01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Kultura bezpieczeństwa

Kultura bezpieczeństwa

Informacje ogólne o materiałach

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym powstały materiały pomocnicze dla nauczycieli
pn. „Kultura bezpieczeństwa” do nauczania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Projekt został zrealizowany w ramach programu wieloletniego „Dostosowanie warunków pracy w Polsce
do standardów Unii Europejskiej”

Więcej informacji

"KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"
ONLINE

W formie książek
i na innych nośnikach