Stres

 

Plakaty dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Plakat nr 1. Stres w pracy - niepewność, zagrożenie, presja
- Kuba Sowiński
  Plakat nr 2
- Mariusz Napierała
  Plakat nr 4
- Piotr Garlicki
   
Format: B2
Rok wydania: 1997
  Format: B2
Rok wydania: 1997
  Format: B2
Rok wydania: 1997

 

Laureaci konkursu (edycja STERS) i nagrodzone prace

Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.


Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: kancelaria@ciop.pl  

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku