Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Czynniki zagrożeń zawodowych
HAŁAS I DRGANIA
 

 

Podstawowe informacje dotyczące DRGAŃ MECHANICZNYCH w środowisku pracy udostępniono w serwisie „Bezpieczniej” - wspomagającym prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych.
Mamy nadzieję, że udostępniona tu wiedza, na którą składają się informacyjne materiały merytoryczne, materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne oraz narzędzia komputerowe, ułatwi podejmowanie skutecznych działań ukierunkowanych na eliminację zagrożenia DRGANIAMI MECHANICZNYMI oraz złagodzenie skutków ich szkodliwego oddziaływania na człowieka.

       
     
 
 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy