10. Tablica: WYPADKI W PRACY

 

Nazwa firmy:   SCHENKER Sp. z o.o.

 

Dziedzina gospodarki/branża: logistyka, transport, magazynowanie
Liczba pracowników (lub klasyfikacja małe/średnie/duże): 1700
Strona internetowa: http://www.logistics.dbschenker.pl/

 

Tytuł dobrej praktyki:   Tablica: WYPADKI W PRACY

 

      1.     Charakterystyka zagadnienia, którego dotyczy dobra praktyka
              (powód podjęcia tematu):

 

Chcemy pokazać, ze wypadki, które się zdarzają na naszym terenie nie są naszą tajemnicą a wręcz przeciwnie – chcemy je ujawniać celem informowania o zdarzeniach i zagrożeniach, a także o podejmowanych działaniach profilaktycznych. Na tablicy pokazujemy ostatni wypadek, który zdarzył się na naszym terenie, przy czym nie jest istotne, czy jest to wypadek pracownika (przy pracy), czy wypadek podwykonawcy. Istotny jest fakt zdarzenia, jego umiejscowienia i podjętych działań zapobiegawczych.

 

      2.     Orientacyjna liczba osób (lub firm), których dotyczyło scharakteryzowane zagadnienie:

 

Dotyczy to 1800 pracowników i ponad 5000 podwykonawców (kierowców, serwisantów, klientów itp.)

 

      3.     Opis podjętych działań:

 

ETAP 1: ogłoszenie wśród pracowników konkursu na znak bezpieczeństwa w pracy i wzór tablicy wypadków.

ETAP 2: opublikowanie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom.

ETAP 3: Zlecenie profesjonalnej firmie wykonania tablic według konkursowych wzorów.

ETAP 4: Zawieszenie tablic w każdej lokalizacji firmy i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za aktualizacje zapisów na tablicy.

ETAP 5: stała (codzienna) aktualizacja zapisów na tablicy (co najmniej liczba dni od ostatniego zdarzenia).

 

      4.     Efekty przeprowadzonych działań, w tym szczególnie związane z bezpieczeństwem pracy
              (dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników):

 

Wykorzystywanie zapisów na tablicach podczas odpraw pracowniczych.

Wyraźne zainteresowanie zagadnieniami bezpieczeństwa pracy pracowników i podwykonawców.

 

      5.     Orientacyjna liczba osób, dla których osiągnięto poprawę bezpieczeństwa pracy:

 

ok. 5000 (1800 pracowników i 3000 kierowców)

 

      6.     Możliwość wykorzystania opisanego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa:

x  Uważam, że istnieje taka możliwość                              ž 

x  Deklaruję gotowość udzielenia dodatkowych informacji przedstawicielom przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem opisanej „dobrej praktyki bhp”

 

      7.     Wnioski/uwagi:

 

Wymagane jest przełamanie obawy o ujawnianiu niekorzystnych informacji o firmie.

 

      8.     Kontakt:

 

SCHENKER Sp. z o.o.
Adres: 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a
Osoba do kontaktu w sprawie opisanej dobrej praktyki: Tadeusz Leszczyński