Środki ochrony indywidualnej

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2017 - 2019, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Ochrona danych osobowych i zapewnienie cyberbezpieczeństwa w systemach inteligentnych środków ochrony indywidualnej.
Autorzy: dr inż. Grzegorz Owczarek, Artur Hłobaż

 

Zadanie 3.G.05 Opracowanie wytycznych do ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa w systemach inteligentnych środków ochrony indywidualnej

Wymagania prawne i techniczne dla akcesoriów odblaskowych określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 oraz normach zharmonizowanych.
Autorzy: dr inż. Adam Pościk, dr Joanna Szkudlarek

 

Zadanie 3.G.06 Opracowanie metodyki oraz stanowisk do badań akcesoriów odblaskowych stosowanych jako sprzęt ochrony indywidualnejMetodyka badania i minimalne wymagania w zakresie widzialności odzieży ostrzegawczej wyposażonej w aktywne źródła światła. Materiały informacyjne
Autor: mgr inż. Krzysztof Łężak

 

Zadanie 3.G.13: Opracowanie metodyki badania i oceny odzieży ostrzegawczej wyposażonej w aktywne źródła światła

Środki ochrony oczu dla osób z wadami wzroku. Materiały informacyjne
Autorzy: dr inż. Grzegorz Owczarek, dr Joanna Szkudlarek

 

Wytyczne do oceny skuteczności optycznych filtrów ochronnych stosowanych przez osoby z zaimplementowanymi soczewkami wewnątrzgałkowymi (IOLs). Materiały informacyjne
Autorzy: dr inż. Grzegorz Owczarek, dr Joanna Szkudlarek

 

Projekt I.N.15: Modele optycznych filtrów ochronnych do stosowania przez osoby z zaimplemento-wanymi soczewkami wewnątrzgałkowymi (IOL)
Nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w środkach ochrony głowy. Materiały informacyjne
Autor: dr inż. Marcin Jachowicz

 

Projekt III.N.09: Zastosowanie materiałów amortyzacyjnych o cechach cieczy nienewtonowskiej w konstrukcji środków ochrony głowy

Barierowy materiał polimerowy o właściwościach samonaprawiających przeznaczony do ochrony rąk przed czynnikami chemicznymi. Materiały informacyjne
Autorzy: mgr inż. Agnieszka Adamus-Włodarczyk, dr hab. inż. Emilia Irzmańska, Anna Bacciarelli-Ulacha

 

Projekt III.N.10 Opracowanie modelowego barierowego materiału ochronnego o właściwościach samonaprawiających się przeznaczonego do ochrony przed wybranymi czynnikami chemicznymiOcena stopnia przeżywalności mikroorganizmów w materiale filtracyjnym sprzętu ochrony układu oddechowego. Materiały informacyjne dla producenta
Autorzy: dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. CIOP-PIB, dr Małgorzata Okrasa

 

Dobór sprzętu ochrony układu oddechowego do zagrożeń biologicznych. Materiały informacyjne dla użytkowników sprzętu
Autorzy: dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. CIOP-PIB, dr Małgorzata Okrasa

 

Projekt III.N.11.Opracowanie prognostycznego modelu mikrobiologicznego do oceny bezpieczeństwa stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego w środowisku szkodliwych bioaerozoli
Półmaska filtrująca do ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem aerozoli i lotnych związków chemicznych wyposażona we wskaźnik tlenu
Autorzy: dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, mgr inż. Aleksandra Nowak

 

Projekt III.N.12 Wielofunkcyjny sprzęt ochrony układu oddechowego przed szkodliwym oddziaływaniem lotnych związków chemicznych w środowisku zagrożonym niedoborem tlenu

Kaptur ucieczkowy zintegrowany z systemem lokalizacji i poprawy widoczności użytkownika. Materiały informacyjne CIOP-PIB
Autor: dr Małgorzata Okrasa

 

Projekt III.N.13: Kaptur ucieczkowy o podwyższonym poziomie widoczności zintegrowany z systemem zdalnej lokalizacji użytkownika do stosowania podczas poważnych awarii związanych z emisją substancji niebezpiecznychMateriały i odzież chroniące przed ciepłem (materiały informacyjne dla producentów odzieży). Materiały informacyjne
Autorzy: dr inż. Sylwia Krzemińska, mgr inż. Agnieszka Greszta

 

Projekt III.N.14: Modelowanie odporności na przenikanie ciepła przez tekstylne struktury materiałowe z warstwą aerożelu pod kątem ich zastosowania w odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi

Alternatywne  źródła energii  elektrycznej  do  zasilania  elementów  aktywnych  w inteligentnej odzieży ochronnej dla ratowników górskich – rekomendacje dotyczące ich wykorzystania i sposobu rozmieszczenia w odzieży
Autorzy: Anna Dąbrowska, Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Greszta

 

Projekt III.N.15 Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej do zasilania elementów aktywnych w inteligentnej odzieży ochronnej dla ratowników górskich