Biozagrożenia

 

Plakaty dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Plakat nr 79. Niewidoczne gołym okiem
- Jolanta Maj
  Plakat nr 80. Biohazard
- Aleś Pokorny
  Plakat nr 81. Na jagody ... kleszcze leśni terroryści
- Marta Semaniszyn
   
Format: B2
Rok wydania: 2004
  Format: B2
Rok wydania: 2004
  Format: B2
Rok wydania: 2004
         
Plakat nr 82. Biozagrożenia
- Katerina Śobiechova
       
    ;  
Format: B2
Rok wydania: 2004
       

 

Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej. 

Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
el.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: kancelaria@ciop.pl  

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku