Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Czynniki zagrożeń zawodowych
OBCIĄŻENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE

 

 

 

Ergonomia pracy z komputerem – od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami
- J. Kamińska, T. Tokarski

Poradnik jest adresowany do osób pracujących z komputerami – zarówno tabletami i notebookami, czyli urządzeniami przenośnymi, jak i na stanowiskach pracy z jednym i wieloma monitorami. Zawarto w nim informacje dotyczące wymagań jakie powinny spełniać ergonomiczne stanowiska pracy oraz zasad korzystania z urządzeń przenośnych. Czytelnik dowie się z lektury między innymi na jakie zagrożenia narażone są osoby pracujące na stałe lub sporadycznie przy monitorach, jakie są zalecenia i wskazówki dotyczące organizacji pracy, jaka jest ergonomiczna pozycja pod czas pracy z komputerem, jak powinno wyglądać stanowisko pracy dopasowane zarówno do wymiarów antropometrycznych pracownika, jak i do wymagań pracy.

 

Pozycja dostępna cyfrowo:Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-223-0
Rok wydania: 2019
Tematyka: Ergonomia


Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej
- P. Łach

W broszurze omówiono czynniki ryzyka występujące podczas pracy na stanowiskach pracy powtarzalnej powodujące powstawanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, metody oceny ryzyka nadmiernym obciążeniem zewnętrznym oraz wewnętrznym oraz identyfikację zmęczenia mięśniowego. Przedstawiono możliwe zmiany na stanowisku pracy oraz w systemie pracy mające na celu minimalizację poziomu ryzyka pojawiania się dolegliwości mięśniowo-szkieletowych będących bezpośrednimi następstwami pracy powtarzalnej.

Cena 10 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-226-1
Rok wydania: 2016


Ćwiczenia fizyczne w profilaktyce dolegliwości mięśniowo-szkieletowych
- Marzena Malińska, Mirosław Smirnow

Broszura „Ćwiczenia fizyczne w profilaktyce dolegliwości mięśniowo-szkieletowych” zawiera około 90 przykładów ćwiczeń fizycznych, proponowanych przez fizjoterapeutę, w celu profilaktyki dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. W pierwszej części zamieszczono przykłady ćwiczeń fizycznych związanych z charakterem wykonywanej pracy. Ćwiczenia zostały przygotowane dla pracowników wykonujących pracę w pozycji siedzącej, w pozycji stojącej i wykonujących ciężką pracę fizyczną. W dalszej części zamieszczono ćwiczenia zalecane jako profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych dla odcinka szyjnego kręgosłupa, odcinka lędźwiowo-krzyżowego, obręczy barkowej, kończyny górnej (przedramię, staw nadgarstkowy, ręce) i kończyny dolnej (podudzie, staw skokowy, stopy).

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 72
ISBN: 978-83-7373-180-6
Rok wydania: 2014


Ograniczanie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego osób niepełnosprawnych na stanowiskach montażystów i operatorów
- Tomasz Tokarski

Broszura dotyczy adaptacji stanowisk pracy montażystów i operatorów do możliwości i potrzeb pracowników z niepełnosprawnością ruchową kończyny górnej. Wskazano możliwości zatrudnienia takich osób i wykorzystania nożnych elementów sterowniczych w celu ograniczenia obciążenia niepełnosprawnej kończyny górnej. Przedstawiono także warunki, jakie musi spełniać takie stanowisko pracy, aby praca wykonywana przez osobę niepełnosprawną nie pogłębiała jej niepełnosprawności. Publikacja jest skierowania do pracodawców, pracowników oraz służb bhp mających wpływ na zatrudnienie lub pracowników z omawianą niepełnosprawnością.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-121-9
Rok wydania: 2012


Ocena obciążenia wysiłkiem fizycznym pracowników starszych
- M. Konarska

Celem opracowania jest udostępnienie prostych, szacunkowych metod oceny ryzyka zawodowego związanego z pracami wykonywanymi ręcznie, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zdrowotnych osób starszych. Proponowane metody mają służyć do wstępnej oceny ryzyka zawodowego wynikającego z nadmiernego wysiłku fizycznego, dynamicznego i statycznego, zbyt często wykonywanych czynności powtarzalnych i długotrwałego utrzymywania wymuszonej pozycji ciała przy pracy. Ich zastosowanie ma pomóc pracodawcy w małej firmie i pracownikowi (zwłaszcza samozatrudniającemu się) w podjęciu działań prewencyjnych i korygujących sposób wykonywania pracy.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-027-4
Rok wydania: 2007


Analiza biomechaniczna pracy powtarzalnej
- D. Roman-Liu

W monografii przedstawiono całościowe ujęcie zagadnienia opisu czynności pracy oraz obciążenia zewnętrznego i wewnętrznego kończyny górnej w warunkach pracy. Rozpatrywano dwojakiego rodzaju podejście do zagadnienia – teoretyczne rozważania dotyczące systemu opisywania obciążenia zewnętrznego oddziałującego na człowieka w środowisku pracy oraz analizę badań doświadczalnych wskazujących na wiarygodność opracowanych modeli teoretycznych. Prezentowana monografia stanowi wyczerpujące podsumowanie wyników prac z ostatnich lat, a wykorzystany w niej model, opracowany przez autorkę, umożliwia opisanie i ocenę obciążenia kończyny górnej związanego z wykonywaniem pracy powtarzalnej.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 137
ISBN: 83-7373-001-X
Rok wydania: 2003


KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY - aspekty zdrowotne i ergonomiczne
- pod redakcją J. Bugajskiej wydanie trzecie zaktualizowane

W monografii omówiono aspekty zdrowotne pracy z komputerami, w tym jako najistotniejsze - obciążenia wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływ pracy z komputerami na choroby skóry i przebieg ciąży. Zawarto tu również wytyczne ergonomiczne, dotyczące organizacji stanowisk pracy z komputerami określające cechy właściwego sprzętu oraz organizacji pracy, a także parametry środowiska pracy (oświetlenie, mikroklimat, hałas, pola i promieniowanie elektromagnetyczne). W monografii uwzględniono zmiany w przepisach prawnych i poglądach na czynniki fizyczne występujące na komputerowych stanowiskach pracy. W wytycznych uwzględniono dane z odpowiednich norm polskich oraz normy międzynarodowej ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display terminals).Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 148
ISBN: 83-7373-031-1
Rok wydania: 2003


METODY ERGONOMICZNEJ ANALIZY I OCENY OBCIĄŻENIA PRACĄ
- M. Konarska, M. Widerszal-Bazyl

W poradniku przedstawiono metody analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami uciążliwymi w pracy, których skutkiem są obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i stres. Zawiera krótkie listy kontrolne, pozwalające rozwiązać problem, oraz tabele i rysunki, za pomocą których można oszacować stopień uciążliwości danego czynnika. Metody eksperckie, wymagające aparatury i specjalistycznej wiedzy, zostały omówione skrótowo, z odesłaniem do literatury fachowej. Poradnik adresowany do wszystkich osób zajmujących się oceną ryzyka zawodowego oraz optymalizacją warunków pracy w zakresie czynników uciążliwych.

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: 20 cm
Liczba stron: 70
ISBN: 83-7373-100-8
Rok wydania: 2002


01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy