Linki do ciekawych stron nt. ergonomii i oceny jakości oprogramowania i relacji człowiek - komputer

 

Strony polskie

 

Strona dr. Marcina Sikorskiego - Zarządzanie jakością, ergonomia i użyteczność systemów informacyjnych (Politechnika Gdańska - Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów technicznych)

http://boss.zie.pg.gda.pl/~msik/index.html

 

 

 

Strony zagraniczne

 

Obszerny spis stron i bibliografii dotyczących relacji człowiek-komputer (HCI)

http://www.hcibib.org/

 

Nowości i aktualne wydarzenia w świecie naukowym zajmującym się HCI

http://degraaff.org/hci/

 

 

 

 

Strony poświęcone sławnym osobom w dziedzinie HCI

 

Jakob Nielsen - autor m.in. książki: "Usability Engineering";  zwany też "The Guru of Web Page Usability"

http://www.useit.com/jakob/

 

Ben Shneiderman - autor m.in. książki: "Designing the User Interface"

http://www.cs.umd.edu/~ben