Szkolenia problemowe i specjalistyczne - Lista (2022)

 

Metody badania olśnienia przykrego na stanowiskach pracy we wnętrzach oraz na zewnętrznych stanowiskach pracy

Termin: 27-28 stycznia 2022 odwołane

Koszt: 500 zł 

więcej informacji

Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu

inwestycją budowlaną

Termin: 18 października 24 listopada 2022

Koszt: 260 zł 

więcej informacji

 

Środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne - nowe technologie, nowe wymagania prawne

Termin: 21-22 lutego 2022

Koszt: 400 zł

więcej informacji

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin: 28-29 kwietnia 29-30 września 2022

Koszt: 550 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin: 28-30 marca 10-12 października 2022

Koszt: 700 zł 

więcej informacji

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin: 07-09 marca 03-05 października 2022

Koszt: 800 zł 

więcej informacji

 

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin: 25-26 kwietnia 14-15 listopada 2022

Koszt: 550 zł 

więcej informacji

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej

Termin: 20-21 kwietnia-odwołane 12-13 grudnia 2022

Koszt: 650 zł

więcej informacji

 

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Termin: 25-27 kwietnia 07-09 listopada 2022

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin: 09-11 maja 19-21 września 2022

Koszt: 800 zł (dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem z zagrożeniem hałasem - koszt 600 zł) 

więcej informacji

 

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin: 16-18 maja 21-23 listopada 2022

Koszt: 800 zł

więcej informacji

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin: 17-19 maja 5-7 grudnia 2022

Koszt: 450 zł

więcej informacji

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin: 23-24 maja 26-27 września 2022

Koszt: 500 zł 

więcej informacji

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin: 30 maj-1 czerwca szkolenie odwołane 14-16 listopada 2022

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Termin: 6-7 czerwca 2022 szkolenie odwołane

Koszt: 550 zł 

więcej informacji

 

Przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin: 5-7 grudnia

Koszt: 600 zł 

więcej informacji

 

Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka oraz zasady

prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin: 3-4 listopada 2022

Koszt: 450 zł 

więcej informacji

 

Obciążenie cieplne organizmu człowieka przebywającego

w środowisku gorącym – kopalnie węgla i miedzi

Termin: 24 listopada 2022

Koszt: 450 zł 

więcej informacji

 

 

UWAGA:

 • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
 • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program     i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

 • Każde szkolenie wymienione w ofercie
 • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 

 

 

 

 

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne- nowe technologie, wymagania prawa pracy


    

Warsztaty przeznaczone są dla specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy zainteresowanych praktyczną realizacją wymagań dotyczących ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi w miejscu pracy, określonych w najnowszych rozporządzeniach ministra rodziny, pracy i polityki społecznej [Dz.U. 2016, poz. 950 i 952, ze zm.]

 

Materiały dla uczestników:

Kopia rozporządzeń i wybrane publikacje CIOP-PIB opracowane w ramach upowszechniania wyników Programu Wieloletniego.

 

Wykładowcy:

dr inż. Jolanta Karpowicz, dr inż. Krzysztof Gryz – Zakład Bioelektromagnetyzmu , Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Tematyka:

  1. Zasady rozpoznania źródeł pola elektromagnetycznego oraz bezpośrednich i pośrednich zagrożeń elektromagnetycznych w przestrzeni pracy
  2. Obowiązki użytkownika źródła pola elektromagnetycznego i przestrzeni pracy związane z ochroną pracujących i osób potencjalnie narażonych przed zagrożeniami elektromagnetycznymi
  3. Zasady dokumentowania wyników rozpoznania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych oraz stosowania środków ochronnych, z uwzględnieniem pracowników szczególnie chronionych
  4. Ćwiczenia dotyczące aktualizacji oceny zagrożeń elektromagnetycznych i ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w placówce opieki zdrowotnej, zgodnie z nowymi wymaganiami prawa pracy
  5. Ćwiczenia dotyczące aktualizowania oceny zagrożeń elektromagnetycznych i ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, zgodnie z nowymi wymaganiami prawa pracy
  6. Ćwiczenia dotyczące aktualizowania oceny zagrożeń elektromagnetycznych i ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy biurowej, zgodnie z nowymi wymaganiami prawa pracy

 

Program ramowy


Zakwaterowanie 


Kartę zgłoszenia
 uczestnictwa należy przesłać (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl)


Kontakt: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
Centrum Edukacyjne 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 
tel. 22 623 36 76 
tel. 22 623 37 85 
fax 22 623 36 93