Układ redukcji hałasu w falowodzie

 

Układ aktywnej redukcji hałasu w falowodzie oparty jest na układzie uruchomieniowym DSP56303EVM firmy Motorola. 

 

 

Rys. 1 Układ aktywnej redukcji hałasu w falowodzie

 

Na Rys. 1 przedstawiono schemat układu działającego w Pracowni Aktywnych Metod Redukcji Hałasu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. Układ składa się z sterownika ARH (aktywnej redukcji hałasu), dwóch mikrofonów (odniesienia, błędu) oraz źródła wtórnego. Jako detektory sygnału wykorzystano mikrofon elektretowe z dodatkowym wzmacniaczem umieszczonym we wspólnej obudowie. Mikrofon sygnału odniesienia powinien być tak umieszczony, aby zminimalizować wpływ źródła wtórnego. Mikrofon sygnału błędu i źródło wtórne powinny być umieszczone przy wylocie falowodu. Generator hałasu symuluje działanie rzeczywistego urządzenia (np.: wentylatora promieniowego). Emitowany hałas jest rejestrowany przez mikrofon sygnału odniesienia i dostarczany do układu sterującego. W tym samym czasie mikrofon sygnału błędu rejestruje wynikowy sygnał hałasu i sygnału źródła wtórnego i także dostarcza go do układu sterującego. Na podstawie tych sygnałów układ sterujący wylicza sygnał podawany na źródło wtórne.

 


Rys. 2 Sterownik systemu aktywnej redukcji hałasu

 

Na Rys. 2 przedstawiono sterownik układu aktywnej redukcji hałasu (górna skrzynka) i blok wzmacniaczy mocy (skrzynka dolna). W bloku sterownika umieszczono kartę DSP56303EVM. Na karcie zaimplementowano obsługę algorytmu LMS. 

 

© 2002-2004 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy www.anc.pl, www.ciop.pl