Badania, wzorcowanie i usługi

 

BADANIA


Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP–PIB posiada akredytację w ramach krajowego systemu oceny zgodności od dnia 15 listopada 1995 r. W ramach udzielonej akredytacji działalność laboratoriów badawczych Instytutu obejmuje następujące dziedziny:

 • badania wyrobów dla potrzeb ich certyfikacji:
  • badania środków ochrony indywidualnej (środki ochrony słuchu, układu oddechowego, głowy, rąk, nóg, odzież ochronna, sprzęt ochrony oczu i twarzy, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości),
  • badania środków ochrony zbiorowej (obudowy urządzeń elektrycznych)
  • badania maszyn i urządzeń produkcyjnych (pilarki przenośne z piłą łańcuchową),

 • badania parametrów środowiska pracy oraz czynników związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników:
  • pomiary parametrów wibroakustycznych, mikroklimatu, laserowego i nielaserowego promieniowania optycznego, oświetlenia elektrycznego, pól elektromagnetycznych na stanowiskach pracy,
  • pomiary stężenia szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy,
  • pomiary parametrów fizjologicznych człowieka w środowisku pracy (wydatek energetyczny).
Pełny zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB nr AB 038

Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB tworzą pracownie wchodzące w skład zakładów naukowo-badawczych Instytutu:

mgr Karolina Burza
Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
kabur@ciop.pl, laboratoria@ciop.pl , tel.: 22 623 32 90, tel./fax: 22 623 32 91