I N F O R M A C J A

 

 

Zjazd założycielski Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP
w Kazimierzu Dolnym

 

 

I N F O R M A C J A  

 

Wszystkie wpłaty proszę dokonywać na nr konta bankowego Stowarzyszenia:
ALIOR BANK 11 2490 0005 0000 4530 9259 9770
Oddział Warszawa.

Adam Borysiewicz
PrezesStrona Stowarzyszenia Absolwentów
Studiów Podyplomowych CIOP - SASPC

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "