Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "

 
Szkolenia na zamówienie
 
 

Centrum Edukacyjne na zamówienie zakładu pracy, instytucji czy osób zainteresowanych może zorganizować każde szkolenie zawarte w aktualnej ofercie, jak i przygotować szkolenie specjalistyczne dla potrzeb zamawiającego.

 

Szkolenia na zamówienie grupowe:
 

  • Profilaktyka i zwalczanie zagrożeń szpitalnych związanych z eksploatacją urządzeń medycznych emitujących pola elektromagnetyczne
  • Szkodliwe działanie czynników biologicznych
  • Ergonomiczna ocena warunków pracy
  • Jak zmniejszyć stres w pracy?
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Organizacja systemu pierwszej pomocy (szkolenie pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do udzielania pierwszej pomocy)
  • Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

  Kontakt:
  Centrum Edukacyjne
  telefon: (22) 623-37-85, (22) 623-36-76