Dobre praktyki

 

Dobre praktyki w polskich przedsiębiostwch

 

Skuteczności stosowania behawioralnych metod ograniczenia niebezpiecznych zachowań pracowników dowodzą liczne badania, których wyniki są szeroko omawiane w literaturze przedmiotu. Dov Zohar wskazał na wzrost użytkowania ochronników słuchu o 85-90% w wyniku stosowania metod behawioralnych. Deniese J. Fellner i Beth Sulzer-Azaroff opisali wpływ zastosowania metod behawioralnych na poprawę bezpieczeństwa pracy i zmniejszenie liczby urazów spowodowanych pracą w zakładach celulozowych - po 2 miesiącach prowadzenia audytów behawioralnych wzrosła liczba obserwowanych bezpiecznych zachowań, a po 6 miesiącach odnotowano poprawę bezpieczeństwa w ponad połowie działów tych zakładów. Pozytywne efekty zastosowania metod behawioralnych w poprawie bezpieczeństwa pracy opisali także Jagdeep S. Chhokar i Jerry A. Wallin.

 

Skuteczności takich programów dla poprawy bezpieczeństwa pracy w polskich przedsiębiorstwach dowiodły wyniki badań dotyczących programów modyfikacji niebezpiecznych zachowań, zrealizowanych przez CIOP-PIB.   

 

LITERATURA:

 

  1. Fellner D.J., Sulzer-Azaroff B. (1984), Increasing industrial safety practices and conditions through posted feedback. “Journal of Safety Research”, Vol. 15 (1), s. 7-21.
  2. Geller, E.S. (2001), Behavior-based safety in industry: Realizing the large-scale potential of psychology to promote human welfare.  “Applied & Preventive Psychology”, Vol. 10,  s. 87-105.
  3. Geller E.S. (2005), Behavior-Based Safety and Occupational Risk Management. “Behavior Modification”, Vol. 29 No. 3, May, s. 539-561.
  4. Koźlik M. (2008), Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa pracy. „Przyjaciel przy pracy”, 10, s. 28-29.
  5. Pęciłło M. (2010), Skuteczność programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych – doświadczenia zagranicznych przedsiębiorstw. „Bezpieczeństwo pracy-Nauka i praktyka”, 11, s. 16-19.
  6. Pęciłło M. (2011), Program modyfikacji zachowań niebezpiecznych – wyniki wdrażania w wybranych polskich przedsiębiorstwach. „Bezpieczeństwo pracy-Nauka i praktyka”, 5, s. 9-11.
  7. Sadłowska-Wrzesińska J. (2014), Bezpieczeństwo behawioralne (BBS), społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i dialog społeczny – współczesne wyzwania bezpieczeństwa pracy. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. II, s. 606-615.
  8. Zohar D. (1980), Promoting the use of personal protective equipment by behaviour modification techniques. “Journal of Safety Research”, Vol. 12 (2), s. 78-85.