Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Czynniki zagrożeń zawodowych
OBCIĄŻENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE


Obciążenia mięśniowo-szkieletowe - Ulotki informacyjne

Sprawdź, czy twoja pozycja przy pracy jest prawidłowaUlotka przeznaczona jest do wykorzystania przez pracowników wykonujących ręczne prace transportowe.
Aby zmniejszyć ryzyko dolegliwości mięśniowych i kręgosłupa, należy stale kontrolować i poprawiać pozycję przy pracy.

Sprawdź, czy prawidłowo wykonujesz ręczne prace transportowe


Ulotka przeznaczona jest do wykorzystania przez pracowników wykonujących ręczne prace transportowe: np. podnoszenie, przenoszenie, podtrzymywanie, układanie, pchanie, ciągnięcie lub przesuwanie. Wykonywanie tych czynności może spowodować dolegliwości rąk, nóg, ścięgien, kręgosłupa.
Jeżeli odczuwasz takie dolegliwości - sprawdź warunki i sposób wykonywania swojej pracy.

Eksperckie metody oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonaniem ręcznych prac transportowych


W celu wspomagania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy opracowano wiele metod oceny ryzyka zawodowego związanego z ręcznymi pracami transportowymi, a także modyfikowanie i dostosowywanie stanowisk pracy w celu zapobiegania urazom i dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego. W ulotce przedstawiono ofertę Instytutu w tym zakresie.

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy