Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Czynniki zagrożeń zawodowych
HAŁAS I DRGANIA

 

 

 

Użytkowanie ochronników słuchu stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej
- E. Kozłowski

Nierzadko w środowisku pracy pracownicy są narażeni na działanie różnych czynników niebezpiecznych jednocześnie z hałasem. W broszurze przedstawiono zasady stosowania ochronników słuchu jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak: ochrony oczu, twarzy, głowy czy dróg oddechowych. Omawiane zasady zilustrowano licznymi fotografiami i wykresami. Przytoczono podstawowe akty prawne i normę odnoszące się do ochrony przed hałasem.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 20
ISBN: 978-83-7373-195-0
Rok wydania: 2015


Hałas impulsowy. Stosowanie ochronników słuchu
- Rafał Młyński

Hałas impulsowy najczęściej jest wytwarzany podczas obróbki metali, przez prasy, zakuwarki, nożyce gilotynowe czy młoty kuźnicze, a także podczas eksplozji materiałów wybuchowych czy wystrzałów broni palnej. Hałas ten jest szkodliwy dla zdrowia i niesie ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu. W broszurze przedstawiono zasady oceny narażenia na hałas impulsowy, pomiary parametrów tego hałasu, sposoby określenia skuteczności jego ograniczania przez ochronniki słuchu, zasady ich doboru i prawidłowego stosowania.

 

 

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBLiczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-137-0
Rok wydania: 2013


Narażenie nauczycieli muzyki na hałas. Metody ograniczania
- Emil Kozłowski

W pewnych sytuacjach głośne dźwięki muzyczne mogą negatywnie oddziaływać na osoby związane zawodowo z wykonywaniem muzyki czy uczące gry na instrumentach.
W takich sytuacjach muzykę należy traktować jako hałas. W broszurze omówiono wpływ hałasu na pracę nauczycieli muzyki, metodę pomiaru hałasu, poziomy dźwięków oddziałujących na nauczycieli muzyki, ocenę narażenia i metody ograniczania narażenia nauczycieli muzyki na hałas towarzyszący nauce gry czy śpiewu, a także profilaktykę medyczną dotyczącą tej grupy zawodowej.

Cena: 10 zł + 5% VATLiczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-158-5
Rok wydania: 2013


Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocena, zagrożenia
- Z. Engel, W. M. Zawieska

Przedmiotem monografii jest zwalczanie zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy człowieka. Są w niej szczegółowo ujęte takie zagadnienia, jak: podstawowe problemy wibroakustyki, źródła zagrożeń wibroakustycznych, procesy wibroakustyczne w wybranych maszynach i urządzeniach, wpływ drgań mechanicznych na człowieka i maszyny, hałas a człowiek, badania wielkości wibroakustycznych, ocena ryzyka zawodowego, sposoby ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, tłumiki, obudowy, kabiny, ekrany, środki ochrony indywidualnej, metody aktywne zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, materiały i ustroje w zwalczaniu zagrożeń wibroakustycznych, przykłady zastosowań rozwiązań ograniczających zagrożenia wibroakustyczne, a także obszerna bibliografia dziedziny wiedzy oraz najważniejsze akty prawne jej dotyczące (rozporządzenia, normy, dyrektywy). Monografia, będąca kompendium wiedzy dotyczącej zagrożeń wibroakustycznych, jest przeznaczona dla osób studiujących tę dziedzinę i dla praktyków.

Cena: 40 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 610
ISBN: 978-83-7373-087-8
Rok wydania: 2010


Hale przemysłowe, maszyny, urządzenia – wybrane problemy wibroakustyczne
- Z. Engel, J. Piechowicz, D. Pleban, L. Stryczniewicz

Przedmiotem monografii są wybrane problemy wibroakustyczne środowiska pracy występujące w przemyśle, a więc dotyczące hal, maszyn, urządzeń i instalacji. Omówiono przepisy i regulacje prawne obowiązujące w Polsce, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, kwestie ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, w tym obniżania emisji źródeł, podstawowe przemysłowe źródła energii wibroakustycznej, w tym źródła pochodzenia mechanicznego, aerodynamicznego, hydrodynamicznego oraz metody badania przemysłowych procesów wibroakustycznych. Zaprezentowano współczesne metody badania procesów wibroakustycznych, w tym metody wzajemnościowe i inercyjne. Ważnym elementem monografii jest przedstawienie sposobów i metod minimalizacji przemysłowych zagrożeń wibroakustycznych. Metody te dotyczą ograniczeń emisji energii wibroakustycznej przez różne źródła poprzez minimalizację zagrożeń na drodze propagacji.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 298
ISBN: 978-83-7373-074-8
Rok wydania: 2009


Wybrane cyfrowe systemy aktywnej redukcji hałasu
- G. Makarewicz

W monografii przedstawiono systemy aktywnej redukcji hałasu realizowane w technice cyfrowej. Omówiono podstawowe typy systemów i ich budowę, algorytmy sterujące, struktury kontrolerów, a także zaprezentowano przykładowe stanowisko badawcze. Książka jest przeznaczona dla projektantów, studentów i innych osób zainteresowanych tą problematyką.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 159
ISBN: 83-7373-010-9
Rok wydania: 2002


Metody aktywne redukcji hałasu
- Z. Engel, G. Makarewicz, L. Morzyński, W.M. Zawieska

W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia związane z podstawami aktywnej redukcji hałasu i układami wykorzystującymi metody aktywne. Pokazano podstawowe elementy pomiarowe i wykonawcze stosowane w układach aktywnych oraz omówiono niektóre przykłady zastosowań metod aktywnych, w tym wyniki badań własnych.Format: 18 x 26 cm - B5
Liczba stron: 150
ISBN: 83-88703-62-5
Rok wydania: 2001


01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy