Elektryczność

 

Plakaty dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Plakat nr 68. Uziemienie
- Maria Gromek
  Plakat nr 69. Puszka pandory
- Emilia Niewiaromska
  Plakat nr 71. Siedem grzechów energetycznych
- Agnieszka Tatar
   
Format: B2
Rok wydania: 2003
  Format: B2
Rok wydania: 2003
  Format: B2
Rok wydania: 2003
         
Plakat nr 72. Niebezpiecznik
- Paulina Walter
       
  Powszechne stosowanie energii elektrycznej we wszystkich dziedzinach techniki i w życiu codziennym niesie oprócz wielu korzyści również wiele zagrożeń, zarówno dla człowieka, jak i dla jego środowiska pracy i życia. Niewłaściwie eksploatowane urządzenia elektryczne mogą powodować porażenia, awarie, pożary i wybuchy. W Polsce wskaźnik liczby wypadków śmiertelnych, spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym w 2000 r. wyniósł 7,5, wielokrotnie zatem przewyższa wskaźniki w najbardziej uprzemysłowionych państwach Europy, które wynoszą od 1,3 do 2,0. Jest to spowodowane m.in. niedoskonałością technicznych rozwiązań instalacji elektrycznych i urządzeń w milionach mieszkań, zabudowań gospodarskich i innych obiektów budowlanych. Przyczyną jest również niedostateczna wiedza o wystąpowaniu zagrożenia i sposobach jego ograniczania.   
Format: B2
Rok wydania: 2003
       

 

ElektryczPlakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: kancelaria@ciop.pl  

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku