecznoscią tłumienia promieniowania mikrofalowego do 40 dB. Na bazie opracowanych tkanin wykonano dwa typy ubiorów ochronnych, w których tkanina ochronna została zastosowana jako materiał wewnętrzny. Po wstępnej ocenie użytkowej ubiorów wybrany został jeden typ ubioru, w którym zastosowano tkaninę ochronną o niższej masie powierzchniowej. Ubiór ochronny składa się z dwóch elementów: kombinezonu ochronnego oraz dopinanego do niego kaptura, który osłania głowę i barki. Skutecznosć tłumienia promieniowania mikrofalowego dla ubioru wynosi do 27 dB. Przy opracowywaniu ubioru ochronnego uwzględniono spełnienie wymagań projektu normy niemieckiej E DIN 32780/100, która jest w obecnej chwili jedynym dokumentem określającym wymagania i metody badań dla tego typu odzieży ochronnej i która ma szansę w przyszłości zostać przyjęta jako norma europejska.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochron Rąk i Nóg
Pracownia Odzieży Ochronnej