Bezpieczeństwo przede wszystkim

 

Plakaty dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Plakat nr 138.
- Małgorzata Komorowska
  Plakat nr 139.
- Małgorzata Komorowska
  Plakat nr 140.
- Maciej Mytnik
   
Format: B2
Rok wydania: 2016
  Format: B2
Rok wydania: 2016
  Format: B2
Rok wydania: 2016
         
Plakat nr 141.
- Eugeniusz Skorwider
  Plakat nr 142.
- Wojciech Zabłocki
   
     
Format: B2
Rok wydania: 2016
  Format: B2
Rok wydania: 2016
   

 

 

Lista laureatów edycji konkursu i nagrodzone prace 

 

Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: kancelaria@ciop.pl

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku