Nasze publikacje (od 1995 r.)
 • Baka Ł.: When do the ‘dark personalities’ become less counterproductive? The moderating role of job control and social support, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Online
 • Łuczak A., Baka Ł., Najmiec A.: Stres w pracy personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej – przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 2(557), s. 6-10
 • Mockałło Z., Widerszal-Bazyl M.: Ocena wymagań jako wyzwań i przeszkód w pracy i jej wpływ na efektywność i dobrostan pracowników, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 10(565), s. 15-17
 • Nowak K.: Mózg po godzinach: wpływ pracy zmianowej na funkcjonowanie poznawcze pracowników, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 8(563), s. 16-20
 • Warszewska-Makuch M.: Uwarunkowania gotowości do kontynuowania pracy w wieku emerytalnym, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 22-25
 • Widerszal-Bazyl M., Wołodźko E.: Czynniki wpływające na efektywność zróżnicowanych wiekowo zespołów pracowniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 2(545), s. 16-19
 • Baka Ł., Bazińska R.: Polish adaptation of three self-report measures of job stressors: the Interpersonal Conflict at Work Scale, the Quantitative Workload Inventory and the Organizational Constraints Scale, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 1, s. 32-39
 • Mockałło Z.: Kapitał psychologiczny w środowisku pracy – indywidualny zasób pracownika, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 8, s. 20-23
 • Bedyńska S., Żołnierczyk-Zreda D.: Stereotype threat as a determinant of burnout or work engagement. Mediating role of positive and negative emotions, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 1, s. 1-8
 • Łuczak A.: Wiek a sprawność kierowców w zakresie cech warunkujących bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3(522), s. 12-15
 • Mockałło Z.: Stereotypy na temat starszych pracowników i ich związek z dobrostanem oraz pracą – przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 4(523), s. 11-13
 • Mockałło Z.: Kapitał społeczny w pracy – definicje, idea i przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 10, s. s. 16-19
 • Najmiec A.: Szkolenia dla kierowców jako sposób zmiany ich postaw i kształtowania indywidualnej kultury bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3(522), s. 19-23
 • Warszewska-Makuch M., Bedyńska S, Żołnierczyk-Zreda D.: Authentic leadership, social support and their role in workplace bullying and its mental health consequences, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 2, s. 128-140
 • Widerszal-Bazyl M., Wołodźko E.: Wartości związane z pracą w różnych pokoleniach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 10, s. s. 20-24
 • Najmiec A.: Czy wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za wypadki drogowe?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 3(510), s. 7
 • Żołnierczyk-Zreda D., Sylwia Bedyńska S.: Psychometric Properties of the Polish Version of Karasek’s Job Content Questionnaire, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 583-593
 • Majchrzycka K., Brochocka A., Łuczak A., Łężak K. : Ergonomics Assessment of Composite Ballistic Inserts for Bullet- and Fragment-Proof Vests , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 3, s. 387-396
 • Mockałło Z. : Autentyczne przywództwo - nowa koncepcja kierowania zespołem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 24-26
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M., Żołnierczyk-Zreda D.: Uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo, Medycyna Pracy, 2013, 64(2), s. 227-237
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M., Żołnierczyk-Zreda D. : Self-Perceived Quality of Life of People With Physical Disabilities and Labour Force Participation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 2, s. 185-194
 • Wolska A., Najmiec A. : Ocena wdrożenia postanowień dyrektywy unijnej dotyczącej bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 16-19
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P. : Methods of Estimating the Effect of Integral Motorcycle Helmets on Physiological and Psychological Performance, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 329-342
 • Malińska M., Namysł A., Hildt-Ciupińska K. : Promocja zdrowia w miejscu pracy - dobre praktyki (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 18-21
 • Mockałło Z. : Innowacyjność pracowników w kontekście psychospołecznych czynników środowiska pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 8-11
 • Najmiec A. : Psychospołeczne warunki pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 11 (494) , s. 7-11
 • Namysł A., Kazenas A., Bugajska J. : Promocja zdrowia w miejscu pracy - inwestycja w zdrowie pracownika i w kapitał firmy (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 8-11
