Szkolenia problemowe i specjalistyczne

 

Narażenie zawodowe na węgiel elementarny

Termin: 9 maja 2023, szkolenie w trybie online

Cena: 250 zł

więcej informacji 

 

 

Substancje chemiczne w środowisku pracy - czy wiem z czym pracuję?

Termin: 23 maja, 12 września 2023, szkolenie w trybie online

Cena: 450 zł

więcej informacji 

 

 

Pragmatyka służby bhp – warsztaty dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Termin: 23-24 marca 5-6 października 2023

Cena: 800 zł 

więcej informacji

Kompetencje interpersonalne w pracy specjalisty ds. bhp

Termin: 12-13 czerwca 18-19 grudnia 2023 r.

Cena: 700 zł 

więcej informacji

Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy

Termin: 26-28 czerwca odwołane 4-6 grudnia 2023 r.

Cena: 800 zł 

  więcej informacji

Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu

inwestycją budowlaną

Termin: 17 listopada 2023

Cena: 350 zł 

więcej informacji
 

Środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne - nowe technologie, nowe wymagania prawne

Termin: 27-28 lutego 2023

Cena: 550 zł

więcej informacji

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin: 25-26 kwietnia 26-27 września 2023

Koszt: 650 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin: 27-29 marca 22-24 listopada 2023

Cena: 750 zł 

więcej informacji

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin: 26-28 czerwca 9-11 października 2023

Cena: 900 zł 

więcej informacji

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin: 18-19 maja 20-21 listopada 2023

Cena: 650 zł 

więcej informacji

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej

Termin: 4-5 kwietnia  7-8 grudnia 2023

Cena: 700 zł

więcej informacji

 

Badanie wypadków związanych z pełnieniem służby

Termin: 21 czerwca 2023 , szkolenie w trybie online; 5 grudnia 2023, szkolenie w trybie online

Cena: 280 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin: 29-31maja 2-4 października 2023

Cena: 850 zł (dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem Zagrożenie hałasem - koszt 600 zł) 

więcej informacji

 

Zasadnicze i minimalne wymagania bhp dotyczące maszyn oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin: 15-17 maja 13-15 listopada 2023

Cena: 850 zł

więcej informacji

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin: 6-8 marca 2023

Cena: 580 zł

więcej informacji

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin: 29-30 maja 11-12 września 2023

Cena: 600 zł 

więcej informacji

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin: 10-11 maja 25-26 września 2023

Cena: 800 zł

więcej informacji

 

Przystosowanie stanowisk pracy do osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin: 11-12 grudnia 2023

Cena: 750 zł 

więcej informacji

 

Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka
oraz zasady prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin: 6-7 listopada 2023

Cena: 580 zł 

więcej informacji

 

Obciążenie cieplne organizmu człowieka przebywającego

w środowisku gorącym – kopalnie węgla i miedzi

Termin: 16 stycznia 2023

Cena: 580 zł

więcej informacji

 

 

UWAGA:

 • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów, materiały dla słuchacza, obiady, serwis kawowy i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w CIOP-PIB.
 • Po przesłaniu zgłoszenia na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje nt szkolenia.

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

 • Każde szkolenie wymienione w ofercie
 • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 

 

 

 

 

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Narażenie zawodowe na węgiel elementarny

 

Szkolenie w trybie online jest przeznaczone głównie dla:

 • pracodawców i pracowników zakładów, w których wykorzystywane są pojazdy z silnikami Diesla
 • przedstawicieli BHP odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy w serwisach samochodowych, stacjach napraw, zajezdniach autobusowych
 • przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy
 • lekarzy medycyny pracy.

Po zapoznaniu się z problematyką zawartą w module uczestnik powinien:

 • wiedzieć co to jest węgiel elementarny (EC)
 • wiedzieć jakie są źródła EC w środowisku
 • wiedzieć dlaczego jest emitowany w spalinach z silników Diesla
 • znać skutki narażenia zawodowego na węgiel elementarny
 • jakie są metody pomiaru węgla elementarnego
 • w powietrzu na stanowiskach pracy

Ramowy program szkolenia

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać  (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl)

 

Kontakt: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
Centrum Edukacyjne 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 
mgr Marta Kalinowska
tel. 22 623 36 76 
e-mail: makal@ciop.pl
fax 22 623 36 93