Belka nawigacyjna
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Czynniki zagrożeń zawodowych
STRES

 

 

 

Dobre praktyki w sektorze Call Center. Vademecum dla pracodawców, pracowników i specjalistów bhp. Zmniejszanie zagrożeń psychospołecznych wśród młodych pracowników sektora Call Center. Zalecenia dla pracodawców i służb bhp
- Elżbieta Wołodźko, Dorota Żołnierczyk-Zreda

Call Center i Contact Center to coraz powszechniej stosowane nazwy działów obsługi klienta, w których praca wiąże się głównie z używaniem telefonu i komputera. Zwięźle opracowany materiał o charakterze doradczym został wydany w formie dwóch broszur. Zawiera omówienie czynników stresogennych oraz dobrych praktyk dotyczących rekrutacji i przygotowania zawodowego, oceny pracy i jej wynagradzania, organizacji stanowiska pracy, zarządzania czasem i kultury organizacyjnej pracy.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 16
ISBN: 978-83-7373-156-1
Rok wydania: 2013


Dobre praktyki w sektorze HoReCa. Vademecum dla pracodawców, pracowników i specjalistów bhp. Zmniejszanie zagrożeń psychospołecznych wśród młodych pracowników sektora HoReCa. Zalecenia dla pracodawców i służb bhp
- Elżbieta Wołodźko, Dorota Żołnierczyk-Zreda

HoReCa to skrótowa nazwa sektora hotelarsko-gastronomicznego, w którym praca wiąże się z dużym narażeniem na stres. Materiał został ujęty w dwie broszury. Dotyczy eliminowania ryzyka psychospołecznego w tej branży poprzez wdrażanie dobrych praktyk. Zawiera charakterystykę najważniejszych czynników stresogennych i wskazówki co do sposobów poprawy warunków psychospołecznych pracy.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 16
ISBN: 978-83-7373-155-4
Rok wydania: 2013


STRES PRACOWNIKÓW STARSZYCH I JEGO OGRANICZANIE
- M. Widerszal-Bazyl

W publikacji przedstawiono psychospołeczne właściwości pracy, które mogą być źródłem stresu pracowników starszych, m.in. kontrolę w pracy, czyli możliwość wpływu na własną pracę i warunki, w jakich ona przebiega, wsparcie społeczne, wymagania w pracy, niepewność pracy i konflikt praca–rodzina. Omówiono także rodzaje technik ograniczania stresu, koncentrując się na modelowaniu psychospołecznych i organizacyjnych aspektów środowiska pracy, tj. zmianie postaw ogółu pracowników wobec pracowników starszych, przyjmowaniu do pracy, dostosowywaniu wymagań do możliwości osób starszych, zapewnieniu im większej swobody w doborze metod i organizacji czasu pracy, szkoleniu starszych pracowników i szkoleniu kadry kierowniczej w zakresie „zarządzania wiekiem” oraz promocji zdrowia.


Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-029-8
Rok wydania: 2007


STRES W PRACY A ZDROWIE czyli o próbach weryfikacji modelu Roberta Karaska oraz modelu: wymagania-kontrola-wsparcie
- M. Widerszal-Bazyl

Jedną z częściej dyskutowanych koncepcji stresu w pracy – interesującą teoretycznie, a także ze względu na swoje implikacje praktyczne – jest koncepcja Roberta Karaska (1979), rozwijana następnie przez Karaska i Theorella (1990). Jej właśnie poświęcona jest niniejsza praca. Wydawało to się intrygujące, dlaczego ta interesująca koncepcja, dotycząca związków między psychospołecznymi cechami pracy a zdrowiem pracownika, uzyskuje potwierdzenie w setkach badań, a jednocześnie niemal równie liczne są badania jej niepotwierdzające. Czy błędy tkwią w samej koncepcji, czy też w badaniach ją testujących? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw dokładnie zapoznać się z samą koncepcją (i to stanowi pierwszą część niniejszej pracy), a następnie – z badaniami testującymi jej wiarygodność.


Format: 17 x 24,5 cm - B5
Liczba stron: 297
ISBN: 83-7373-110-5
Rok wydania: 2003


METODY ERGONOMICZNEJ ANALIZY I OCENY OBCIĄŻENIA PRACĄ
- M. Konarska, M. Widerszal-Bazyl

W poradniku przedstawiono metody analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami uciążliwymi w pracy, których skutkiem są obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i stres. Zawiera krótkie listy kontrolne, pozwalające rozwiązać problem, oraz tabele i rysunki, za pomocą których można oszacować stopień uciążliwości danego czynnika. Metody eksperckie, wymagające aparatury i specjalistycznej wiedzy, zostały omówione skrótowo, z odesłaniem do literatury fachowej. Poradnik adresowany do wszystkich osób zajmujących się oceną ryzyka zawodowego oraz optymalizacją warunków pracy w zakresie czynników uciążliwych.

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: 20 cm
Liczba stron: 70
ISBN: 83-7373-100-8
Rok wydania: 2002


01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy