Bibliografia

 

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. Nr 148, poz. 973)

 

Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Dotyczące Ochrony Pracy - Dyrektywa dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe; Centralny Instytut Ochrony Pracy, Tom I, Warszawa 1992.

 

International Standard EN ISO 9241 - Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)

 

Grobelny J. (1997) Modele czasu wyboru elementów graficznych w dialogu człowiek – komputer. W: Ergonomia, tom 20, nr 2 1997. 211-222

 

Landauer, T.K. (1997), Behavioral Research Methods in HCI, w: Handbook of Human-Computer Interaction, Second, completely revised edition, M. Helander, T.K. Landauer, P. Prabhu (eds.), Elsevier Science B.V.

 

Lewis J. R. (1995), IBM Computer Usability Satisfaction Questionnaires: Psychometric Evaluation and Instructions for Use. International Journal of Human - Computer Interaction, vol. 7, nr 1,57 - 78.

 

Mayer R. E. (1997), From Novice to Expert, w: Handbook of Human-Computer Interaction, Second, completely revised edition, M. Helander, T.K. Landauer, P. Prabhu (eds.), Elsevier Science B.V.

 

Miller L.A., StanneyK.M., Wooten W. (1997), Development end Evaluation of the Windows Computer Experience Questionnaire (WCEQ). International Journal of Human Computer Interaction, Vol. 9, Nr 3, 201-212

 

Neboit M., Pottier A. (1994), L’analyse ergonomique du travail par l’etude de l’exploration visuelle. Journee specialisee, 16 Juin 1994, Octares Editions

 

Nielsen J. (1993) Usability Engineering. Academic Press

 

Shneiderman B. (1998), Designing the User Interface. Strategies for Effective Human – Computer Interaction, Addison Wesley Longman.

 

Sikorski M. (1999). Wielokryterialna ocena jakości użytkowej oprogramowania wspomagającego zarządzanie. W: Knosala R. (red). Komputerowo wspomagane zarządzanie. WNT Warszawa, 342 - 351.

 

Sikorski M. (1997) - Ocena jakości użytkowej oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. W: Interakcja człowiek – komputer ’97 w rekonstrukcji i modelowaniu procesów gospodarczych oraz tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych.

 

Valentin A., Vallery G., Lucongsang R. (1993), L’Evaluation Ergonomique des Logiciels, ANACT