"Aktywni 50+"

 

Plakaty dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Plakat nr 118.
- Adrian Adam Ambrożewicz
  Plakat nr 119.
- Mariusz Grabowski
  Plakat nr 120
- Agnieszka Placek
   
Format: B2
Rok wydania: 2012
  Format: B2
Rok wydania: 2012
  Format: B2
Rok wydania: 2012
         
Plakat nr 121.
- Patrycja Podkościelny
  Plakat nr 122.
- Eugeniusz Skorwider
   
     
Format: B2
Rok wydania: 2012
  Format: B2
Rok wydania: 2012
   

 

Lista laureatów edycji konkursu i nagrodzone prace 

 

Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: kancelaria@ciop.pl 

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku