Biuro

 

Plakaty dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Plakat nr 148.
- Małgorzata Komorowska
  Plakat nr 149
- Małgorzata Kondratowska
  Plakat nr 150.
- Marek Osman
   
Format: B2
Rok wydania: 2018
  Format: B2
Rok wydania: 2018
  Format: B2
Rok wydania: 2018
         
Plakat nr 151.
- Eugeniusz Skorwider
  Plakat nr 152.
- Bartłomiej Zygmunt-Siegmunt
   
     
Format: B2
Rok wydania: 2018
  Format: B2
Rok wydania: 2018
   

 

 

Lista laureatów edycji konkursu i nagrodzone prace 

 

Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: kancelaria@ciop.pl

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku