SPRAWY BIEŻĄCE

 

 

S   P   R  A  W  Y     B  I  E  Ż  Ą  C  E  

 


 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy że w dniu 25 maja  2019 r. (sobota) o godzinie 11:00 w
gmachu CIOP-PIB w Warszawie ul. Czerniakowska 16 odbędzie się Walne Zgromadzenie SASPC.

W programie: referat Pani dr inż. Jolanty Karpowicz Kierownika Zakładu Zakładu Bioelektormagnetyzmu CIOP PIB

następnie Walne Zgromadzenie.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

z pozdrowieniami

Adam Borysiewicz
Prezes
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY


 

..................................

 

 


 

składki prosimy wpłacać na nr rachunku;
11 2490 0005 0000 4530 9259 9770
ALIOR BANK Oddział Warszawa.

Składka roczna od 1 stycznia 2020 r. wynosi 70,00 zł zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia SASPC CIOP z 2019 r

 

Adam Borysiewicz
Prezes

 

=======================================================


 


 


projekt logo Stowarzyszenia. prosimy o opinie, odnośnie jego akceptacji....

 
 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "