Hałas

 

Plakaty dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Plakat nr 21. Głośno, głośniej, hałas
- Marzena Beata Musiał
  Plakat nr 25.
- Barbara Mirewicz-Czumaczenko
 
Format: B2
Rok wydania: 1998
  Format: B2
Rok wydania: 1998

 

Plakat nr 23. Hałas
- Aneta Sedlakova
  Plakat nr 24. Posłuchaj ciszy
- Jarosław Zduniewski
   
     
Format: B2
Rok wydania: 2002
  Format: B2
Rok wydania: 2002
   

 

Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: kancelaria@ciop.pl   

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku