Realizowane projekty
 
Stres psychospołeczny wśród pracowników starszych. Projekt Celowy Zamawiany pn. „Aktywność zawodowa pracowników w aspekcie problematyki starzejącego się społeczeństwa”. Nr  PCZ 21-21.11. Czas realizacji: 1.04.2001 – 28.02.2004. Kierownik zadania: Maria Widerszal-Bazyl.
 
Partycypacja bezpośrednia a stres i bezpieczeństwo pracy. Program wieloletni „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”. Czas realizacji: 2002 – 2004. Kierownik: Maria Widerszal-Bazyl

 

Określenie społecznych i podmiotowych wyznaczników zadowolenia i efektywności pracowników zatrudnionych w systemie telepracy. Program wieloletni „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”. Czas realizacji: 2002 – 2004. Kierownik: Andrzej Najmiec