 • Warszawska-Makuch M. : Ocena ryzyka mobbingu w miejscu pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 8-11
 • Warszawska-Makuch M. : Przemoc w miejscu pracy - na przykładzie doświadczeń kobiet zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 16-19
 • Widerszal-Bazyl M. (i inni): Individualism-collectivism as a moderator of the work demands-strains relationship: A cross–level and cross-national examination, Journal of International Business Studies , 2012, 43, s. 424-443
 • Żołnierczyk-Zreda D., Bedyńska S., Warszewska-Makuch M. : Work time control and mental health of workers working long hours: the role of gender and age, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 311-320
 • Żołnierczyk-Zreda D., Majewski T. : Przystosowanie środowiska pracy do możliwości osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 493-504
 • Bugajska J., Jędryka-Góral A., Widerszal-Bazyl M., Orłowska-Baranowska E., Sagan A., Michalak J.M., Zużewicz K., Konarska M.: Job Strain, Overtime, Life Style, and Cardiovascular Risk in Managers and Physical Workers , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 1, s. 25–32
 • Bugajska J., Żołnierczyk-Zreda D., Hildt-Ciupińska K. : Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w kontekście psychospołecznych aspektów pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 12-15
 • Łuczak A. : Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym - perspektywa europejska , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 15-19
 • Łuczak A., Tarnowski A. : Dobór zawodowy kierowców - selekcja pozytywna czy negatywna , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 9-11
 • Mockałło Z. : Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1 (472) , s. 10-13
 • Namysł A., Pawłowska-Cyprysiak K., Malińska M., Bugajska J. : Młody pracownik - bezpieczny start pod skrzydłami pracodawcy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 22-25
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P: Ocena komfortu i obciążenia cieplnego człowieka z zastosowaniem wirtualnych manekinów termicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 8-11
 • Kazenas A. : Psychospołeczne czynniki ryzyka występujące na stanowiskach pracy w sektorze hotelarskim i gastronomicznym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 17-19
 • Koradecka D., Pośniak M., Widerszal-Bazyl M., Augustyńska D., Radkiewicz P.: A Comparative Study of Objective and Subjective Assessment of Occupational Risk, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 3-22
 • Najmiec A., Łuczak A. : Społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa na drodze i w firmach transportowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 10-13
 • Zużewicz K., Konarska M., Łuczak A. : Problematyka wypadkowości wśród kierowców flotowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9 (468) , s. 4-8
 • Zużewicz K., Konarska M., Łuczak A. : Injured Professional Drivers in Poland - An Analysis of the Causes and Effects in Relation to the Time of the Road Accident , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 81-91
 • Żołnierczyk-Zreda D. : Stres w pracy - gdzie obecnie jesteśmy? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 6-07
 • Bugajska J., Jędryka Góral A., Głuszko M., Żołnierczyk-Zreda D., Sagan A., Rell-Bakaralska M., Pazdur J., Seidler H., Rial M., and PGR-SES-AIMs: Psychological stress in rheumatoid arthritis patients: a comparative Polish- German study Autoimmunity Review, Brak, 2009
 • Kazenas A.: Psychospołeczne warunki pracy konsultantów w biurze obsługi klienta - na podstawie badań niemieckich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3, s. 12-14
 • Kieselbach T., Armgarth E., Bagnara S., Elo A.L., Jefferys S., Joling C., Kuhn K., Nielsen K., Pompa J., Rogovsky N., Sahler B., Thomson G., Triomphe C. E., Widerszal-Bazyl M.: Health in Restructuring. Innovative Approaches and Policy . Recommendations, Mering, Rainer Hampp Verlag, Muenchen, 2009
 • Łuczak A.: Podstawy prewencji wypadkowej, (Pod red.: Z. Pawłowska), CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Mockałło Z.: Stres pourazowy w zawodzie strażaka - przegląd badań, Bezpieczeństwo pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6 (453), s. 2-5
 • Mockałło Z.: Stres przewlekły w zawodzie strażaka - przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 20-23
 • Najmiec A.: Ocena i kształtowanie bezpiecznych zachowań w prewencji wypadkowej, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), (Pod red.: Z. Pawłowska), CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Najmiec A.: Ocena i kształtowanie bezpiecznych zachowań dla potrzeb prewencji wypadkowej, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl M.: Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym-ramowe podejście europejskie. Wskazania dla pracodawców i reprezentantów pracowników, WHO i CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl M.: Pojęcie ryzyka psychospołecznego w pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6, s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M. i Żołnierczyk-Zreda D.: Factsheet: Europejskie i międzynarodowe standardy związane z zarządzaniem ryzykiem psychospołecznym, CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl M., Łuczak A., Kazenas, A., Warszewska-Makuch M., Żołnierczyk-Zreda D., Najmiec A.: OSH in figurek: stress at work - facts and figures, (W: European Risk Observatory Report EN 9), European Agency for Safety and Heath At Work, 2009
 • Wolska A., Najmiec A. : Wymagania bhp na stanowiskach komputerowych - potrzeba zmian , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457) , s. 18-21
 • Żołnierczyk-Zreda D.: Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia - przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8, s. 5-7
 • Żołnierczyk-Zreda D.: Długi czas pracy a zdrowie fizyczne pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3, s. 6-8
 • Żołnierczyk-Zreda D. : Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia - przegląd badań , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8 (454-455) , s. 5-7
 • Żołnierczyk-Zreda D., Wrześniewski K., Bugajska J., Jędryka-Góral A.: Polska wersja kwestionariusza do badania jakości życia związanej ze zdrowiem. Podręcznik do kwestionariusza, CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Sudoł-Szopińska I., Bogdan A., Łuczak A., Pietrowski P. : Wpływ mikroklimatu pod kaskiem integralnym na sprawność psychofizyczną motocyklisty - badania pilotażowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441) , s. 14-16
 • Bugajska J, Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P, Pasierski T, Szulczyk GA, Ząbek J: Perceived work-related stress and early atheriosclerotic changes in healthy employees, Int Arch Occup Environ Health, 2008, 81(8), s. 1037-43
 • Dźwiarek, M., Łuczak A.: Application prospects of the augmented reality technology for improving safety of machine operators, Human-computer interaction new developments, I-Tech, Vienna, Austria, 2008
 • Hasselhorn HM, Conway PM, Widerszal-Bazyl M, Simon M, Tackenberg P, Schmidt S, Camerino D, Müller BH, NEXT study group: Contribution of job strain to nurses’ consideration of leaving the profession—results from the longitudinal European nurses’ early exit study, Scandinavian Journal of Working Environment and Health, 2008, 6, s. 75-82
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Łuczak A. : Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy wymagających koncentracji uwagi - propozycja kryterium uciążliwości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8 (442-443) , s. 28-32
 • Kaczmarska, Łuczak A. A.: Analysis of annoyance caused by infrasound and low-frequency noise during mental work, Archives of acoustics, 2008, 33, s. 331-340
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Polska adaptacja testów pochodzących z Wiedeńskiego Systemu testów (WST), dla potrzeb doboru osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych, (W: Bezpieczeństwo pracy kierowców. Uwarunkowania psychologiczne i ergonomiczne), (Pod red.: W. Horst, G. Dahlke), Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2008
 • Najmiec A.: Kultura bezpieczeństwa i psychologiczne uwarunkowania sprawności kierowcy - wybrane zagadnienia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8, s. 10-13
 • Warszewska-Makuch M.: Zjawisko mobbingu wśród nauczycieli, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 5, s. 6-9
 • Warszewska-Makuch M.: Jak radzić sobie z mobbingiem, Promotor, 2008, 4, s. 80-86
 • Widerszal-Bazyl M. : Stres wśród pracowników starszych (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441) , s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M. : Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8 (442-443) , s. 6-9
 • Widerszal-Bazyl M., Radkiewicz P., Hasselhorn H-M., Conway P. M., van der Heijden B. & the NEXT Study Group: The Demand-Control-Support model and intent to leave across six European countries: the role of employment opportunities, Work and Stress, 2008, 22(2), s. 166-184
 • Widerszal-Bazyl M, Warszewska-Makuch M.: Employee direct participation in organizational decisions and workplace safety, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2008, 14(4), s. 367-378
 • Widerszal-Bazyl M., Warszewska-Makuch M.: Employee Direct Participation in Organisational Decisions and Workplace Safety, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2008, 14 (4), s. 367-378
 • Widerszal-Bazyl M., Żołnierczyk-Zreda D. Jain A.: Standards related to Psychosocial Risks at Work, (W: The European Framework for Psychosocial Risk Management: PRIMA-EF.), (Pod red.: S.Leka and T.Cox T.), Institute of Work, Health and Organisations, Nottingham, 2008
 • Dzwiarek, M. Luczak, Najmiec A., A., Rzymkowski, C., Strawiński, T.: Assessment of Perception of Visual Warning Signals Generated Using an Augmented Reality System, HCI, 2007, 2, s. 579-586
 • Dżwiarek, M., Łuczak A., Najmiec A., Rzymowski, C., Strawiński, T.: Assessment of perception of visual warning signals generated using an augmented reality system, Lecture Notes in Computer Science LNCS, 2007, 4551, s. 579-586
 • Kaczmarska A., Łuczak A.: A study of annoyance caused by low-frequency noise during mental work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13 (2), s. 117-125
 • Łuczak A., Kurkus-Rozowska, B., Kamińska, J.: Poradnik dla asystenta zawodowego spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych: ALS test wydajności pracy, DAUF test ciągłości uwagi, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Najmiec A. : Telepraca - aspekty psychospołeczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 12-14
 • Najmiec A., Kurkus-Rozowska B. : Telepraca - lepiej w domu, czy w biurze? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 6-9
 • Serafin R., Łuczak A., Kurkus-Rozowska B., Konarska M., Bugajska J.: Poradnik dla wolontariusza spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Warszewska-Makuch M.: Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12 (435), s. 16-19
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres starszych pracowników i jego ograniczanie, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres związany z pracą, (W: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny), (Pod red.: Zawieska W.M.), CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Widerszal-Bazyl M.: Niepewność pracy jako źródło stresu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8, s. 20-24
 • Widerszal-Bazyl M.: Job insecurity. In: Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health, European Agency for Safety and Health at Work. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, 2007
 • Zużewicz K., Łuczak A., Konarska, M.: Kierowcy zawodowi poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2002 - 2004 - wybrane aspekty, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5, s. 24-26
 • Zużewicz K., Łuczak A., Najmiec A.: Bezpieczeństwo na drogach - edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8, s. 39-41
 • Bugajska J, Sudoł-Szopińska I, Widerszal-Bazyl M.: Physiological and psychosocial aspects of occupational activity of elderly workers, New Medicine, 2006, 4, s. 107-111
 • Jedryka-Góral A.; Bugajska J.; Lastowiecka E.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Michalak J. M.; Kochmanski M.: Work ability in ageing workers suffering from chronic diseases, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, 12(1), s. 17-30
 • Jedryka-Góral A; Pasierski T; Zabek J; Widerszal-Bazyl M; Radkiewicz P; Szulczyk G A; Wojciechowska B; Bugajska J.: Risk factors for arteriosclerosis in healthy employees-a multidisciplinary approach, European Journal of International Medicine, 2006, 17 (4), s. 247-53
 • Kaczmarska, A., Łuczak A.: Badania uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac umysłowych, (W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, 2006
 • Kaczmarska A,, Łuczak A., Sobolewski A.: Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi - badania w warunkach laboratoryjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6, s. 11-15
 • Lastowiecka E.; Bugajska J.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Jedryka-Góral A.: Occupational work and quality of life in osteoarthritis patients, Rheumatology international, 2006, 27(2), s. 131-9
 • Łuczak A.; Zużewicz K.: Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 4, s. 20-23
 • Najmiec A.: Zawody trudne i niebezpieczne. W cieniu skrzydeł - mechanik lotniczy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 5, s. 4-7
 • Najmiec A, Widerszal-Bazyl M.: Zawody trudne i niebezpieczne. Stres w pracy mechaników lotniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 11, s. 26-29
 • Oeij P., Wiezer N.M., Elo A., Nielsen K., Vega S., Wetzstein A. & Żołnierczyk-Zreda D.: Combating Psychosocial Risks in Work Organizations: Practice of Interventions in Europe, (W: Occupational Health Psychology: European Perspectives on Research, Education and Practice), (Pod red.: In J. Houdmont & S. McIntyre), Castelo de Maia: ISMAI Publishing, 2006
 • Sudoł-Szopińska I., Łuczak A.: Wpływ temperatury środowiska zewnętrznego na sprawność działania człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 16-19
 • Widerszal-Bazyl M.: Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 26-29
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres wśród starszych pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6, s. 6-8
 • Jędryka-Góral A., Bugajska J., Łastowiecka E, Michalak J.M., Kochmański M., Najmiec A.: Work activity and ability in ageing patients suffering from chronic cardiovascular diseases. Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers, ICS, 2005, 1280 C, s. 190-195
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11 (1), s. 65-76
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload, Ergonomics, 2005, 48 (15), s. 1770-1792
 • Milczarek M., Warszewska-Makuch M.: Uczenie się w przedsiębiorstwie - warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 2, s. 6-10
 • Radkiewicz P. i Widerszal-Bazyl M.: Zdolność do pracy polskich pielęgniarek na tle statystyk z innych krajów Europy, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 5
 • Radkiewicz, P., Widerszal-Bazyl, M & the NEXT-Study group: Psychometric properties of Work Ability Index in the light of comparative survey study, (W: Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well-being of Ageing Workers), (Pod red.: G. Costa, W. Goedhard & J.Ilmarinen), Elsevier, Amsterdam, 2005
 • Spector P. E., Allen T. D., Poelmans S, Cooper C. L., Bernin P., Hart P., Lu L., Miller K., Renault de Moraes, Ostrognay G. M., Pitariu H., Salamatov V., Salgado J., Sanchez J. I., Siu O. L., Teichmann M., Theorell T., Vlerick P., Widerszal-Bazyl M. and Yu S.: An International comparative study of work-family stress and occupational strain., (W: Work and family. An international perspective), (Pod red.: S. Poelmans), Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London, 2005
 • Warszewska-Makuch M.: Mobbing w pracy - przyczyny i konsekwencje, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3, s. 5-7
 • Warszewska-Makuch M.: Mobbing - natura, przyczyny i skutki w miejscu pracy, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrony Środowiska w Górnictwie, 2005, 3, s. 25-28
 • Widerszal-Bazyl M. i Radkiewicz P.: Stres w pracy pielęgniarek - projekt badawczy NEXT, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 8
 • Widerszal-Bazyl M. i Radkiewicz P.: Stres w pracy jako brak równowagi między wysiłkiem i nagrodą, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 7
 • Żołnierczyk-Zreda D.: Programy psychologicznego wspierania pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 6, s. 10-11
 • Żołnierczyk-Zreda D.: An intervention to reduce work-related burnout for teachers, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11 (4), s. 423-430
 • Milczarek M., Najmiec A.: Relationship between the workers safety culture and accidents, near accidents and health problems, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2004, vol. 10, no 1, s. 25-33
 • Brzozowski A., Derlicka M.: Popularyzacja problematyki ochrony pracownika, CIOP, Warszawa, 2001
 • Bugajska J. , Gedliczka A., Konarska M., Liu D., Najmiec A. , Milczarek M., Słowikowski J.: Ergonomia. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 3), Brak, Warszawa, 2001
 • Koradecka D., Derlicka M.: The Polish poster in the field of occupational safety and ergonomics, Sigurnost, 2001, 43
 • Łuczak A.: Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Wyd. 2, CIOP, Warszawa, 2001
 • Łuczak A.: Testy psychologiczne przydatne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 4 (357), s. 18-19
 • Milczarek M.: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy (red. D. Podgórski, Z. Pawłowska), CIOP-PIB,, 2001, s. 145-155
 • Milczarek M.: Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 5, s. 17-19
 • Najmiec A., Zawieska W. M., Suchecka M., Kurowski J.: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001), Brak, New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Tokarski T., Myrcha K., Kamińska J., Konarska M., Kurkus-Rozowska B., Łuczak A., Serafin R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Widerszal-Bazyl M.: Podręcznik do testu Stres w pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P.: Psychospołeczne właściwości pracy jako determinanty absencji chorobowych. Mediacyjna rola samopoczucia psychofizycznego, Psychologia Jakości Życia, 2001, 1(4), s. 1-21
 • Widerszal-Bazyl M., Żołnierczyk-Zreda D.: Niektóre psychospołeczne aspekty sytuacji zagrożeń, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 12
 • Widersztal-Bazyl M.: Obciążenie psychiczne pracą, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Wolska A., Bugajska J., Najmiec A.: A Checklist as a Method for Assessing Conditions of Work with Computers - Implementation of Directive 270/90/EEC in Poland, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human - Computer Interaction - HCI International 2001), Brak, New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Żołnierczyk-Zreda D., Cieślak R.: Modifying type A in a nonclinical population of polish managers, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 3
 • Milczarek M.: Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 10, s. 17-20

 

Wcześniejsze prace

 

  • Cieślak, R. (1995). Problemy pomiaru wsparcia społecznego, Skala Wsparcia Społecznego. Ergonomia, 18, 203 – 213.
  • Cieślak, R. (1998). Wsparcie społeczne a stres w pracy kierowniczej. Czasopismo Psychologiczne, 4, 29 – 46.
  • Cieślak, R. (2000). Społeczne środowisko pracy. W D. Koradecka (red.), Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Tom 5: Czynniki psychologiczne i społeczne (str. 13 ‑ 34). Warszawa: CIOP.
  • Cieślak, R. i Łuszczyńska – Cieślak, A. (2001). Zarządzanie stresem w pracy. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 21, 122 –140.
  • Cieślak, R. i Widerszal – Bazyl., M. (2000). Psychospołeczne Warunki Pracy. Podręcznik do kwestionariusza. Warszawa: CIOP.
  • Cieślak, R., Widerszal – Bazyl, M. i Łuszczyńska – Cieślak, A. (2000). The Moderating Role of Hardiness and Social Support in the Relation Between Job Stressors and Well-Being. The Lesson From Clerical Women Sample. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2, 257 – 292.
  • Jędryka-Góral, A., Maśliński, W., Ziółkowska, M., Konarska, M. i Żołnierczyk-Zreda, D. (w druku). Stress-where are we now? Does immunity play an intrinsic role?. Journal of Autoimmunology.
  • Łuczak, A. (1998) Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Warszawa: CIOP.
  • Łuczak, A. (1999). Dobór osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Bezpieczeństwo Pracy, 2, 12-17.
  • Łuczak, A. (2001). Testy psychologiczne przydatne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Bezpieczeństwo Pracy, 4, 18-19.
  • Łuczak, A., Kurkus-Rozowska, B., Sobolewski, A. (1995).Flicker Test as  a Load Measurement During the Combined Effect of Heat and Noise.   International  Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2, 160-167.
  • Łuczak, A., Sobolewski, A. (1995). Wyniki długotrwałych obserwacji progu krytycznej częstotliwości migotania światła (CFF). Ergonomia, 2,  179-187.
  • Łuczak, A., Sobolewski, A. (1997). Consideration of long-term CFF changes in the  result analysis and CFF methodology. Proceedings of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association.   Tampere, Finland 1997, 356-358.
  • Łuczak, A., Sobolewski, A. (2000). Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych. Komputerowe wersje testów: Czas reakcji z wyborem, Tablice liczbowe, Skala Jawnego Niepokoju, opracowane przez firmę INFORMATYK S.C.. Podręcznik do stosowania w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Warszawa: CIOP.
  • Łuczak, A., Sobolewski, A. (2000). The relationship between critical flicker fusion frequency (CFFF) and temperamental characteristics. International  Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2, 160-167.
  • Spector, P., Cooper, C. L., Sanchez, J. I., O’Driscoll, M., Sparks, K., Bernin, P, Bussing, A., Dewe, P., Hart, P., Lu, L., Miller, K., Renault de Moraes, L., Ostrognay,G. M., Pagon, M., Pitariu, H., Poelmans, S., Radhakrishnan, P., Russinova, V., Salamatow, V., Salgado, J., Shima,S., Siu, O. I., Stora, J. B., Teichmann, M., Theorell, T., Vlerick, P., Westman, M., Widerszal-Bazyl, M., Wong, P. and Yu, S.(2001). Do national levels of individualism and internal locus of control relate to well-being: an ecological level international study. Journal of Organizational Behavior, 22, 815-832.
