Stres XXI wieku

 

Plakaty dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Plakat nr 123.
- Jakub Haremza
  Plakat nr 124.
- Marek Kuciński
  Plakat nr 125.
- Maciej Mytnik
   
Format: B2
Rok wydania: 2013
  Format: B2
Rok wydania: 2013
  Format: B2
Rok wydania: 2013
         
Plakat nr 126.
- Agnieszka Placek
  Plakat nr 127.
- Szymon Szymankiewicz
   
     
Format: B2
Rok wydania: 2013
  Format: B2
Rok wydania: 2013
   

 

Lista laureatów edycji konkursu i nagrodzone prace 

 

Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: kancelaria@ciop.pl 

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku