Realizowane projekty
 

1.

Ocena psychospołecznych warunków pracy w grupie pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze

01.01.2017
31.12.2019

dr Łukasz Baka

 2.

Wymagania w pracy jako wyzwania versus przeszkody – uwarunkowania oraz konsekwencje psychologiczne

01.01.2017
31.12.2019

mgr Zofia Mockałło

3.

Badanie skuteczności treningu uważności  w poprawie  zdolności do pracy osób z depresją

01.01.2017
31.12.2019

dr Dorota Żołnierczyk-Zreda

 4.

Negatywne skutki mobbingu – mediująca rola pozytywnego radzenia sobie ze stresem

01.01.2017
31.12.2019

dr Magda Warszewska-Makuch

 5.

Obciążenia i bariery w karierach kobiet versus mężczyzn  i ich skutki w stanie zdrowia psychicznego

01.01.2018
31.12.2019

dr Magda Warszewska-Makuch

 6.

Aplikacja komputerowa przeznaczona do gromadzenia i zarządzania danymi pochodzącymi z badań psychologicznych, biomechanicznych i fizjologicznych realizowanych w CIOP-PIB na potrzeby oceny zdolności do pracy

01.01.2017
31.12.2019

dr Łukasz Baka

7.

Opracowanie systemu diagnozy psychologicznej oraz programu wsparcia adaptacyjnego do celów reintegracji zawodowej

01.01.2017
31.12.2019

mgr Andrzej Najmiec

8.

Programy wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem dla osób wykonujących wybrane prace o szczególnym charakterze

01.01.2017
31.12.2019

dr Anna Łuczak

 
 
Dawniejsze prace
 
Stres psychospołeczny wśród pracowników starszych. Projekt Celowy Zamawiany pn. „Aktywność zawodowa pracowników w aspekcie problematyki starzejącego się społeczeństwa”. Nr  PCZ 21-21.11. Czas realizacji: 1.04.2001 – 28.02.2004. Kierownik zadania: Maria Widerszal-Bazyl.
 
Partycypacja bezpośrednia a stres i bezpieczeństwo pracy. Program wieloletni „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”. Czas realizacji: 2002 – 2004. Kierownik: Maria Widerszal-Bazyl