Niepełnosprawni

 

Plakaty dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Plakat nr 73.
- Jacek Ćwikła
  Plakat nr 74. Serdecznie witamy niepełnosprawnych
- Jarek Kajdana
  Plakat nr 75. 2003 Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych
- Anna Kut
   
Format: B2
Rok wydania: 2003
  Format: B2
Rok wydania: 2003
  Format: B2
Rok wydania: 2003
         
Plakat nr 76. Zmieniamy przyzwyczajenia
- Aleksandra Sawik
  Plakat nr 77. Pracujemy razem
- Mariusz Waras
   
     
Format: B2
Rok wydania: 2003
  Format: B2
Rok wydania: 2003
   

 

Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej. 

Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: kancelaria@ciop.pl  

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku