Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "

 
Karty zgłoszenia na szkolenia

 

SZKOLENIA


 Karta zgłoszenia na szkolenie (pdf)

 

 

 

 

Uwaga: W przypadku używania przeglądarki Firefox formularze w formacie PDF należy zapisać na dysku lokalnym i otworzyć do edycji np. w programie Acrobat Reader.