Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Czynniki zagrożeń zawodowych
HAŁAS I DRGANIA


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Główne kierunki działalności Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych:

 • opracowywanie i doskonalenie metod pomiaru i oceny hałasu, infra i ultradźwięków oraz drgań mechanicznych,
 • opracowywanie sposobów eliminacji lub zmniejszania szkodliwego działania zagrożeń akustycznych i elektromagnetycznych na człowieka w procesie pracy przez:
  • ograniczenie emisji źródeł tych zagrożeń,
   stosowanie materiałów, ustrojów i konstrukcji ograniczających lub eliminujących te zagrożenia,
   stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

   

więcej      


Kierownik Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych
dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. nadzw. CIOP-PIB
e-mail: daple@ciop.pl

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy