Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

 

 

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- Z. Pawłowska

Coraz częściej mówi się o potrzebie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Obecnie nie ma wątpliwości, że bezpieczeństwem i higieną pracy trzeba zarządzać w ten sam sposób, co innymi obszarami działań przedsiębiorstwa. W poradniku omówiono, podstawowe zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania bhp w przedsiębiorstwie, a także czym jest i jakie elementy składają się na skuteczny system zarządzania bhp.


Liczba stron: 142


Poradnik dobrych praktyk pt. „Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach
- red. Agnieszka Szczygielska

Poradnik jest przeznaczony dla przedstawicieli przedsiębiorstw, zainteresowanych wprowadzaniem behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa, a także tych, którzy poszukują nowych metod poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach.

Poradnik zawiera 14 przykładów projektów zrealizowanych w przedsiębiorstwach, których cele była zmiana zachowań pracowników. Niektóre opisane dobre praktyki stanowią przykłady gotowych programów działań, inne to przykłady działań uzupełniających, które mogą stanowić wsparcie takich programów.

W „Poradniku” m.in.

  • System obserwacji zachowań niebezpiecznych w organizacji
  • Program PATRZ
  • Program auditów behawioralnych „Reaguj”
  • SMAT AUDYT
  • Program behawioralny „Świadomie bezpieczni”
  • Visible Feld Leadership.

 

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 64
ISBN: 978-83-7373-203-2
Rok wydania: 2016


Jak przygotować i przeprowadzić w przedsiębiorstwie kampanię dotyczącą bezpieczeństwa pracy
- A. Szczygielska

 

Celem poradnika jest dostarczenie informacji potrzebnych do przeprowadzenia kampanii dotyczącej bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie jej potencjalnym organizatorom. Opisano działania, które powinny zostać podjęte podczas przygotowywania takiej kampanii: określenie jej celu, wybór grup adresatów, określenie skali działań, określenie klimatu działań promocyjnych, przygotowanie planu i harmonogramu działań, przygotowanie materiałów i działań, zachęcenie do udziału oraz ocena działań, podsumowanie i wyciągnięcie wniosków. Jako przykład projektu kampanii społecznej o tematyce bezpieczeństwa pracy scharakteryzowano kampanię adresowaną do młodych robotników budowlanych.

 

 

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5 (16,5 x 24 cm)
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-183-7
Rok wydania: 2014


Analiza uwarunkowań decyzji menadżerskich dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wydanie II
- Daniel Podgórski

Monografia dostarcza zarówno podstaw naukowych do opracowania rozwiązań prawnych, organizacyjnych i informacyjnych ukierunkowanych na skuteczną promocję wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak i niezbędną dla menedżerów praktyczną wiedzę o aspektach prawnych, normatywnych, społeczno-etycznych i ekonomicznych związanych z systemowym zarządzaniem działaniami na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w polskich przedsiębiorstwach.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 370
ISBN: 978-83-7373-039-7
Rok wydania: 2011


SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W UJĘCIU PROCESOWYM
- T. Izydorczyk, M. Pęciłło + płyta CD

Poradnik jest adresowaną do przedsiębiorców odpowiedzią na pytanie: jak skutecznie zarządzać procesami bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie ulega wątpliwości, że bezpieczne i higieniczne warunki pracy mają wartość ekonomiczną i warto w nie inwestować. Na zwrot większości z tych inwestycji trzeba poczekać jakiś czas, ale już dziś można zatroszczyć się, aby koszty ponoszone w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy były niższe, i to bez ograniczania wydatków na zakup środków ochrony czy też nowych maszyn i urządzeń. Jak to zrobić? Po pierwsze, właściwie gospodarując zasobami: finansowymi, materiałowymi oraz ludzkimi. Po drugie, zapewniając właściwą organizację pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz na poziomie całej organizacji, czyli właściwie projektując i realizując procesy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Po trzecie, prowadząc analizy ekonomiczne w tym obszarze, które pozwolą stwierdzić, czy działania usprawniające przyczyniły się do ograniczenia kosztów. Należy bowiem pamiętać, że pomiar skuteczności prowadzonych działań jest warunkiem koniecznym sukcesu. Na dołączonej do poradnika płycie CD przedstawiono modele referencyjne procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz model systemu zarządzania bhp jako całości w ujęciu procesowym.


Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 33
ISBN: 83-7373-072-9
Rok wydania: 2005


PODSTAWY SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
- pod redakcją D. Podgórskiego i Z. Pawłowskiej

Książka poświęcona w całości zagadnieniom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jej treść odzwierciedla aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie i koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, stwarzając podstawy do zrozumienia jego istoty oraz wdrożenia do praktyki przedsiębiorstw i doskonalenia.


Format: 18,5 x 25,5 cm - B5
Liczba stron: 154
ISBN: 83-7373-036-2
Rok wydania: 2004


Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. ILO-OSH 2001
- ILO-OSH

Wytyczne zostały sformułowane z uwzględnieniem przyjętych w skali międzynarodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z odpowiednich międzynarodowych norm. Tym samym są one bezcennym narzędziem dla pracodawców, pracowników i ich organizacji, instytucji państwowych oraz wszystkich tych, których zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków na stanowiskach pracy.Format: 21 x 29,7 cm - A4
Liczba stron: 31
ISBN: 83-88703-24-2
Rok wydania: 2001


01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy