Kwestionariusz STRES W PRACY. Polska adaptacja skróconej wersji Occupational Stress Indicator – OSI-2

 

Maria Widerszal-Bazyl

Kwestionariusz Stres w Pracy stanowi adaptację skróconej wersji znanego kwestionariusza Occupational Stress Indicator, OSI (Cooper et al.1988) oznaczanej symbolem OSI-2. Była ona wykorzystywana w międzynarodowym projekcie badawczym p.t Cooperative International Study on Managerial Stress (CISMS) zainicjowanym przez Cary Coopera, Paul Spectora i Kate Sparks, w którym uczestniczyły 24 państwa, w tym Polska. Choć w kraju mamy już pewne narzędzia do mierzenia stresu w pracy (jak np. kwestionariusz PWP), to jednak uznaliśmy, że warto też dysponować narzędziem o większym zasięgu, dającym możliwość porównań z innymi krajami.

 

Na Rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy Occupational Stress Indicator stanowiący jednocześnie podstawę OSI-2 oraz jego polskiej adaptacji Stresu w Pracy:

 

 

Rysunek 1. Schemat ideowy kwestionariusza Model stresu w pracy opracowany przez Roberta Karaska

 

Stres w Pracy składa się z 15 podskal (tworzących 6 skal) i zawiera 83 pytania. W Tabeli 1 podane są nazwy skal i podskal oraz ich rzetelność.

Tabela 1. Rzetelność Stresu w Pracy w badaniach polskich kierowników

 

Skala/podskala   Liczba pytań a Cronbacha Rzetelność
test-retest (r)*
Badanie 2
(N = 100)
Badanie 1
(N = 269)
Badanie 2
(N = 700)
Zadowolenie z pracy
Wskaźnik globalny
Zad.z samej pracy(JI)
Zad.z organizacji (JO)
 
Samopoczucie psychiczne
Wskaźnik globalny
Zadowolenie i spokój (MA+MW)
Prężność (MR)
 
Samopoczucie fizyczne
(PA+PE)
 
Poczucie kontroli (LC)
 
Radzenie sobie
Wskaźnik globalny
Przez kontrolę (CT)
 
Źródła napięcia
Wskaźnik globalny
Obciążenie pracą (PW)
Stosunki z ludźmi (PR)
Uznanie(PC)
Klimat organizacyjny (PO)
Odpowiedzialność (PP)
Rola kierownika (PM)
Równowaga praca/dom (PH)
Codzienne kłopoty (PD)

12
6
6
 
 
12
8
4
 
6
 
 
3
 
 
10
6
 
 
40
6
8
4
4
4
4
6
4

.89
.85
.85
 
 
.84

.68
 
.76
 
 
.63
 
 
.75
.74
 
 
.94
.72
.86
.69
.63
.78
.60
.81
.54
 
.91
.87
.86
 
 
.79
.77
.70
 
.75
 
 
.62
 
 
.70
.70
 
 
.95
.75
.89
.75
.63
.78
.57
.81
.54
 
.82
.81
.78
 
 
.65

.43
 
.66
 
 
.42
 
 
.46
.47
 
 

.50
.49
.47
.36
.47
.45
.37
.30

 

Zobacz także: Oferta dotycząca tworzenia programów zarządzania stresem