  • Spector, P., Cooper, C. L., Sparks, K., Bernin, P, Bussing, A., Deve, P., Lu, L., Miller, K., Renault de Moraes, L., O’Driscoll, Pagon, M., Pitariu, H., Poelmans, S., Radhakrishnan, P., Russinova, V., Salamatow, V., Salgado, Sanchez, J., Shima,S., Siu, O. I., Stora, J. B., Teichmann, M., Theorell, T., Vlerick, P., Westman, M., Widerszal-Bazyl, M., Wong, P. and Yu, S.(2001). An international study of the psychometric properties of the Hofstede Values Survey Module 1994: A comparison of individual and country/province level results. Applied Psychology: An international review, 2001, 50 (2), 269-281.
  • Spector, P.E., Cooper, C.L., Sanchez, J.I., Sparks, K., Bussing, A., Deve, P., Lu, L., Miller, K., Renault de Moraes, L., O’Driscoll, Pagon, M., Pitariu, H., Poelmans, S., Radhakrishnan, P., Salgado, Siu, O. I., Stora, J. B., Vlerick, P., Westman, M., Widerszal-Bazyl, M. and Wong, P.(2001). The pitfalls of poor psychometric properties: a rejoinder to Hofstede’s reply to us. Applied Psychology: An international review, 2002, 51 (1), 170-178.
  • Widerszal – Bazyl, M i Cieślak, R. (1999). Monitorowanie stresu psychospołecznego jako element zarządzania organizacją. Ergonomia, 22, 13 – 35.
  • Widerszal – Bazyl, M i Cieślak, R. (2000). Monitoring Psychosocial Stress at Work: Development of the Psychosocial Working Conditions Questionnaire. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Special Issue, 59 – 70.
  • Widerszal-Bazyl M., Cooper C.L., Sparks,K., Spector P.E., 2000, Managerial stress in private and state organisations in Poland, Stress Medicine, 16, 299-314.
  • Widerszal-Bazyl, M. (2001). Podręcznik do testu Stres w Pracy. CIOP, Warszawa.
  • Widerszal-Bazyl, M. i Żołnierczyk-Zreda, D. (1997). Ryzyko zawodowe- stres psychiczny w pracy. Bezpieczeństwo Pracy, Nr 11, 16-19.
  • Widerszal-Bazyl, M. i Żołnierczyk-Zreda, D. (2001). Niektóre psychospołeczne aspekty zagrożeń. Bezpieczeństwo Pracy, Nr 12, 6-7.
  • Widerszal-Bazyl, M., Cieślak, R., Derlicka, M., Kurkus-Rozowska, B., Łuczak, A., Martyka, J., Najmiec, A., Nowak, K., Tausz, K., Żołnierczyk-Zreda, D.(red.) (1998). Przewodnik po zawodach, tom I-VII. Warszawa, MPiPS, KUP.
  • Widerszal-Bazyl, M., Łuczak, A. (1998).Ocena ryzyka zawodowego związanego zobciążeniem psychicznym pracą [w:] Ocena ryzyka zawodowego oraz wprowadzenie do systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Materiały szkoleniowe. Warszawa, CIOP, 93-104.
  • Widerszal-Bazyl, M., Łuczak, A. (1999). Obciążenie psychiczne pracą [w:]Zawieska, W.M. Komputerowy system rejestracji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego STER. Kurs dla użytkowników.Warszawa: CIOP.
  • Żołnierczyk- Zreda D (2000) Indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem zawodowym. Bezpieczeństwo Pracy,  nr 6, str. 8-12.
  • Żołnierczyk- Zreda, D (2000) (red.) Relaksacja antystresowa. Uważność, ultradialna reakcja uzdrawiająca. Centralny Instytut Ochrony Pracy: Warszawa.
  • Żołnierczyk-Zreda, D. (w druku). The Effects of Worksite Stress Management Intervention on Change in the Styles of Coping.Journal of Occupational Safety and Ergonomics
  • Żołnierczyk-Zreda, D. i Cieślak, R. (2001). Modifying Type A in a Nonclinical Population of Polish Managers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 3, 309 – 332.
  • Żołnierczyk-Zreda, D.(1999). Strategie przeciwdziałania stresowi w organizacji na poziomie indywidualnym. Program modyfikacji Wzoru A. Ergonomia, t. 22, nr 1, 121-128.
  • Żołnierczyk-Zreda, D.(2000).Modification of Pathological Type A as a Worksite Stress Management and Disease Prevention Intervention. Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vo. 6, No 2, 169-1888